7.-9. luokkien tukijaksopaikan hakeminen

Tukijaksopaikan hakeminen

7. – 9. luokkalaisten haku Kukkulan kouluun 

 

Kukkulan koulussa on 7. – 9. luokkalaisille tukijaksolla oleville oppilaille kolme opetusryhmää. Opetusryhmissä työskentelee erityisluokanopettajan/-opettajien lisäksi koulunkäynninohjaajia. Ryhmissä opiskelee sekä tukijaksolla että osastohoidossa olevia oppilaita. Kukkulan koulun tukijaksot ovat luokkamuotoista vaativaa erityistä tukea.

 

Tukijaksopaikkaa voi hakea jatkuvasti toimittamalla täytetyn hakulomakkeen Kukkulan kouluun. Lomake ohjeistuksineen löytyy Kukkulan koulun nettisivuilta https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu/lomakkeet. Ennen tukijaksopaikan hakemista tulee järjestää yksilöllinen oppilashuoltopalaveri/verkostopalaveri, jossa verkosto ja oppilas huoltajineen tulevat kuulluksi. Ennen tukijaksopaikan hakemista tulee toteutua Kukkulan koulun konsultaatio (ohjeistus: https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu/kkks2l/okk ). Konsultoivan opettajan voi kutsua myös yksilölliseen oppilashuoltopalaveriin.

 

Syyslukukaudelle 2022 tukijakso- tai koulukuntoutuspaikkaa hakevien oppilaiden hakemusten tulee olla Kukkulan koululla perjantaihin 8.4.2022 klo 16 mennessä.

 

Hakuvaiheessa kriteerit täyttävät oppilaat pyydetään huoltajineen tutustumiskäynnille ja haastatteluun Kukkulan kouluun. Kukkulan koulun rehtori tekee päätökset syyslukukauden 2022 oppilaspaikoista hakemusten monialaisen käsittelyn (Kukkulan oppilashuolto, eo:t ja rehtori) sekä tutustumisen ja haastattelun jälkeen toukokuussa. Jokaiselle paikkaa hakeneelle sekä oman koulun yhteyshenkilölle ilmoitetaan erikseen paikan saamisesta.

 

Yläkouluikäisten tukijakso sairaalakoulussa on aina vähintään lukukauden / puolen vuoden mittainen. Jakso alkaa elokuussa perhekeskustelulla, jota seuraa noin 4-6 viikon arviointijakso. Arviointijakson päätteeksi verkosto kokoontuu ja päättää, onko sairaalaopetus oikea tuen muoto kyseiselle oppilaalle. Paikka edellyttää oppilaalta sitoutumista koulunkäyntiin ja huoltajilta, omalta koululta sekä muilta oppilaan verkostoon kuuluvilta tahoilta sitoutumista oppilaan koulunkäynnin tukemiseen. Oppilaan koulupaikka omassa koulussa säilyy sairaalakoulujakson ajan.

 

Tukijakson aikana oppilaan HOJKS päivitetään moniammatillisessa yhteistyössä. Jakson aikana oppilaan verkostoon kuuluvat henkilöt tekevät tiivistä yhteistyötä puhelimitse, sähköpostitse ja tapaamalla koulupalavereissa. Jakson lopuksi pidetään kaikkien toimijoiden kanssa yhteinen lopetuspalaveri ja sovitaan jatkotoimenpiteistä/nivelvaiheen toiminnasta. Sairaalakoulussa oppilas etenee Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilasarviointi on Kukkulan koulun opettajien vastuulla. Päättöarviointi tehdään yhteistyössä oman koulun kanssa.

 

Tukijaksolle hakuehtona ovat:

  • oppilaalla on erikoissairaanhoidon hoitokontakti
  • monialaisesti on todettu oman koulun tehostetun tai erityisen tuen sekä oppilashuollollisen tuen olevan riittämätöntä ja tehdään asiasta pedagoginen selvitys, jossa tehdään näkyväksi tuen tarpeen muutos
  • Kukkulan koulun konsultaatio on toteutunut


Yhteistyöterveisin,


Maija Juoperi
rehtori  
050 5714498

sekä koulun konsultoivat erityisopettajat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä