Opetuksen järjestäminen

Opetuksen järjestäminen

Opetuksen toteuttamistapaan vaikuttavat lapsen tai nuoren jaksaminen ja hoitoon liittyvät asiat.

• esimerkki opetuksen aloittamisesta sairaalaopetuksessa:

- ensimmäinen viikko: 1. ja 2. koulupäivänä opetusta on 2h/pv, 3.-5. koulupäivä 3h/pv

- toisen kouluviikon tuntimäärä porrastetaan vuosiluokkien mukaan siten, että 1.-2. lk:lla 3h/pv, 3.-4. lk:lla 4h/pv ja 5.-9.lk:lla 5h/pv

• oppilaan vahvuusalueet sekä mahdolliset pulmatilanteet kartoitetaan koulupalaverissa

• kartoitusten tarkoituksena on oppilaan vahvuusalueiden löytäminen ja tukeminen sekä oppilaan oppimisedellytysten ja opetukselle asetettujen vaatimusten tasapainottaminen

• oppilas tuo mukanaan oman koulunsa oppikirjat

• opetuksen lähtökohtana ovat perusopetukselle asetetut yleiset tavoitteet ja sisällöt (opetussuunnitelma) ja oppilaan kotikunnassa hyväksytty opetussuunnitelma

• opetusaikana sairaalakoulussa suoritetut sisällöt korvaavat ao. kohdan oman koulun opetussuunnitelmasta

• opetuksen tavoitteena on oppilaan opiskelun toteuttaminen siten, että oppilas pysyy oman koulun opiskelun tahdissa

• sairaalaopetuksessa olevalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma

• erityisopetukseen siirretty oppilas noudattaa opiskelussaan henkilökohtaista opetuksen järjestämiseksi koskevaa suunnitelmaa (HOJKS)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä