Merikasvatus

Avomerikasvatus

Avomerikasvatuksen kehittämistoimenpiteillä tähdätään sekä tuotannon kestävään lisäämiseen että tuotannon arvon kasvattamiseen. Vuosittainen ruokakalantuotanto merialueella on vaihdellut 10 -12 miljoonan kiloin välillä. Tämä määrä ei ole pystynyt vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään.

Uusia ympäristölupia merialueen vesiviljelylle ei kuitenkaan ole myönnetty. Merialueen huolellisella tutkimuksella pyritään löytämään uusia kestäviä tuotantopaikkoja.

Tuotantopaikkojen siirtyessä avomerelle, tarvitaan kalanviljelyyn uutta teknologia sekä tuotannollisia ratkaisuja talven varalle. Yhdessä hyvin suunnitellulla tuotantokierrolla ja tehokkaalla poikastuotannolla vesiviljelyä voidaan tehostaa kestävästi ja samalla lisätä tuotetun arvoa.

Tuotetun kalan arvoa voidaan lisätä myös tuomalla uusia tuotantolajeja vanhojen kivijalkojen - kirjolohen ja siian - lisäksi.

Avomerikasvatuksen kehittämistoimenpiteet jaetaan seuraaviin kokonaisuuksiin:

  1. Merikasvatuksen luvitus ja tuotantopaikat
  2. Avomerikasvatuksen teknologia
  3. Tehokas tuotantokierto ja tuotannon arvon lisääminen
  4. Muut kohdennetut innovaatiotoimet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä