Taulukot ja kuvat asiakirjassa

Kuvat

Wordissa voi lisätä kuvia Lisää (Insert) -välilehdellä usealla eri tavalla:

 • lataamalla kuvan (Picture) omalta tietokoneelta,
 • valitsemalla jonkin ohjelman mukana tulevista ClipArt-kuvista,
 • piirtämällä kuvan käyttäen eri vaihtoehtoja Muodot (Shapes) -valikosta,
 • piirtämällä kuvan SmartArt-toiminnon avulla,
 • lisäämällä kaavion (Chart), joka havainnollistaa olemassa olevaa tilastoaineistoa
 • lisäämällä kuvaruutukaappauksen halutusta ohjelmaikkunasta Näyttökuva (Screenshot) -toiminnolla

Video: Kuvan asettelu sisältöön


Microsoftin ohjeet kuvien siirtämisestä ja tekstin rivittämisestä

Taulukot

Word-ohjelmassa tekstidokumenttiin voi tuoda taulukon kahdella tavalla:

 1. lisäämällä dokumenttiin Word-taulukon TAI
 2. upottamalla dokumenttiin valmiin Excel-taulukon

Jälkimmäinen vaihtoehto on hyödyllinen silloin, kun kyseessä on mittava numeraalinen aineisto ja/tai sitä joka tapauksessa käsitellään taulukkolaskentaohjelma Excelissä.

Word-taulukon voi lisätä komennolla Lisää > Taulukko (Insert > Table) ja valitsemalla taulukon sarakkeiden ja rivien määrä.

Olemassa olevan tekstin voi muuntaa taulukoksi valitsemalla tekstin ja käyttämällä komentoa Lisää > Taulukko > Muunna teksti taulukoksi (Insert > Table > Convert Text to Table).

Taulukon muokkaukseen tarkoitetut Taulukkotyökalut (Table tools) ovat näkyvissä vain silloin, kun hiiren kursori on jossain taulukon solussa tai taulukko on valittuna. Työkalut näyttäytyvät kahtena välilehtenä Rakenne (Design) ja Asettelu (Layout) (kuva alla).

Työkalujen avulla voi mm.

 • valita taulukolle ulkoasun kohdasta Rakenne (Design) > Taulukkotyylit (Table Styles)
 • lisätä ja poistaa rivejä ja sarakkeita kohdasta Asettelu (Layout) > Rivit ja sarakkeet (Rows and Columns)
 • jakaa ja yhdistää soluja
 • lajitella taulukon tietoja (esimerkiksi järjestää aakkosjärjestykseen)
 • lisätä taulukkoon yksinkertaisia laskukaavoja (esimerkiksi summa tai keskiarvo)

 Video: Taulukon muotoilu

Kuvien ja taulukoiden otsikot

Tieteellisessä tekstissä ja muissa ammatillisissa dokumenteissa kuvilla ja taulukoilla on otsikot, jotka on myös useimmiten numeroitu siinä järjestyksessä, kuin ne esiintyvät dokumentissa. Otsikkojen lisäämiseen ja numerointiin on oma työkalunsa.

Kuville ja taulukoille voi lisätä otsikon valikkokomennolla Reference (Viittaukset) > Insert Caption (Lisää otsikko), kun kyseinen kuva tai taulukko on valittuna.

Voit myös valita kuvan ja klikata sitä hiiren kakkospainikkeella (oikea) ja valita avautuvasta valikosta "Lisää otsikko" (Insert caption).

Avautuvassa ikkunassa valitaan otsikkolaji kohdasta
Otsikko (Label) tai luodaan Uusi otsikkolaji (New label). Tällä tavalla lisätyissä otsikoissa on automaattisesti juokseva numerointi. 

Itse otsikon teksti kirjoitetaan ikkunan yläreunassa olevaan kenttään Kuvio 1 (tai muun otsikon) -tekstin perään.

Jos kuvia tai taulukoita käytetään opintoihin liittyvässä kirjoitustehtävässä tai tutkielmassa, on niihin tärkeä viitata tekstissä ja otsikoida kuvat juoksevasti numeroiden.

 Video: Taulukoiden ja kuvioiden selitetekstien lisääminen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä