Hyvinvointi

Koulutukset

Hyvinvoinnin vuosikello ja siihen sisältyvät oppitunnit / erinomaista materiaalia!

Hei kaikille!

 

Toivottavasti uuden lukuvuoden alku on pyörähtänyt mukavasti käyntiin. Voin vihdoin ilokseni ilmoittaa, että Hyvinvoinnin vuosikello (peda.net) on valmis käyttöönotettavaksi. Hyvinvoinnin vuosikello otetaan käyttöön kaikissa Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluissa. Vuosikello jakautuu neljään pääteemaan, joihin sisältyy erilaisia kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistavia taitoja. Teemat on suunnitellut monialainen työryhmä. Tuntisuunnitelmista ja sähköisistä oppimateriaaleista vastaa allekirjoittanut. Otan mielelläni palautetta, ideoita ja käyttökokemuksia vastaan lukuvuoden aikana.

 

Kouluille on lähetetty Hyvinvointitaitojen Kukoistava tehtäväkirja, johon suurin osa oppitunneista pohjautuu. Sen rinnalle olen tehnyt sähköistä materiaalia Turvataidot (peda.net) ja Hyvän arjen taidot (peda.net). POSKE:n sivuilta löytyy tuntisuunnitelmat teemoittain 1.-2.lk, 3.-4.lk, 5.-6.lk, 7.lk, 8.lk ja 9.lk luokille. Tällä hetkellä sivuille on julkaistu materiaalit jouluun asti. Lisään Vahvana arjessa -kokonaisuuden sivuille syksyn aikana ja viimeisen Unelmoin, iloitsen ja kiitän -kokonaisuuden tammikuun aikana. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen MONO-materiaalit löytyvät täältä: Monialaiset oppimiskokonaisuudet (MONO) (peda.net)

 

Hyvinvoinnin vuosikelloon sisältyvien oppituntien on tarkoitus vahvistaa sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointia. Oppitunnit pidetään vaihtuvana ajankohtana eri oppituntien aikana. Tässä muutama ehdotus erilaisiin toteutustapoihin:

 

 1. Hyvinvointitaitojen tunti sisältyy suoraan opetettavan aineen sisältöihin, kuten äidinkieli, terveystieto, ympäristötieto, uskonto, kielet, liikunta ja taideaineet. Katso luokka-asteittain tehtyjen tuntisuunnitelmien lisäksi myös Tuntisuunnitelmat oppiaineittain (peda.net)
 2. Hyvinvointitaitojen tunti korvaa yksittäisen oppitunnin, esim. matematiikan tai historian tunnilla pidetäänkin tunnetaitojen tai läsnäolotaitojen tunti. Tunteja vaihdellaan, jotta ne jakautuvat tasaisesti eri oppiaineiden tunneille lukuvuoden aikana.
 3. Hyvinvoinnin vuosikellon tuntisuunnitelmista valitaan tietyt harjoitukset, jotka pidetään esim. tunnin alussa, ja loppuosa tunnista opetetaan lukujärjestyksen mukaan. Tällöin harjoituksia voi tehdä säännöllisesti osana oppitunteja. 
 4. Oman opettajan / luokanvalvojan tunnit.
 5. Joku muu tapa, mikä? Koulullanne saattaa olla jo olemassa olevia hyviä käytänteitä, joista kuulisin mielelläni. Vinkit kannattaa laittaa jakoon, jotta hyvinvointia vahvistavat tunnit saadaan mahdollisimman sujuvasti pyörimään.

 

Jos hyvinvointitaidot ovat sinulle vieraita, voit pyytää toisen aikuisen pitämään tunnin kanssasi. Apua kannattaa pyytää joko oman koulun yhdyshenkilöltä, kuraattorilta, psykologilta, terveydenhoitajalta, toiselta opettajalta, opolta, kasvatusohjaajalta, koulunkäynninohjaajalta tai koulunuorisotyöntekijältä. Minulta voi varata koulutuksia tunne- ja vuorovaikutustaidoista, positiivisesta pedagogiikasta ja/tai hyvinvointitaitojen opettamisesta. Koulutukset voidaan järjestää esim. ys-ajalla (katso liite).

 

Yhdyshenkilöiden ensimmäinen livetapaaminen on ma 29.8 klo. 13.30-15.30 Huhtasuon yhtenäiskoululla. Muistattehan ilmoittaa yksikkönne yhdyshenkilöt minulle mahdollisimman pian. Kiitos kouluille, jotka ovat sen jo tehneet. Olkaa yhteydessä, jos herää kysymyksiä tai ajatuksia!

 

Työniloa toivottaen,

Tiia

 

Tiia Thil

Sitouttava kouluyhteisötyö -hanketyöntekijä

Poissaolomalli, Kiusaamisen vastainen toimintamalli & Hyvinvoinnin vuosikello

Jyväskylän kaupunki

Kasvun ja oppimisen palvelut

Ohjelmakaari 10, 4. krs
40500 Jyväskylä
p. 0505643052

tiia.thil@jyvaskyla.fi

www.jyvaskyla.fi

 

LIIKKUVA KOULU -KLINIKKA

Sisältö
Istutaan yhdessä alas ja mietitään:
 • Kuinka voisimme kehittää koulumme Liikkuvaa koulua?
 • Mitä voisimme vielä tehdä? 
 • Mitkä asiat muilla toimivat?
 • Missä meillä mennään verrattuna muihin kaupungin kouluihin? (oppilaskyselyt, vanhempien kyselyt)
 • Kuinka koko prosessi meillä etenee?
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan.
Paikka
Omalla koululla.
Kouluttaja
Jon Salminen, Liikuntapääkaupunki
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Sopimuksen mukaan
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Kouluille ilmainen. Sijaisia ei tarvita.
Yhteyshenkilö, yhteystiedot

Jon Salminen
014 266 0880/050 435 8173, jon.salminen@jyvaskyla.fi

LIIKKUVA KOULU TUTOROINTIA

Sisältö
Tilaa Liikkuva koulu -koordinaattori koulullesi koulupäivän ajaksi. Jutellaan ja kehitellään koulunne Liikkuva koulu -toimintaa yhteisopettajuuden lomassa. Kehitellään yhdessä toiminnallisia teemapäivää tai pidetään normaalia opetusta. Samalla voin kertoa muiden koulujen hyvistä käytänteistä ja toimivista ideoista.
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan.
Paikka
Omalla koululla.
Kouluttaja
Jon Salminen, Liikuntapääkaupunki, Jyväskylän kaupunki

Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Sopimuksen mukaan
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Kouluille ilmainen. Sijaisia ei tarvita.
Yhteyshenkilö, yhteystiedot

Jon Salminen, jon.salminen(at)jyvaskyla.fi

AIVOT LIIKKEELLE! (Hannu Moilanen)


Sisältö
 • Miksi liikunnallistaa opetusta? 
 • Miten liikunnan lisääminen opetuksen lomaan vaikuttaa viimeisimmän tutkimustiedon mukaan aivoihin ja oppimiseen?  
 • Luennoinnin ja keskustelun lomassa kokeillaan liikunnallistamisvinkkejä, joita voi käyttää minkä tahansa aineen oppitunnilla.
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan 1-3 tuntia. 
Paikka
Sopimuksen mukaan. Esim. omalla koululla
Kouluttaja
Hannu Moilanen, Tutkija/Opettaja, Jyväskylän Normaalikoulu, JYY
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat ja muu opetushenkilökunta
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulut huolehtivat kouluttaja kustannuksista. Koulutus tarkoitettu YS-ajalle.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumien SAP-koodilla, joka ilmoitetaan koululle myöhemmin.
Koulutuksen tilaus ja lisätietoja koulutuksesta
Hannu Moilanen, 050 5544666, hannu.moilanen@norssi.jyu.fi
Jon Salminen, p. 050 435 8173, jon.salminen@jyvaskyla.fi

KEHON KÄYTÖN HYÖDYT JA MAHDOLLISUUDET OPETUKSESSA (Hannu Moilanen)


Sisältö

Suomalaiset opettajat käyttävät monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä, mutta keholliset opetusmenetelmät eivät ole vielä vakiintuneet opettajien vaikiintuneiksi työkaluiksi. Tutkimusten mukaan kehon käytöllä opetustilanteessa on vaikutusta muistijäljen syntymiseen ja pysymiseen. Hannu Moilasen 2019 keväällä valmistuvassa väitöskirjassa tutkitaan keholla oppimisen vaikutusta oppilaiden oppimiskokemukseen luonnontieteissä ja koulutuksessa esitellään kehollisen oppimisen tutkittuja hyötyjä ja annetaan konkreettisia vinkkejä, miten kehon liikettä voisi oppimisen tehostamiseksi eri ilmiöiden opetuksessa eri oppiaineissa. 
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan 1-3 tuntia
Paikka
Omalla koululla
Kohderyhmä ja ryhmäkoko 
Opettajat ja muu opetushenkilökunta
Kouluttaja
Hannu Moilanen, Tutkija/Opettaja, Jyväskylän Normaalikoulu, JYY
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulu huolehtii koulutuksen kustannuksista. Koulutus tarkoitettu YS-ajalle.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen SAP -koodilla, joka ilmoitetaan kouluille myöhemmin.
Koulutuksen tilaus ja lisätietoja koulutuksesta
Hannu Moilanen, hannu.moilanen@norssi.jyu.fi tai 050 5544666
Jon Salminen, p. 050 435 8173, jon.salminen@jyvaskyla.fi

SENSORIPOHJAINEN OPPIMINEN - OPPILAAN TERVEYSDATA OSANA MONIALAISTA OPPIMISTA (Hannu Moilanen)


Sisältö

Jo 90-luvulla  puhuttiin tietokoneavusteisesta oppimisesta, joka perustui kiinteän pöytäkoneen käyttöön. Mobiililaitteiden yleistymisen myötä opetusta voi siirtää myös luokkahuoneen ulkopuolelle ja termi mobiilioppiminen on jo vakiintunut termi opetuksen parissa työskenteleville. Viimeaikaisen nopean kehityksen myötä on kehitetty älyvaatteita, älykelloja ja laseja, joihin on integroitu erilaista sensoriteknologiaa ja niiden opetuskäytöstä käytetään termiä sensoripohjainen oppiminen. Nykyisillä älykelloilla ja kehoon kiinnitettävillä antureilla voidaan mitata lukuisia suureita ja omakohtaista, oppilaan itse mittamaa/tuotettua dataa voidaan käyttää lähtökohtana opetukselle eri oppiaineissa. Koulutuksessa esitelllään, miten oppilaista mitattua hyvinvointidataa ollaaan käytetty osana monialaista opetusta ja miten oppilaat kokivat mittaamisen hyödyt oppimisen ja oman hyvinvoinnin kehittymisen näkökulmasta. Pilottitutkimus on osa Jyväskylän yliopiston tutkimusta, jossa tutkitaan tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia kouluissa. Voisiko oppilaiden hyvinvointidataa käyttää tulevaisuudessa myös ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa?
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan 1-3 tuntia.
Paikka
Omalla koululla.
Kohderyhmä ja koko
Opettajat ja muu opetushenkilökunta
Kouluttaja
Hannu Moilanen, Tutkija/Opettaja, Jyväskylän Normaalikoulu, JYY
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulu huolehtii koulutus kustannuksista. Koulutus tarkoitettu YS-ajalle.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen SAP -koodilla, joka ilmoitetaan kouluille myöhemmin.
Koulutuksen tilaus ja lisätietoja koulutuksesta
Hannu Moilanen, hannu.moilanen@norssi.jyu.fi tai 050 5544666
Jon Salminen, p. 050 435 8173, jon.salminen@jyvaskyla.fi 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä