Työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyö eri luokka-asteilla

Opon tunneilla käsitellään yrittäjyyttä eri tavoilla eri luokka-asteilla. Tavoitteena on kutsua mahdollisimman monia yrittäjiä vierailulle ja tehdä useita yritysvierailuja. Tällä tavoin oppilaat pääsevät itse näkemään, kokemaan ja kuulemaan yritysten toimintaa käytännössä.

TET-jaksojen lisäksi erilaiset vierailijat ja vierailut ovat erityisen loistava väylä lisätä oppilaiden tietoja eri ammattivaihtoehdoista ja myös tehdä paikkakunnan yrityksiä tutuiksi.

Seuraavat aihekokonaisuudet toteutuvat eri luokka-asteilla:
7 lk: Pehmeä lasku ammattien maailmaan eli haastatellaan vanhempia heidän ammateistaan.
8 lk: Ammattiala tutustumiset yrittäjävieraiden ja –vierailujen avulla.
9 lk: Tietoa yrittäjyydestä itsensä työllistämisen mahdollisuutena. Työelämätietoutta; hakeminen, asiakirjat, työlainsäädäntö jne. Vierailu työvoimatoimistoon ja sen palveluihin tutustuminen.

Yrittäjyys –valinnaiskurssi: sisäisen yrittäjyyden pohdintaa, taloushallintoa, yrityksen perustamista jne. Asioita käsitellään vierailujen, vierailijoiden ja toiminnan avulla.

SEURAAVA AMMATTILAISTEN AAMUPÄIVÄ TULOSSA syksyllä 2019....!