Kevät 2016 ihmisoikeudet draaman keinoin

Ihmisoikeudet draaman keinoin

Jyväskylän seudun UNESCO-koulujen kevätlukukauden 2016 teemana olivat ihmisoikeudet. Teemaan liittyen ryhmä Jyväskylän avoimen yliopiston draamakasvatuksen aineopintojen opiskelijoita sekä OKL:n opiskelijoita järjestivät kouluilla ihmisoikeuksia, lasten oikeuksia ja erilaisuuden kohtaamista käsitteleviä draamapajoja.

Draamapajat järjestettiin Tikkana koululla, Viitaniemen koululla, Kilpisen yhtenäiskoululla, Jyväskylän Normaalikoululla ja Lyseon lukiolla. Draamapajoihin osallistui kerrallaan yksi luokka tai opiskelijaryhmä.

Tavoitteet:
Projektin tavoitteena oli käsitellä erilaisuuden kohtaamista ja ihmisoikeuksia kokemuksellisesti draaman keinoin. Tavoitteena oli herättää oppilaissa ajatuksia ja tunteita aiheeseen liittyen, sekä saada heidät miettimään omaa suhtautumistaan erilaisuuteen.

Toteutus:
Projektissa toteutettiin kaksi erilaista prosessidraamaa: toinen alakoululaisille sekä toinen yläkoululaisille ja lukiolaisille. Molempien draamojen pohjaidea oli sama. Ryhmä jaettiin kahteen heimoon, jotka elivät onnellisina omilla saarillaan. Eräänä päivänä toisen saaren heimo joutui kuitenkin jättämään kotisaarensa ja matkaamaan meren halki etsimään turvaa toiselta saarelta. Osa oppilaista pääsi siis samaistumaan tilanteeseen, jossa he joutuivat jättämään kotinsa ja saapumaan uuteen paikkaan ja kulttuuriin. Toiset puolestaan oli tilanteessa, jossa heidän saarelleen saapui odottamatta muukalaisia. Heimoilla ei ollut kohtaamishetkellä yhteistä kieltä, mutta ennakkoluuloista huolimatta he pyrkivät tutustumaan toisiinsa.

Projektin toteuttivat draamakasvatuksen aineopintojen opiskelijat Janni Alho, Mila Auvomaa, Iida Kalpio, Tinja Kuvaja ja Anne-Marie Rönkä, sekä OKL:n opiskelijat Heidi Huttunen ja Eveliina Pirilä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä