Opiskelijoiden ajatuksia pajoista

Draamaprojektin toteuttaneiden opiskelijoiden ajatuksia pajoista

  • Oli mukavaa, kun oppilaat lähtivät innokkaasti mukaan tekemään draamaa.
  • Reflektio-tunnilla keskusteltiin vakavista aiheista liittyen mm. lapsen oikeuksiin, joihin liittyviä asioita oppilaat pohtivat viisaasti. Keskustelua ja kommentteja oli ilo kuunnella.
  • Draama-työskentelytapa on joskus haasteellista sellaisen ryhmän kanssa, jota ohjaaja ei entuudestaan tunne, koska draamatyöskentely ei ole yhtä raamitettua kuin ns. normaali luokkahuonetyöskentely. On tärkeää, että oppilaat saavat innostua draaman maailmasta, mutta jos meno meinaa muuttua liian “villiksi”, oman opettajan läsnäolo luokassa draamatyöskentelyn aikana on hyvä rauhoittava tekijä. Draamaohjaajat eivät tässä projektissa ole ensisijaisesti opettaja-harjoittelijoita (vaikka sitäkin), vaan vierailevia draamatuokion vetäjiä. Draamaohjaajien päätehtävä ei siis välttämättä ole keskittyä kurinpitoon, vaikka luonnollisesti sitäkin kuuluu kuvaan, vaan draaman ohjaamiseen.
  • Prosessidraaman vetäminen on yksinkertaisuudessaan mahtava kokemus. Jokainen kerta tuo tullessaan uudet mahdollisuudet ja haasteet, joiden puitteissa prosessidraaman tarinan on edettävä kävi miten kävi. Tämä prosessidraaman jatkuva keskeneräisyys antaa ohjaajalle mahdollisuuden yhä uudelleen kokeilla uusia lähestymistapoja asioiden käsittelyyn liittyen ja näin ollen myös todistaa mitä moninaisimpia ja mielenkiintoisia prosessidraaman lopputuloksia kerta toisensa jälkeen.
  • Yksi draamatyöskentelyn vahvuus on, ettei ole olemassa oikeaa ja väärää vastausta. Kaikkien mielipiteet ovat yhtä arvokkaita. Oppilailla on mahdollisuus käsitellä myös sellaisia vaikeita aiheita, jotka kouluympäristössä muuten saatetaan hyssytellä hiljaiseksi. Tässä ihmisoikeus-teeman prosessidraamassa nousivat esiin mm. sota, ennakkoluulot ja yhdenvertaisuus. Roolin kautta etäännytettynä eletty tunne voi auttaa oivaltamaan asioita todellisesta maailmasta ympärillämme. Oleellista on, että tarinan herättämiä voimakkaitakin tunteita käydään yhdessä läpi.
  • Oppilaat reflektoivat innokkaasti draamakokemuksiaan. Draaman teema on erittäin tärkeä ja ajankohtainen sillä ekaluokkalaisten kommenteista huomasi, että he seuraavat ympäristöään todella tarkasti. Esimerkiksi mediassa esiin tuodut teemat pakolaisuudesta, sodista jne. nousivat esiin keskusteluissamme.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä