Kiertovesiviljely

Kiertovesiviljely

Kiertovesiviljelyssä kaloja viljellään lähes suljetussa ympäristössä. Kiertovesiviljelyssä kala-altaiden vesi kierrätetään puhdistuslaitteiston kautta takaisin altaisiin. Tämä menetelmä säästää vettä, mutta ennen kaikkea menetelmä pyrkii tehostamaan kalojen kasvua sekä hallitsemaan vesiviljelylaitoksesta vapautuvaa ravinnekuormaa. Periaatteessa tämä kalanviljelymenetelmä mahdollistaa laitosten vapaamman sijoittumisen ympäri Suomea.

Kiertovesilaitosten perustaminen vaatii huomattavaa pääomaa, johtuen suljetun/kontrolloidun systeemin rakentamisesta sekä vedenkäsittelyssä tarvittavien laitteiden määrästä. Koska sama vesi kiertää kala-altaiden välillä on veden laatuun, kalaterveyteen ja kalojen tuotelaatuun kiinnitettävä erityistä huomiota.

Käytössä kiertovesilaitoksen ylläpitäminen vaatii perinteistä vesiviljelylaitosta enemmän energiaa. Tämä energia kuluu tehokkaaseen veden käsittelyyn sekä lietteen hallintaan. Tämä saattaa tarkoittaa korkeampia tuotantokustannuksia, ellei kontrolloidusta viljely-ympäristöstä saadut hyödyt näy kasvunopeudessa ja kalaterveydessä.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä