Kiertovesiviljelyn perusteet

KiertovesiviljelyKalojen kasvattaminen kiertovedessä perustuu vanhoille lainalaisuuksille - hyvälle vedenlaadulle, terveelle kalalle sekä osaavalle henkilökunnalle.Tämä yksikertainen yhdistelmä takaa perustan kalojen hyvinvoinnille ja edelleen kalojen kasvulle. 

Kiertovesiviljely poikkeaa kuitenkin perinteisistä vesiviljelymuodosta veden laadunhallinnan osalta. Siinä missä perinteiset vesiviljelylaitokset ovat perustettu raikkaiden ja vaihtuvien vesien ääreen, kiertovesilaitokset pyrkivät luomaan nuo olosuhteet kaikkialle, jossa vettä on ylipäätään saatavilla. Tämä on mahdollista koska kiertovesilaitokset tarvitsevat vain murto-osan siitä vesimäärästä mitä perinteiset vesiviljelylaitokset ovat tarvinneet. Lisäksi kiertovesijärjestelmissä käsitellään lietettä ja laitoksesta poistuvaa vettä tehokkaasti. 

Kalojen ruokinnan ja aineenvaihdunnan seurauksena veteen liukenee ja siitä poistuu erilaisia yhdisteitä sekä partikkeleita. Lisäksi vedessä ja vesitysrakenteissa elää monipuolinen mikrobifloora, joka omalla aineenvaihdunnallaan vaikuttaa niin ikään veden laatuun. Koska kiertovesilaitokset kierrättävät suurelta osin samaa vettä laitoksessa, on vettä käsiteltävä sekä veden laatua ja sen muutoksia on tarkkailtava jatkuvasti. Tämä vaatii monipuolista mittausteknologiaa, vedenkäsittelytekniikkaa, energiaa sekä ennen kaikkea osaavan henkilökunnan. Hyvän vedenlaadun hallinta on keskeinen osa kiertovesiviljelyä. Onnistuminen mitataan, kuten perinteisissä viljelymuodoissa, kalojen hyvinvoinnilla ja kasvulla.

Tässä materiaalissa perehdytään kalojen kasvattamiseen kiertovesiviljelyssä kolmen osatekijän; vedenlaadun hallinnan, laitostekniikan ja kalojen hyvinvoinnin kautta. Samat asiat toistuvat eri osioissa, joissa niitä lähetytään hieman eri näkökulmista. Materiaalin tavoitteena on antaa lukijalle perustiedot kiertovesiviljelylaitoksen toiminnasta ja tuotannosta. Osassa materiaalia sana "Kiertovesiviljely" on lyhennetty kirjainyhdistelmään "RAS" (Recirculating Aquaculture Systems), joka on yleisesti käytössä oleva ilmaisu kiertovesiviljelystä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä