Oppilaanohjauksen suunnitelma (VOIMASSA 1.8.2021 ALKAEN)

Sisältö

Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun välinen yhteistyö, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen (TET) järjestelyt. Ohjaussuunnitelman tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä. Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä sekä niissä tapahtuvista muutoksista.

1 Oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet ja toimintatavat

2 Oppilaanohjauksen työn- ja vastuunjako

3 Oppilaanohjauksen verkostot

4 Ohjausyhteistyö kodin ja työelämän kanssa

5 Tavoitteiden toteutumisen arviointi

Ohjaussuunnitelmaa ohjaavat asiakirjat

  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus.
  • Hyvän ohjauksen kriteerit. Opetushallitus 2014.
  • Perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma. Jyväskylän Normaalikoulu. 2015

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä