Toimijuus opiskelijan silmin

KIINNOSTUS JA MOTIVAATIO


Sarjakuvan tekijä: IIro Eira


KYSYMYKSIÄ JATKOTYÖSKENTELYYN:
 1. Millaisia ajatuksia tilannekuvaus sarjakuvassa herättää?
 2. Oletko kohdannut opetuksessasi tilanteita, jossa opiskelijoiden odotukset ja sinun ajatuksesi kurssin sisällöstä eivät kohtaa? Millaisiin asioihin kohtaamattomuus liittyy?
 3. Millaiset oppiaineesi sisällöt ja opetusmenetelmät saavat opiskelijat syttymään? Mistä turhautuvat?
 4. Millaisesta opetuksesta sinä itse sytyt? Millaisessa väsähdät?

MINÄPYSTYVYYS

Sarjakuvan tekijä: Hanna Korhonen

KYSYMYKSIÄ JATKOTYÖSKENTELYYN:
 1. Mistä tunnistat, miten opiskelija arvioi omia resurssejaan suoriutua haasteellisissa opiskelutehtävissä?
 2. Miten luonnehtisit itseäsi palautteenantajana? Millaisiin asioihin kiinnität huomiota, kun annat palautetta opiskelijoille heidän suorituksistaan?
 3. Miten opiskelijan luottamusta itseensä oppijana voitaisiin vahvistaa?

KOMPETENSSIUSKOMUKSET


Sarjakuvan tekijä: Hanna Korhonen

KYSYMYKSIÄ JATKOTYÖSKENTELYYN:
 1. Miten otat huomioon opiskelijoiden osaamisen tason opetuksessasi?
 2. Millainen työskentely parhaiten auttaa ymmärtämään oppiaineesi keskeisiä sisältöjä?
 3. Miten opiskelijan oppimisprosessia voidaan tunnistaa ja tehdä näkyväksi?

OPETTAJAN SUHTAUTUMINEN OPISKELIJOIHIN


Sarjakuvan tekijä: Iiro Eira

KYSYMYKSIÄ JATKOTYÖSKENTELYYN:
 1. Millaisena henkilönä ajattelet opiskelijoiden näkevän itsesi?
 2. Miten suhtaudut opiskelijoihin opetustilanteissa, entäpä opetuksen ulkopuolisissa tilanteissa?
 3. Miten lähestyttävä olet, miten viestit sitä opiskelijoille?
 4. Miten rakennat luottamusta ja turvallista ilmapiiriä opiskelijaryhmään?

TASAVERTAISUUS


Sarjakuvan tekijä: Hanna Korhonen

KYSYMYKSIÄ JATKOTYÖSKENTELYYN:
 1. Kohteletko kaikkia opiskelijoita kurssillasi samalla tavalla?
 2. Millaisista opiskelijoista pidät, millaiset opiskelijat koet hankalina?

VERTAISET OPPIMISEN TUKENA


Sarjakuvan tekijä: Iiro Eira

KYSYMYKSIÄ JATKOTYÖSKENTELYYN:
 1. Miten opiskelijat voisivat tukea toisiaan haasteellisissa oppimistilanteissa?
 2. Miten opiskelijat suhtautuvat toisiinsa kurssilla? Tunnistatko opiskelijoiden keskinäistä kilpailua?

OSALLISTUMISMAHDOLLISUUDET


Sarjakuvan tekijä: Iiro Eira

KYSYMYKSIÄ JATKOTYÖSKENTELYYN:
 1. Millaisia mahdollisuuksia opiskelijoilla on tehdä aloitteita ja osallistua keskusteluun opetuksessasi?
 2. Millaisia menetelmiä ja työtapoja käytät vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi?

VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET


Sarjakuvan tekijä: Hanna Korhonen

KYSYMYKSIÄ JATKOTYÖSKENTELYYN:
 1. Mihin opiskelija voi vaikuttaa kurssillasi/koulutuksessasi: tavoitteenasetteluun, sisältöihin, arviointiin?
 2. Mihin ei, miksi?
 3. Miten otat huomioon opiskelijoiden näkemykset opetuksessasi?

VALINNANMAHDOLLISUUDET


Sarjakuvan tekijä: Iiro Eira

KYSYMYKSIÄ JATKOTYÖSKENTELYYN:
 1. Millaisia valinnanmahdollisuuksia opiskelijalla on kurssillasi/koulutuksessa?
 2. Missä valinnanmahdollisuuksia voisi olla enemmän, missä vähemmän? Miksi?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä