Ylä-ja alatunniste, ala- ja loppuviite, sivunumerointi ja asiakirjan jakaminen osiin

Sivunumerointi

Sivunumeroinnin voi lisätä dokumenttiin tai poistaa siitä valikossa Lisää (Insert) > Sivunumero (Page Number). Sivunumerointia lisätessä voidaan valita sen sijainti ja jokin valmis ulkoasumalli.

Sivunumeroista on mahdollista määrittää myös muita asioita valikkokomennolla Lisää (Insert) > Sivunumero (Page Number) > Muotoile sivunumerot (Format Page Numbers). Avautuvassa ikkunassa voi määrittää muun muassa sivunumeroiden

 • lukumuodon (Number Format) - tavallisten arabialaisten numeroiden lisäksi esim. negatiiviset arabialaiset numerot tai roomalaiset numerot - ja
 • aloittavan numeron (Start at) eli luvun, josta numerointi alkaa.

Sivunumerointia voi muotoilla Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä valikkokomennolla Sivunumerot > Muotoile sivunumerot (Page Numbers > Format Page Numbers). Avautuvassa ikkunassa voi määritellä

 • numeroiden muodon (arabialaiset numerot, roomalaiset numerot jne.) ja
 • jatkuuko numerointi edellisestä osasta vai alkaako se nykyisessä osassa tietystä numerosta.

Sivunumeroinnin voi lisätä Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä kohdasta Sivunumero (Page Number).

Video: Sivunumeroinnin lisääminenSivunumeroinnin voi poistaa Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä kohdasta Sivunumero > Poista sivunumerot (Page Number > Delete Page Numbers).

Ylä- ja alatunniste

Ylä- ja alatunniste ovat sivun ylä- ja alareunassa olevat tilat, joihin voidaan joka sivulla samanlaisena tai samantyyppisenä toistuvaa tietoa, kuten dokumentin laatijan nimi, dokumentin nimi, sivunumero tms. Sivunumeron voi lisätä omalla valikkokomennollaan, mutta muuten ylä- ja alatunnistetta voi muokata joko

 • hiiren tuplaklikkauksella sivun yläreunan tai alareunan kohdalla TAI
 • valikkokomennolla Lisää > Ylätunniste > Muokkaa ylätunnistetta (Insert > Header > Edit Header) - samoin alatunnisteen (Footer) osalta. 


Ylä- ja alatunnisteen muokkausnäkymässä muu osa dokumentista muuttuu himmeäksi ja ylä- ja alatunnisteet erottuvat muusta dokumentista katkoviivoilla. Samalla valintanauhaan ilmestyy uusi välilehti Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools), jonka työkalujen avulla voi muun muassa

 • lisätä sivunumeron (page number) - tarjolla useita vaihtoehtoja sijainnin ja tyylin suhteen
 • lisätä päivämäärän ja ajan (date & time), jotka voi halutessaan määrittää päivittymään automaattisesti
 • määrittää erilaisen ensimmäisen sivun (different first page) - näin voi esimerkiksi määrittää, että ylä- ja alatunniste ovat tyhjät dokumentin kansilehdellä
 • määrittää erilaiset parilliset ja parittomat sivut (different odd & even pages) näin voi esimerkiksi määrittää sivunumeron joka toisella sivulla ylä- tai alatunnisteen vasempaan reunaan, joka toisella sivulla oikeaan reunaan, jos dokumentti pitää tulostaa paperille kaksipuolisena

Ylä- ja alatunnisteen muokkaustilasta voi poistua joko

 • valitsemalla Ylä- ja alatunnistetyökalut -välilehdellä olevan ruksin tai
 • tupla klikkaamalla jotain kohtaa muualla dokumentissa eli ylä- tai alatunnisteiden ulkopuolella.

Ylä- ja alatunnisteen muokkaaminen

Myös ylä- ja alatunnisteen ulkonäköä voi muokata tyylien avulla. Tyylivalikosta löytyvät tyylit Ylätunniste (Header) ja Alatunniste (Footer).

Ala- ja loppuviite

Alaviite on sivun alareunassa oleva teksti, joka sisältää asiakirjan varsinaista tekstiä selventäviä lisähuomioita. Käytännössä varsinaisessa tekstissä on viitemerkki, yleensä numero, ja vastaava viitemerkki on sivun alareunassa tai dokumentin lopussa perässään itse viitteen teksti. Alaviite voi olla siis:

 • alaviitteenä sivun lopussa

 • loppuviitteenä koko dokumentin lopussa

Alaviitteet voi myöhemmin muuttaa loppuviitteiksi tai päinvastoin.Alaviitteen voi lisätä Viittaukset (References) -välilehdeltä kohdassa Alaviitteet (Footnotes), josta valitaan

 • Lisää alaviite (Insert footnote) tai 

 • Lisää loppuviite (Insert endnote).

Alaviitteiden ja loppuviitteiden kopiointi tapahtuu kopioimalla pelkkä viitemerkki, ei viitteen tekstiä.Alaviitteiden ja loppuviitteiden numerot pysyvät automaattisesti dokumentissa numerojärjestyksessä.

Video: Ala- ja loppuviitteiden lisääminen

Osanvaihto

Asiakirjan jakaminen osiin on tarpeen, kun halutaan

 • erilaisia tietoja asiakirjan eri osien ylä- tai alatunnisteisiin, esimerkiksi sivunumerointi vain osaan dokumenttia
 • erilaiset sivuasetukset asiakirjan eri osiin, esimerkiksi erikokoisia sivuja tai marginaaleja tai osa sivuista pystysuuntaan, osa vaakasuuntaan

Osanvaihto tapahtuu

 1. siirtämällä kursori kohtaan, jossa osanvaihto halutaan tehdä ja 
 2. valitsemalla Sivun asettelu > Vaihdot > Seuraava sivu (Page Layout > Breaks > Next Page).

Tulostusasettelussa osanvaihto ei näy suoraan asiakirjassa, mutta luonnosnäkymässä osanvaihto näkyy kaksoisviivana ja tekstinä Osanvaihto (Section break). Eri näkymien välillä voi siirtyä ohjelmaikkunan oikean alalaidan kuvakkeilla tai valikossa Näytä (View).

Osille erilaiset ylä- ja alatunnisteet

Jos dokumentin eri osien ylä- tai alatunnisteisiin halutaan erilainen sisältö, niin linkitys osien väliltä pitää ottaa pois päältä. Se onnistuu Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä ottamalla pois päältä toiminto Linkitä edelliseen (Link to previous). (Alla olevassa kuvassa Linkitä edelliseen -toiminto on vielä päällä.)

Kun Linkitä edelliseen -toiminto on pois päältä, niin ylä- ja alatunnisteisiin voidaan syöttää erilaisia tietoja dokumentin eri osissa.


Osanvaihto ja sivunumeroinnin muotoilu

Osanvaihdon ansiosta sivunumeroinnin voi muotoilla jokaiseen osaan erilaiseksi. Sivunumeroinnin voi myös lisätä vain toisiin osiin dokumenttia tai poistaa toisista.

Sivunumerointia voi muotoilla Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä valikkokomennolla Sivunumerot > Muotoile sivunumerot (Page Numbers > Format Page Numbers). Avautuvassa ikkunassa voi määritellä

 • numeroiden muodon (arabialaiset numerot, roomalaiset numerot jne.) ja
 • jatkuuko numerointi edellisestä osasta vai alkaako se nykyisessä osassa tietystä numerosta.

Sivunumeroinnin voi lisätä Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä kohdasta Sivunumero (Page Number).

Sivunumeroinnin voi poistaa Ylä- ja alatunnistetyökalut (Header & Footer Tools) -välilehdellä kohdasta Sivunumero > Poista sivunumerot (Page Number > Delete Page Numbers).


Sivunvaihto

 Sivunvaihdon avulla voidaan aloitettaa uusi sivu manuaalisesti halutusta kohdasta dokumenttia.

Sivunvaihto lisätään dokumenttiin viemällä kursori aktiiviseksi kohtaan, josta uuden sivun halutaan alkavan ja lisätään sivunvaihto valikkokomennolla Lisää > Sivunvaihto (Insert > Page Break).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä