1.-6. luokkien tukijaksopaikan hakeminen

Tukijaksopaikan hakeminen alakouluun

1.-6. luokkalaisten tukijaksopaikat 


Kukkulan koulussa on 1.-6.-luokkalaisille oppilaille kaksi opetusryhmää. Molemmissa opetusryhmissä työskentelee erityisluokanopettajan/-opettajien lisäksi koulunkäynninohjaajia. Kukkulan koulun tukijaksot ovat luokkamuotoista vaativaa erityistä tukea.


Tukijaksopaikkaa voi hakea jatkuvasti toimittamalla täytetyn hakulomakkeen Kukkulan kouluun. Lomake ohjeistuksineen löytyy Kukkulan koulun nettisivuilta https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu/lomakkeet. Ennen tukijaksopaikan hakemista tulee järjestää yksilöllinen oppilashuoltopalaveri/verkostopalaveri, jossa verkosto ja oppilas huoltajineen tulevat kuulluksi. Ennen tukijaksopaikan hakemista tulee toteutua Kukkulan koulun konsultaatio (ohjeistus: https://peda.net/jyvaskyla/kukkulankoulu/kkks2l/okk ). Konsultoivan opettajan voi kutsua myös yksilölliseen oppilashuoltopalaveriin.

 

Syyslukukauden 2022 alkuun tukijaksopaikkaa hakevien oppilaiden hakemusten tulee olla Kukkulan koululla perjantaihin 22.4.2022 klo 16 mennessä.


Tukijaksolle valitulla oppilaalla ja perheellä on mahdollisuus keväällä käydä tutustumassa Kukkulan kouluun. Jakso alkaa elokuussa perhekeskustelulla, jota seuraa noin 4-6 viikon arviointijakso. Arviointijakson päätteeksi verkosto kokoontuu ja päättää, onko sairaalaopetus oikea tuen muoto kyseiselle oppilaalle. Tukijakson pituus suunnitellaan oppilaskohtaisesti. Paikka edellyttää oppilaalta sitoutumista koulunkäyntiin ja huoltajilta, omalta koululta sekä muilta oppilaan verkostoon kuuluvilta tahoilta sitoutumista oppilaan koulunkäynnin tukemiseen. Oppilaan koulupaikka omassa koulussa säilyy sairaalakoulujakson ajan.

 

Tukijakson aikana oppilaan HOJKS päivitetään moniammatillisessa yhteistyössä. Jakson aikana oppilaan verkostoon kuuluvat henkilöt tekevät tiivistä yhteistyötä puhelimitse, sähköpostitse ja tapaamalla koulupalavereissa. Jakson lopuksi pidetään kaikkien toimijoiden kanssa yhteinen lopetuspalaveri ja sovitaan jatkotoimenpiteistä/nivelvaiheen toiminnasta. Sairaalakoulussa oppilas etenee Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilasarviointi on Kukkulan koulun opettajien vastuulla.

 

Tukijaksolle hakuehtona ovat:

  • oppilaalla on erikoissairaanhoidon hoitokontakti 
  • monialaisesti on todettu oman koulun tehostetun tai erityisen tuen sekä oppilashuollollisen tuen olevan riittämätöntä ja tehdään asiasta pedagoginen selvitys, jossa tehdään näkyväksi tuen tarpeen muutos
  • Kukkulan koulun konsultaatio on toteutunut

 

 

 

Yhteistyöterveisin,


Maija Juoperi
rehtori  
050 5714498

Minna Böhm
konsultoiva erityisopettaja
050 3119004

Mari Kuopio
konsultoiva erityisopettaja
050 3680355

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä