CASE-kuvaus

TIIMITYÖLLÄ TULOKSIA - mutta mitä tehdä vapaamatkustamiselle?Oli kaunis keväinen päivä. Johtamisen peruskurssi alkoi olla lopuillaan ja kurssin vastuuopettaja oli tyytyväinen. Luennoilla oli ollut hyvä tunnelma ja kurssin massaluonteesta huolimatta luennoilla oli saatu aikaan välillä vilkastakin keskustelua. Johtamisen kursseilla on usein mukana kokeneita opiskelijoita, jotka ovat itse olleet tai ovat parhaillaan esimies- ja johtotehtävissä. Heillä on usein arvokasta kokemustietoa, jota he mielellään avaavat keskusteluissa. Näin oli tälläkin kurssilla.

Erityisen iloinen opettaja oli opetuskokeilusta, joka vaikutti onnistuneelta. Opettaja silmäili parhaillaan kokeilussa olevien ryhmien omia tiloja Optimassa ja oli näkemäänsä tyytyväinen. Kaikki ryhmät olivat olleet aktiivisia ja tallentaneet mm. luentomuistiinpanoja ryhmän yhteiseen käyttöön ja käyneet keskusteluja omassa tilassa. Aktiivisimmat ryhmät olivat tuottaneet paljon erilaista materiaalia yhteiseen käyttöön ja tavanneet toisiaan säännöllisesti myös kasvokkain. Yksi ryhmä näytti pitäneen säännöllisiä lukupiirejä, joiden ajat, paikat ja vastuuhenkilö oli merkitty ryhmätilaan tallennettuun kalenteriin. Niinpä vastuuopettaja oli yllättynyt saadessaan seuraavan viestin (nimet viestissä on muutettu):

Lähettäjä: Meri Ykkönen Lähetetty: 5. huhtikuuta 2013 19:40 Vastaanottaja: Vastuuopettaja Cc: Maija Kakkonen Aihe: YTPP210 Ongelmia ryhmätyöskentelyssä

Hei,

Kuulun YTPP210 pilottiryhmään (Meri Ykkönen, Maija Kakkonen, Repe Kolmonen). Ongelmaksi on koitunut nyt se, että Repestä emme ole Maijan kanssa kuulleet mitään ryhmäytymisen jälkeen. Hän ei ole tehnyt sovittuja tehtäviä optimaan, eikä ole vastannut sähköpostiin. Emme oikein tiedä, mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Onko sinulla ideoita?

Toki voimme tehdä kurssin loppuun Maijan kanssa kahdestaan, mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että ryhmien arviointi ei tällöin olisi tasa-arvoinen. Viiden hengen ryhmässä esim. ryhmätenttiin lukeminen käy helpommin kuin kahdestaan.

Ystävällisin terveisin, Meri Ykkönen

Vastuuopettaja katsoi tarkemmin ryhmän omaa tilaa ja huomasi, ettei ollut aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että ryhmän tilaan tallennettujen dokumenttien ja keskustelujen taustalla olikin vain kaksi ryhmän jäsentä. Nyt oli kuitenkin nopeasti päätettävä, mitä tehdä, sillä kurssi oli lopuillaan ja ryhmätentti pidettäisiin pian viimeisen luennon jälkeen. Vaihtoehtoja oli useita. Yksi mahdollisuus oli kutsua koko ryhmä yhteiseen palaveriin, jossa päätettäisiin, mitä tehdä. Opettaja myös pohti, että opetuskokeilun peruslähtökohdan, tiimien autonomian näkökulmasta koko asian voisi jättää ryhmän itsensä päätettäväksi. Toisaalta, olihan mahdollista, että taustalla oli jotain vakavaa - onnettomuus, sairastuminen tai vastaavaa. Ehkä kuitenkin opettajan olisi syytä ainakin yrittää saada Repeen yhteys ja päättää sen jälkeen jatkosta.

Kaunis päivä ei tuntunutkaan enää niin valoisalta. Vastuuopettaja oli pahoillaan ja pohti, olisiko hän itse jotenkin voinut vaikuttaa siihen, ettei tällaista tilannetta olisi syntynyt. Olisiko pitänyt ohjeistaa ryhmät alussa sopimaan tarkasti yhteisistä pelisäännöistä esimerkiksi juuri tällaisten tilanteiden varalta? Olisiko pitänyt olla tarkempi ja huomata jo aiemmin, että tässä ryhmässä yksi opiskelija ei ollut aktiivinen? Oliko vaihtoehtoisen suorituksen ohjeistus liian väljä? Opettaja tarkasti vielä, miten vaihtoehtoinen suoritus oli kuvattu:

Kuvaus vaihtoehtoisesta suorituksesta ja ilmoittautuminen kokeiluun

Kokeiluun osallistuvat opiskelijat jaetaan 4-5 hengen ryhmiin, joille rakennetaan omat tilat tänne Optimaan. Ryhmän omassa tilassa on mahdollista käyttää erilaisia sähköisiä työkaluja (yhteinen kirjoitusalusta, keskustelut, chat, jne.). Kokeilun taustalla on osin TBL (Team Based Learning) -ajattelu, joka perustuu yhteistoiminnalliseen ja yhdessä oppimiseen. Koska kyseessä on kokeilu, voin ottaa tähän vain rajallisen määrän opiskelijoita.

Ryhmät voivat sopia keskenään, miten käytännössä rakentavat omaa ja ryhmän osaamista kurssin perustavoitteiden mukaisesti. Esimerkiksi kurssikirjojen sisällöstä voidaan laatia miellekartat/tiivistelmät sopimalla työnjaosta. Opiskelijat voivat myös sopia luennoille osallistumisesta ja luennon annin (luennoilla käytyjen keskustelujen ja esille nostettujen kysymysten) jakamisesta ja tiivistämisestä. Opettajalle voi laittaa myös viestejä. Tarkoitus on, että opettaja ohjaa ja auttaa ongelmatilanteissa, mutta kyse ei ole sisällöllisestä opettamisesta. Sisältö tulee massaluennoilla ja kirjoista.

Kokeilussa mukana olevien kurssisuoritus koostuu ryhmätyöskentelyyn osallistumisesta, ryhmäarvioinnista, ryhmätentistä ja ohjatusta kaikkien ryhmien yhteisestä palautekeskustelusta. Opiskelijan näkökulmasta tämä käytännössä tarkoittaa, ettei ole pelkoa saada arvosanaksi hylätty, mikäli osallistuu sovitun mukaisesti. (Ei-läpäisseiden määrä kurssilla on vaihdellut noin 10 prosentista jopa lähes neljännekseen kurssille ilmoittautuneista.) Ryhmätentti tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että tenttitilanteessa toimitaan ryhmissä ja kukin ryhmä vastaa tenttikysymyksiin yhdessä neuvotellen.

Ensimmäisen kerran orientaatioluennon (12.3.) lopussa jaetaan ryhmät ja käydään läpi ohjeistus.

Ehdoton edellytys on, että pääset orientaatioluennolle 12.3., ryhmätenttiin 11.4. ja palautekeskusteluun 16.4.

Ilmoita halukkuudestasi kokeiluun alla olevassa osallistumiskyselyssä, jossa kerrot muutamalla sanalla, miksi haluat osallistua tähän ja miksi olisit juuri sopiva tällaiseen kokeiluun.

Ongelma oli nyt kuitenkin konkreettinen ja jokin ratkaisu oli tehtävä.

Mitä sinä olisit tehnyt? Kommentoi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä