Kysymyksiä ja keskusteluja

Kysymyksiä

Vapaamatkustus on noussut konkreettiseksi ongelmaksi sitä mukaa kun erilaiset ryhmätyöt ja –tehtävät suoritusmuotona ovat yleistyneet erilaisissa koulutuksissa. Työelämässä tuloksellinen toiminta tapahtuu yleensä yhteistyössä kollegojen kanssa, eikä vapaamatkustus ilmiönä ole niissäkään tilanteissa vieras. Vaikka tapaukset vaihtelevat, ilmiö on sama.

Edellä kuvattu case on tarkoitettu hyödynnettäväksi sellaisissa koulutuksissa, joissa kiinnostus kohdistuu ryhmä- tai tiimityöhön teoreettisena ja/tai käytännöllisenä ilmiönä. Case voi toimia myös lämmittelynä ja keskustelun avaajana ryhmien toimintaa aloitettaessa.

Millaisiin koulutustilanteisiin tämä case mielestäsi soveltuu? Käytitkö jo tätä casea jossakin koulutuksessa? Kerro ajatuksistasi ja/tai kokemuksistasi keskustelualueella.

Kysymyksiä, joita voi hyödyntää case-työskentelyssä:

  1. Millaisia positiivisia tai negatiivisia ryhmätyökokemuksia sinulla on?
  2. Miten ryhmät tulisi muodostaa?
  3. Pohdi vallankäyttöä ryhmässä. Miten valta ilmenee?
  4. Miten paljon ryhmän ulkopuolisen ohjaajan tulisi puuttua ryhmän toimintaan?
  5. Onko sinulla kokemuksia vapaamatkustamisesta?
  6. Mitkä syyt saattavat johtaa vapaamatkustamiseen?
  7. Miten vapaamatkustus vaikuttaa muihin ryhmän jäseniin?
  8. Miten vapaamatkustus vaikuttaa itse vapaamatkustajaan?
  9. Mitä tulisi tehdä vapaamatkustuksen estämiseksi?
  10. Mitä sinä olisit tehnyt toisin tässä tapauksessa? Mitä muita kysymyksiä tässä case-työskentelyssä voisi hyödyntää? Lisää kysymyksiä voi ehdottaa keskustelualueella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä