Lähteet ja lisälukemista

Johdanto:

Littleton, K., Taylor, S. & Eteläpelto, A. 2012. Special issue introduction: Creativity and creative work in contemporary working contexts. Vocations and Learning 5 (1), 1–4.

Paloniemi, S. & Collin, K. 2012. Discursive power and creativity in inter-professional work. Vocations and learning 5 (1), 23–40.

Tynjälä, P. 2010. Towards a 3-P model of workplace learning: A literature review. Vocation and Learning 6, 11–36.

Trede, F., Macklin, R. & Bridges, D. 2012. Professional identity development: A review of the higher education literature. Studies in Higher Education 37 (3), 365–384.


Mikä ihmeen toimijuus? Toimijuuden käsitteen taustasta lyhyesti:

Biesta, G. & Tedder, M. 2007. Agency and learning in the lifecourse: Towards an ecological perspective. Studies in the Education of Adults 39 (2), 132–149.

Billet, S. & Pavlova, M. 2005. Learning through working life: Self and the individual’s agentic action. International Journal of Lifelong Education 24 (3), 195–211.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. 2013. What is agency? Conseptualilzing professional agency at work. Educational Research Review 10, 45-65.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. 2014a. Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta? Aikuiskasvatus 34 (3), 202–214.

Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. 2014b. Identity and agency in professional learning. Teoksessa S. Billet, C. Harteis & H. Gruber (toim.) International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Vol. 2. Dortrecht: Springer, 645–672.

Freire, P. 1970. Pedagogy of the oppressed. Translated by Myra Bergman Ramos. New York: Herder and Herder.

Hökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylän yliopisto, http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6020-9

Mezirov, J. 1981. A critical theory of adult learning and education. Adult Education Quarterly 32 (1), 3–24.

Packer, M. J. & Goicoechea, J. 2000. Sociocultural and constructivist theories of learning: Ontology, not just epistemology. Educational Psychologist 35 (4), 227–241.

Vähäsantanen, K. 2015. Professional agency in the stream of change: Understanding educational change and teachers' professional identities. Teaching and Teacher Education 47, 1–12.


Toimijuuden tukeminen:

Lipponen, L. & Kumpulainen, K.. 2011. Acting as accountable authors: Creating interactional spaces for agency work in teacher education. Teaching and Teacher Education 27 (5), 812–819.

Edwards, A. 2005. Relational agency: Learning to be a resourceful practitioner. International Journal of Educational Research 43 (3), 168–182.

Eteläpelto, A., Littleton, K., Lahti, J. & Wirtanen, S. 2005. Students’ accounts of their participation in an intensive long-term learning community. International Journal of Educational Research 43 (3), 183–207.

Lisälukemista:

Kahn, P., Qualter, A. & Young, R. 2012. Structure and agency in learning: a critical realist theory of the development of capacity to reflect on academic practice. Higher Education Research & Development 31 (6), 859–871.

Su, Y-H. 2011. The constitution of agency in developing lifelong learning ability: The ‘being’ mode. Higher Education 62, 399–412.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä