Tekstitiedoston tallentaminen, tulostaminen ja tiedostomuodot

Tekstitiedoston tallentaminen ja tiedostomuodot

  • Tiedoston tallentaminen tapahtuu valikkokommenolla Tiedosto > Tallenna nimellä (File > Save As).

  • Avautuvan ikkunan ylälaidasta valitaan tallennuspaikka ja alareunasta Tallennusmuoto (File Type).

DOCX ja DOC

Tekstidokumentteja voi tallentaa useissa eri tiedostomuodoissa. Word 2016 tarjoaa tallennusmuodoksi automaattisesti Word-asiakirjaa (tiedostopääte .docx).

Word 2003:ssa ja sitä vanhemmissa ohjelmaversioissa Word-asiakirjan tiedostotyyppi on .doc. Myös Word 2007 ja 2010 tukevat .doc-tiedostomuotoa. Sen sijaan vanhemmissa .docx ei välttämättä avaudu Wordin versioissa tai sisällä kaikkia samoja ominaisuuksia kuin uudella ohjelmaversiolla työskennellessä.

ODT

Myös OpenOffice.org Write -ohjelmistolla on oma tallennusmuotonsa .odt.

RTF

Kun samaa asiakirjaa työstetään useilla eri ohjelmaversioilla, hyvä tallennusmuoto on usein .rtf. Se säilyttää dokumentin muotoilut, jolloin asiakirjan ulkoasu ei muutu ohjelmasta ja ohjelmaversiosta toiseen siirryttäessä. RTF ei kuitenkaan säilytä kaikkia muotoiluja OpenOffice.org Writessa.

HTM, HTML

Tekstidokumentin voi myös tallentaa verkkojulkaisukelpoisena .html tai .htm-tiedostona, joka on helposti luettavissa myös mobiililaitteissa. Nämä kaksi tiedostotyyppiä ovat periaatteessa identtiset.

PDF

PDF-muotoon tallentaminen säilyttää asiakirjan muotoilut juuri sen näköisenä kuin ne ovat. Dokumenttia ei voi kuitenkaan enää muokata tekstinkäsittelyohjelmalla, joten .pdf-muotoa on syytä käyttää ainoastaan valmiin tekstidokumentin jakamiseen.

Jos tallennusvaihtoehdoista ei löydy PDF-tiedostoa, voi pdf-tiedostoksi muuttaminen onnistua Tiedosto > Tulosta (File > Print) -toiminnon kautta. Silloin tulostimeksi valitaan PDF-ajuri, esim. PDFCreator tai Adobe PDF.

Jos kumpikaan toiminto ei ole käytettävissä, voi PDFCreatorin ladata kotikoneelle osoitteesta: http://www.pdfforge.org/.

 

Tulostaminen

Tulostaminen tapahtuu valikkokomennolla Tiedosto > Tulosta (File > Print). Täällä on mahdollista vielä esikatsella tiedostoa ennen tulostamista ja määrittää tulostusasetukset, esimerkiksi tulostus paperin yhdelle tai molemmille puolille.

Kampuksella tulostettaessa valitaan tulostimeksi jysecure.

...ja jatkuu kampuksen monitoimilaitteilla.

Jyväskylän yliopistossa on keskitetty tulostus- ja kopiointijärjestelmä, jonka ylläpidosta vastaa Yliopistopaino. Opiskelijoiden käytössä on ympäri kampusta monitoimilaitteita, joita voi käyttää tulostamisen lisäksi kopiointiin ja skannaamiseen. Monitoimilaitteelle kirjaudutaan kopioavaimella tai yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja valitaan, mitä omista tulostusjonossa olevista tiedostoista tulostetaan.

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet: https://www.jyu.fi/fi/palvelut/yopaino/print-it/tulostus-print-it

PDF-Tiedoston luominen tulostustoiminnolla

Dokumentin voi tallentaa PDF-tiedostoksi toiminnolla Tiedosto > Tallenna nimellä (File > Save as). PDF-tiedoston voi kuitenkin luoda myös tulostustoiminnolla

  • valitsemalla Tiedosto > Tulosta (File > Print) ja 

  • valitsemalla avautuvassa ikkunassa tulostimeksi Adobe PDFPDF Creator tai muu vastaava. Jos tulostinvalikossa ei ole sopivaa vaihtoehtoa, niin kotikoneelle voi asentaa esim. PDF Creatorin.

Tulostustoiminnon avulla on mahdollista luoda PDF-tiedosto myös vain osasta alkuperäistä dokumenttia valitsemalla tulostusikkunassa haluamansa sivut.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä