Kiertovesiviljelyn perusteet

Kiertovesiviljely


Dia1.JPG
Kalojen kasvattamista kiertovedessä ohjaavat samat perusedellytykset kuin läpivirtaus- ja verkkoallasviljelyä. Kalojen viljely/kasvatus kiertovedessä perustuu hyvälle vedenlaadulle ja osaavalle henkilökunnalle. Tämä yhdistelmä takaa kalojen hyvinvoinnin ja sitä kautta hallitun kalojen kasvun. 

Kiertovesiviljely poikkeaa kuitenkin perinteisistä vesiviljelymuodosta veden laadunhallinnan osalta. Siinä missä perinteiset vesiviljelylaitokset on perustettu raikkaiden ja vaihtuvuen vesien ääreen, kiertovesilaitokset pyrkivät luomaan nuo olosuhteet kaikkialle, jossa vettä on ylipäätään saatavilla. Kiertovesilaitokset tarvitsevat vain murto-osan siitä vesimäärästä mitä perinteiset vesiviljelylaitokset ovat tarvinneet. Lisäksi kiertovesijärjestelmissä poistetaan lietettä perinteisiä menetelmiä tehokkaammin. 

Jotta kalaa voidaan kasvattaa pienellä korvausvedellä, on laitoksessa kiertävää vettä käsiteltävä voimakkaasti. Kalanviljelyssä veteen liukeneen ja siitä poistuu aineita kalojen aineenvaihdunnan seurauksena. Lisäksi kiertovesiviljelylaitoksen vedessä elää myös monipuolinen mikrobifloora, joka omalla aineenvaihdunnallaan vaikuttaa veden laatuun. Täten veden laatua on tarkkailtava ja vettä käsiteltävä jatkuvasti. Tämä veden käsittely vaatii mittausta, vedenkäsittelyteknikkaa ja energiaa. Hyvän vedenlaadun hallinta on täten tärkeä osa kiertovesiviljelyä. Keskeinen osa tässäkin viljelymuodossa on kalojen kasvattaminen. 


Tässä materiaalissa perehdytään kalojen kasvattamiseen kiertovesiviljelyssä näiden kolmen osatekijän kautta. Samat asiat toistuvat eri osoioissa, mutta niitä lähetytään eri näkökulmista. Materiaalin tavoitteena on antaa lukijalle perustiedot kiertovesiviljelystä...