Koulunkäynnin tukijakson aloittaminen (avo-oppilaat)

Koulunkäynnin tukijakson aloittaminen (avo-oppilaat)

Koulunkäynnin tukijakso (avo-oppilaspaikka) voidaan järjestää oppilaalle, jonka oppimiseen tai koululaiseksi kasvamiseen tarvitaan tukea oman koulun yleisen, tehostetun ja erityisen tuen lisänä

• tukijakson aloittaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti oman koulun tekemän hakemuksen ja tätä edeltäneen yhteistyön (konsultaatio) perusteella

• koulusopimuspalaverissa huoltajat täyttävät OPPILAAKSITULO–lomakkeen, oppilaalle laaditaan koulusopimus, johon kirjataan tukijakson tavoitteet ja eri osapuolten vastuut

• tukijakson sisältö suunnitellaan yhdessä oppilaan, huoltajan, hoidon ja oman koulun kanssa siten, että se tukee vanhempien tekemää kasvatustyötä, oppilaan kuntoutumista ja oppilaan sopeutumista jakson jälkeen takaisin omaan kouluun. Yhdessä sovittujen tavoitteiden toteutumista seurataan palavereiden ja reissuvihkon avulla.

• tukijakson tavoitteina voivat olla:

- omien vahvuuksien löytäminen ja huomioiminen

- vuorovaikutustaitojen kehittäminen

- oman oppimisen ja koulunkäynnin selkiytyminen

- oppilaan lähiverkoston aktivoiminen tukemaan oppilaan kasvua ja oppimista ja kehitystä

• Oppiainekohtaiset sisällöt noudattavat kotikoulujen opetussuunnitelmia

• tukijakson onnistuminen edellyttää, että opetus ja tukitoimet sekä hoito tai muu kuntoutus toteutuvat suunnitellulla tavalla ja osapuolet sitoutuvat verkostomaiseen työtapaan

• todistukseen ei tule erillistä merkintää tukijaksosta

• arviointi suoritetaan yhdessä oppilaan ja kotikoulun opettajien kanssa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä