Erityisopetus

Erityisopetus

Erityisopetus on yleisopetusta tukevaa opetusta, jossa oppilas saa yksilöllistä ohjausta eri oppiaineissa. Ryhmä ei ole kiinteä, vaan vaihtelee tarpeen mukaan. Erityisopettajat toimivat myös paljon luokissa samanaikaisopetuksessa. Erityisopettajina toimivat Tiina Saarenketo, Tomi Rautiainen, Riitta-Inkeri Järvinen, Pauliina Niskanen ja Kirsi Kilpeläinen. Erityisopettajien puh. 014 266 4659 / 050 311 8640 (jälkimmäiseen numeroon vain tekstiviestit. Tiina Saarenkedon tavoittaa numerosta 014 266 0781/ 050 448 5122