VESIVILJELYN INNOVAATIO-OHJELMA

Johdanto


Vesiviljelyn innovaatio-ohjelman yleisenä tavoitteena on vesiviljelyn määrän ja arvon kestävä kasvu. Innovaatio-ohjelmassa pyritään löytämään ratkaisuja toimialan nykyisiin haasteisiin kehittämällä ja kokeilemalla uusia teknologioita ja toimintamalleja.

Tämä verkkosivusto toimii yhtenä Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa syntyvän tiedon prosessointi-, jakamis- ja oppimisympäristönä. Toimintaohjelman edetessä verkkosivuston on tarkoitus kehittyä vesiviljelyalan yhteisölliseksi oppimistilaksi, jossa innovaatio-ohjelman konteksti, ongelmakentät ja niiden mahdolliset ratkaisumallit kootaan yhteen. Kootun tiedon pohjalta synnytetään uusia työskentelyteorioita, joita arvioidaan ja edelleen työstetään yhteisöllisesti.

Sivuston valintapalkeista pääset tutustumaan materiaaleihin liittyen eri aihe-alueisiin:

  • Koulutus
  • Merikasvatus
  • Kiertovesikasvatus
  • Läpivirtauskasvatus
  • Valintajalostus
  • Kalaterveys ja hyvinvointi
  • Kalojen tuonti ja vienti
  • Bioturvallisuus ja omavalvonta

Ota yhteyttä sivuston vastuuhenkilöön mikäli sinulla herää kysymyksiä sivustoon liittyen.

Vastuuhenkilö: Antti Forsman, antti.forsman@livia.fi, +358 50 355 5299

Sivusto on Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittama.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä