Hyvät mallit ja pedagogiset ratkaisut

Liikunnan opetuksen vinkit ja mallit

ETÄTEHTÄVIÄ LIIKUNNANOPETUKSEEN

Liikkuva koulu, Jyväskylän kaupunki

Liikunnanopetuksen järjestäminen etäopetuksena on moniulotteista. Alla on runsaasti vinkkejä erilaisten liikuntasisältöjen opettamiseksi ja ohjeistamiseksi oppilaille. Näiden lisäksi vinkeissä on tarjolla erilaisia edistymisen seurannan välineitä esimerkiksi liikunnan arvioinnin tueksi. Tutustukaa alla oleviin sisältöihin, ja arvioikaa, voitteko käyttää joitain niistä etäopetuksessanne.

Vastuukysymykset ja opetuksen järjestäminen etäopetuksessa

Liikunnanopetuksen ohjelmatyökalut

Liikunnanopetus luokkatasoittain

Liikuntaa monipuolisesti

Jumppaa

Rauhoittuminen ja mindfulness

Palloilu

Sirkus

Parkour

Ulkoilu

Aktiiviset tauot

Opettajan oma kouluttautuminen