Hyvinvointi

Koulutukset

Lisää liikkumista ja toimintaa oppitunneille

Haluatko tämän koulutuksen kouluusi? Ota ensimmäiseksi yhteys Liikkuva koulu -koordinaattoriin:
Jon Salminen jon.salminen(at)jyvaskyla.fi


Sisältö
- Haluaisitko kokeilla draamallisia tai toiminnallisia menetelmiä istumisen sijaan?
- Haluaisitko kokeilla erilaisia projekteja perinteisen opettajajohtoisen opiskelun sijaan?
- Kaipaatko uusia ideoita istumisen katkaisemiseen tai liikkumalla oppimiseen?

Pyydä koulullesi luokanopettaja (ja liikunnan ja terveystiedon aineenopettaja) ja Liikkuva koulu aluekoordinaattori, jolla on kokemusta kaikkien alakoulun luokkatasojen opettamisesta ja paljon sekä hulluja että toimivia ideoita tuntiesi piristämiseen.

- Kun tiedät tulevaisuudessasi häämöttävän jonkin aihealueen, ilmiön tai teeman, jonka opettamiseen kaipaisit apua, ota rohkeasti yhteyttä ja tulen suunnittelemaan kanssasi kokonaisuuden, jonka voimme yhdessä opettaa.
Ajankohta
Ota yhteyttä, niin sovitaan.
Kesto
Yksi päivä plus yhteissuunnittelu etukäteen n. 1-2h
Paikka
Omalla koululla
Kohderyhmä ja koko
Joko yksi tai useampi luokanopettaja luokkineen
Kouluttaja
Reija Schulman
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koululle ilmainen. Sijaista ei tarvita

Lisätietoja koulutuksesta
Reija Schulman reija.schulman@jkl.fi

Liikunnan uusi opetussuunnitelma alakoulussaSisältö

Tarjoan keskustelevaa tutorointia alakoulun liikunnan opetussuunnitelman kehittämiseen. Sovitaan aika, niin tulen koululle ideoimaan ja kertomaan. Voimme keskustella mm. seuraavista liikunnan opetussuunnitelmaan liittyvistä ydinkohdista: 
 • alakoulun liikunnan vuosikellon rakentaminen 
 • millaisia liikuntavälineitä tarvitaan uuden OPS:n näkökulmasta ja miten vanhoja voi hyödyntää tehokkaasti
 • liikunnan arvointi 
 • liikunnan yhteissuunnittelu koko koulun näkökulmasta

Ajankohta
Sopimuksen mukaan 
Kesto
Sopimuksen mukaan
Paikka
Omalla koululla
Kouluttaja
Samuli Pentinniemi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Sopimuksen mukaan
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus kouluille ilmainen. Sijaisia ei tarvita.
Varaukset ja lisätietoja koulutuksesta

Samuli Pentinniemi
samuli.pentinniemi@jkl.fi
040 7637376

CDG -oppilaslähtöinen liikunnanoppimismalli

Sisältö
CDG - Creating and Developing Games
CDG on oppilaslähtöinen liikuntakasvatusmalli, jossa oppilaat toimivat tiimeissä luoden erilaisia leikkejä ja pelejä opettajan antamien määreiden (esim. jokin motorinen perustaito) pohjalta. Oppilaat pääsevät myös esittelemään keksimiään leikkejä muille sekä antamaan palautetta muiden ryhmien tuotoksista.
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan yhdessä kouluttajan kanssa. 
Kesto
 2 tuntia tai sopimuksen mukaan
Paikka
Omalla koululla
Kohderyhmä ja koko
luokanopettajat ja liikunnanopettajat
Kouluttaja
Samuli Pentinniemi, Keski-Palokan koulu ja Jon Salminen Liikkuva koulu -koordinaattori
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus osallistujille ilmainen. Koulutus tarkoitettu YS-ajalle.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen
Jon Salminen, p. 014 266 0880, jon.salminen@jyvaskyla.fi

LIIKKUVA KOULU -KLINIKKA

Sisältö
Istutaan yhdessä alas ja mietitään:
 • Kuinka voisimme kehittää koulumme Liikkuvaa koulua?
 • Mitä voisimme vielä tehdä? 
 • Mitkä asiat muilla toimivat?
 • Missä meillä mennään verrattuna muihin kaupungin kouluihin? (oppilaskyselyt, vanhempien kyselyt)
 • Kuinka koko prosessi meillä etenee?
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan.
Paikka
Omalla koululla.
Kouluttaja
Jon Salminen, Liikuntapääkaupunki
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Sopimuksen mukaan
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Kouluille ilmainen. Sijaisia ei tarvita.
Yhteyshenkilö, yhteystiedot

Jon Salminen
014 266 0880/050 435 8173, jon.salminen@jyvaskyla.fi

Liikkuva koulu - toiminnallinen opettaminen & erityisopetuksen näkökulma luokkatunnilla

Sisältö

 • Haluatko lisää näkökulmia oppituntien toiminnallistamiseen ja aktivoimiseen?
 • Onko ryhmässäsi haastavia oppilaita, jotka vaativat runsaasti tukea ja huomiota?
 --> Pyydä erityisopetuksen ja kaikille avoimen liikunnan parissa työskennellyt Liikkuva koulu -hanketyöntekijä päiväksi vaihtamaan ajatuksia ja mukaan tunneille!
 • Mietitään työn lomassa, miten toiminnallista oppimista ja liikuntaa voisi lisätä koulupäiviin ja mitä konkreettisia keinoja olisi haastavien oppilaiden oppimisen edistämiseen.
 • Tehdään ja kehitetään samalla yhteisopettajuutta yhdessä
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa. Mahdollisia päiviä torstait ja perjantait.
Kesto
1 pvä
Paikka

Omalla koululla
Kouluttaja
Niko Leppä, Liikkuva koulu -koordinaattori, Jyväskylän kaupunki
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Sopimuksen mukaan, joko yksittäisen opettajan matkassa tai useamman mukana päivän aikana.
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Kouluille ilmainen. Sijaisia ei tarvita.
Lisätietoja koulutuksesta
Jon Salminen jon.salminen(at)jyvaskyla.fi

LIIKKUVA KOULU TUTOROINTIA

Sisältö
Tilaa Liikkuva koulu -koordinaattori koulullesi koulupäivän ajaksi. Jutellaan ja kehitellään koulunne Liikkuva koulu -toimintaa yhteisopettajuuden lomassa. Kehitellään yhdessä toiminnallisia teemapäivää tai pidetään normaalia opetusta. Samalla voin kertoa muiden koulujen hyvistä käytänteistä ja toimivista ideoista.
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan.
Paikka
Omalla koululla.
Kouluttaja
Jon Salminen, Liikuntapääkaupunki, Jyväskylän kaupunki

Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Sopimuksen mukaan
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Kouluille ilmainen. Sijaisia ei tarvita.
Yhteyshenkilö, yhteystiedot

Jon Salminen, jon.salminen(at)jyvaskyla.fi

AIVOT LIIKKEELLE! (Hannu Moilanen)


Sisältö
 • Miksi liikunnallistaa opetusta? 
 • Miten liikunnan lisääminen opetuksen lomaan vaikuttaa viimeisimmän tutkimustiedon mukaan aivoihin ja oppimiseen?  
 • Luennoinnin ja keskustelun lomassa kokeillaan liikunnallistamisvinkkejä, joita voi käyttää minkä tahansa aineen oppitunnilla.
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan 1-3 tuntia. 
Paikka
Sopimuksen mukaan. Esim. omalla koululla
Kouluttaja
Hannu Moilanen, Tutkija/Opettaja, Jyväskylän Normaalikoulu, JYY
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Opettajat ja muu opetushenkilökunta
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulut huolehtivat kouluttaja kustannuksista. Koulutus tarkoitettu YS-ajalle.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautumien SAP-koodilla, joka ilmoitetaan koululle myöhemmin.
Koulutuksen tilaus ja lisätietoja koulutuksesta
Hannu Moilanen, 050 5544666, hannu.moilanen@norssi.jyu.fi
Jon Salminen, p. 014 266 0880, jon.salminen@jkl.fi

KEHON KÄYTÖN HYÖDYT JA MAHDOLLISUUDET OPETUKSESSA (Hannu Moilanen)


Sisältö

Suomalaiset opettajat käyttävät monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä, mutta keholliset opetusmenetelmät eivät ole vielä vakiintuneet opettajien vaikiintuneiksi työkaluiksi. Tutkimusten mukaan kehon käytöllä opetustilanteessa on vaikutusta muistijäljen syntymiseen ja pysymiseen. Hannu Moilasen 2019 keväällä valmistuvassa väitöskirjassa tutkitaan keholla oppimisen vaikutusta oppilaiden oppimiskokemukseen luonnontieteissä ja koulutuksessa esitellään kehollisen oppimisen tutkittuja hyötyjä ja annetaan konkreettisia vinkkejä, miten kehon liikettä voisi oppimisen tehostamiseksi eri ilmiöiden opetuksessa eri oppiaineissa. 
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan 1-3 tuntia
Paikka
Omalla koululla
Kohderyhmä ja ryhmäkoko 
Opettajat ja muu opetushenkilökunta
Kouluttaja
Hannu Moilanen, Tutkija/Opettaja, Jyväskylän Normaalikoulu, JYY
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulu huolehtii koulutuksen kustannuksista. Koulutus tarkoitettu YS-ajalle.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen SAP -koodilla, joka ilmoitetaan kouluille myöhemmin.
Koulutuksen tilaus ja lisätietoja koulutuksesta
Hannu Moilanen, hannu.moilanen@norssi.jyu.fi tai 050 5544666
Jon Salminen, p. 014 2660880, jon.salminen@jkl.fi

SENSORIPOHJAINEN OPPIMINEN - OPPILAAN TERVEYSDATA OSANA MONIALAISTA OPPIMISTA (Hannu Moilanen)


Sisältö

Jo 90-luvulla  puhuttiin tietokoneavusteisesta oppimisesta, joka perustui kiinteän pöytäkoneen käyttöön. Mobiililaitteiden yleistymisen myötä opetusta voi siirtää myös luokkahuoneen ulkopuolelle ja termi mobiilioppiminen on jo vakiintunut termi opetuksen parissa työskenteleville. Viimeaikaisen nopean kehityksen myötä on kehitetty älyvaatteita, älykelloja ja laseja, joihin on integroitu erilaista sensoriteknologiaa ja niiden opetuskäytöstä käytetään termiä sensoripohjainen oppiminen. Nykyisillä älykelloilla ja kehoon kiinnitettävillä antureilla voidaan mitata lukuisia suureita ja omakohtaista, oppilaan itse mittamaa/tuotettua dataa voidaan käyttää lähtökohtana opetukselle eri oppiaineissa. Koulutuksessa esitelllään, miten oppilaista mitattua hyvinvointidataa ollaaan käytetty osana monialaista opetusta ja miten oppilaat kokivat mittaamisen hyödyt oppimisen ja oman hyvinvoinnin kehittymisen näkökulmasta. Pilottitutkimus on osa Jyväskylän yliopiston tutkimusta, jossa tutkitaan tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksia kouluissa. Voisiko oppilaiden hyvinvointidataa käyttää tulevaisuudessa myös ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa?
Ajankohta
Koulu sopii ajankohdan kouluttajan kanssa.
Kesto
Sopimuksen mukaan 1-3 tuntia.
Paikka
Omalla koululla.
Kohderyhmä ja koko
Opettajat ja muu opetushenkilökunta
Kouluttaja
Hannu Moilanen, Tutkija/Opettaja, Jyväskylän Normaalikoulu, JYY
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulu huolehtii koulutus kustannuksista. Koulutus tarkoitettu YS-ajalle.
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen SAP -koodilla, joka ilmoitetaan kouluille myöhemmin.
Koulutuksen tilaus ja lisätietoja koulutuksesta
Hannu Moilanen, hannu.moilanen@norssi.jyu.fi tai 050 5544666
Jon Salminen, p. 014 266 0880, jon.salminen@jkl.fi 

Koulun/alueen oppilasurheilutoiminnan kehittäminen


Sisältö

Tarjoan keskustelevaa tutorointia koulun/alueen oppilasurheilutoiminnan kehittämiseen. Sovitaan aika, niin tulen koululle ideoimaan ja kertomaan. Voimme keskustella mm. seuraavista oppilasurheilutoimintaan liittyvistä ydinkohdista: 
 • Kuinka järjestän koulun omat kilpailut?

 • Kuinka järjestän koulualueen kilpailut?

 • Kuinka hoidetaan kaupungin/piirin kilpailutoimintaan osallistuminen?

Ajankohta
Sopimuksen mukaan 
Kesto
Sopimuksen mukaan
Paikka
Omalla koululla
Kouluttaja
Samuli Pentinniemi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Sopimuksen mukaan
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus kouluille ilmainen. Sijaisia ei tarvita.
Varaukset ja lisätietoja koulutuksesta

Samuli Pentinniemi
samuli.pentinniemi@jkl.fi
040 7637376

Kuinka saan kerhotoiminnan "rullaamaan" kouluissa?


Sisältö

Tarjoan keskustelevaa tutorointia koulun kerhotoiminnan kehittämiseen. Sovitaan aika, niin tulen koululle ideoimaan ja kertomaan hyvistä käytänteistä. Voimme keskustella mm. seuraavista kerhotoimintaan liittyvistä ydinkohdista: rahoitus, tiedottaminen, ilmoittautuminen, raportointi ja check-list ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Ajankohta
Sopimuksen mukaan 
Kesto
Sopimuksen mukaan
Paikka
Omalla koululla
Kouluttaja
Samuli Pentinniemi
Kohderyhmä ja ryhmäkoko
Sopimuksen mukaan
Hinta ja sijaisjärjestelyt
Koulutus kouluille ilmainen. Sijaisia ei tarvita.
Varaukset ja lisätietoja koulutuksesta

Samuli Pentinniemi
samuli.pentinniemi@jkl.fi
040 7637376

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä