Kalojen hyvinvointi

Johdanto

Kalojen hyvinvointi koostuu useista eri osatekijöistä, kuten happipitoisuudesta, pH:sta, hiilidioksidipitoisuudesta, valorytmistä, kalatiheydestä, virtaamasta, veden kiintoainemäärästä, ravinnosta, tautipaineesta jne. - toisin sanoen, kalojen hyvinvointi on usean tekijän summa. Tässä summassa monet eri tekijät ovat tiivissä vuorovaikutuksessa toisiinsa, mutta kompensoivat toisiaan vain osittain. Tämän eri tekijöiden muodostaman hyvinvointiyhtälön ymmärtäminen ja ylläpito on avain onnistuneeseen kiertovesiviljelyyn. Heikot olosuhteet aiheuttavat kaloille stressiä, joka edelleen aiheuttaa terveydentilan heikkenemisen. Terveydentilaltaan heikon kalan kyky vastustaa taudinaiheuttajia on alentunut, joten heikot elinolosuhteet ovat mahdollinen juurisyy kalan sairatumiselle kalatautiin. 

Millaiset ovat kalojen hyvät tuontanto-olosuhteet? Tämä riippuu pitkälti viljeltävästä kalalajista sekä sen elinkierron vaiheesta. Toisin sanoen, jotta voi ylläpitää kalojen hyvinvointia on ensin tunnettava niiden biologia. 

Vesiviljelytuotannossa kalojen hyvinvointia ylläpidetään rajallisissa tiloissa ja rajallisissa resursseissa. Jotta tilat ja resurssit voidaan hyödyntään optimaalisesti, on viljeltävän kalan elinolosuhdevaatimukset tunnettava tarkkaan.
Rajalliseen ja osittain suljettuun tuotantomittakaavaan elinympäristöön on erittäin haasteellista, ellei jopa mahdotonta rakentaan elinolosuhteiltaan täysin tasapainoista systeemiä. Kasvatettavan kalan biomassa muuttuu, rehu koostumus vaihtelee, kalojen erittämät aineenvaihduntatuotteiden määrät vaihtelevat, kuten myös systeemissä elävän mikrobimassan lajisuhteet ja niiden erittämät aineenvaihduntatuotteet. Nämä muutokset vaikuttavat veden laatuun, eri aineiden pitoisuuksiin ja sitä kautta kalojen hyvinvointiin. Näiden systeemin tasapainoa heiluttavien muutosten ymmärtäminen auttaa tarkkailemaan oikeita signaaleita, mittaamaan oikeita asioita sekä tämän kautta säätämään ja ylläpitämään hyviä olosuhteita. 

Tässä kalojen hyvinvoinnin osiossa käydään yleisellä tasolla läpi kalojen peruselintomintoja sekä niiden kautta syntyviä viljeltävien kalojen elinolosuhdevaatimuksia ja hyvän kalaterveyden ylläpitoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä