Kasvin ja kasvitiedon etsiminen

Mitä kasvikuulutus tarkoittaa?

Kasvikuulutuksella etsitään olemassa olevia kasveja ja niiden tietoja. Koska monet ennen yleisesti Suomessa viljelyksessä olleet kasvit ovat nykyisin harvinaisia, niiden löytämiseksi on kehitetty kuulutusmenetelmiä. Kuulutusmenetelmä on tavallinen tapa kerätä kasvigeenivaroja kokoelmiin Suomessa ja esimerkiksi Pohjoismaissa. Myös koulut, yksityiset ihmiset, paikallismuseot tai puutarhayhdistykset voivat innostua keräämään kasveja ja niiden tarinoita omaksi näytemaaksi tai kukkapenkiksi. Esimerkiksi Yläneen kotiseutumuseo on kerännyt Korvan kasvitarhaan nimenomaan yläneläisiä koriste- ja hyötykasveja.

Kuuluttamalla yritetään tavoittaa niitä ihmisiä, jotka tietävät kuulutetun kasvilajin tai -lajikkeen kasvupaikan. Kasvi voi kasvaa heidän omassa puutarhassaan tai he ovat nähneet kyseisen kasvin tuttavallaan. Kuulutus tuo lisätietoa kyseisen kasvilajin tai -lajikkeen käytöstä, ominaisuuksista, hoidosta ja menestymisestä.

Kasvikuulutuksen vaiheet

Kasvien etsiminen kuuluttamalla on monivaiheinen prosessi. Se kannattaa suunnitella ja tehdä yhdessä asiasta kiinnostuneiden kanssa.

Vaiheet

 1. Keräysidean muotoilu
  Miettikää kasvien etsimisen tavoite. Kerätäänkö vain tietoa tietyn alueen kasveista, valokuvia vai halutaanko kasveja myös istuttaa nähtäville?

 2. Keräysalueen valinta
  Mihin alueeseen liittyviä kasveja/kasvitietoja halutaan kerätä:
  a) tietyn puutarhan kasveja (esimerkiksi kartanon kasvillisuus, joka ei enää ole alkuperäisessä puutarhassa, mutta voi löytyä lähialueen puutarhoista)
  b) tietyn alueen kasveja (kylän, kunnan, maakunnan, Suomen kasvit)
  c) tiettyihin ihmisiin liittyvät kasvit (oppilaiden isovanhempien kasvit)

 3. Kerättävän kasviryhmän/kasvitiedon valinta
  a) Kerätäänkö hyötykasveja/koristekasveja?
  b) Kerätäänkö useita lajeja (hedelmäpuut) vai keskitytäänkö keräämään yhden lajin erilaisia yksilöitä (omenalajikkeet)?

 4. Päätetään kerättäville kasveille kriteeristö
  Geenivarallsia kriteerejä voivat esimerkiksi olla:
  - Kasvin tiedetään kasvaneen Suomessa ainakin 50 vuotta.
  - Kasvin iästä löytyy luotettavaa tietoa (valokuva, se muistetaan varmasti).
  - Kasvilajike voidaan tunnistaa.
  - Kasvi on paikallisesti merkittävä.
  - Kasvi on syntynyt Suomessa jalostamalla tai siemenestä.
  - Kasvilla on hyviä ominaisuuksia: se on maukas, kaunis, taudinkestävä.

 5. Kuulutukseen valmistautuminen
  a) Tehdään kasvikuulutusjuliste.
  b) Laaditaan lomake, johon kasvin tiedot voidaan kirjoittaa ylös.
  c) Harjoitellaan haastattelemista.

 6. Kuuluttaminen
  Kuulutus julkistetaan tiedotusvälineissä (paikallislehdet, radio, TV).

 7. Tiedon kerääminen
  a) Haastatellaan, vastataan puhelimeen ja kirjataan huolellisesti tietoa ylös.
  b) Talletetaan lomakkeella olevaa tietoa tietokoneelle.

Kasvitiedon kerääminen ja käsittely

Haastattelemalla kasvin historia

Vanhoihin kasveihin liittyy muistoja, tarinoita, käyttötapoja ja merkityksiä. Tämä tieto on usein muistitietoa ja siksi perustietoa kasvien viljelyhistoriasta saadaan haastattelemalla henkilöä, joka tietää kasvista. Näitä henkilöitä voi olla useampia ja usein se on kasvin omistaja, mutta se voi olla myös puutarhan tai maatilan aikaisempi käyttäjä, asukas, työntekijä tai naapuri.

Vanhasta kasvista kirjaan tietoja sen historiasta. Kaikenlaiset muistot ja tiedot kasviin liittyen ovat kiinnostavia ja tärkeitä. Kuka on kasvin puutarhaan tai maatilalle hankkinut, mistä se on tuotu tai hankittu, milloin se on tuotu tai hankittu, kuka sen on kylvänyt tai istuttanut, millaisia aikaisempia vaiheita ja kasvupaikkoja kasvilla on ollut. Tärkeitä ovat myös kasvin viljelyyn ja hoitamiseen sekä käyttöön liittyvät tiedot ja muistot. Kasvilla voi olla myös erilaisia kutsumanimiä. Kasvin kasvupaikan historia voi myös valaista kasvin historiaa.

Vanhat valokuvat ja muut tietolähteet

Vanhat valokuvat ovat tärkeitä todisteita paikan kasvilajeista ja niiden kasvupaikoista. Valokuvat tukevat muistamista, niistä voi tunnistaa kasveja ja ne voivat kertoa myös kasvin merkityksiä.

Kannattaa etsiä myös kaikkea mahdollista kirjoitettua tietoa, mikä voisi antaa tietoa kasvin historiasta ja myös sen lajikkeesta. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi vanhan puutarhan istutuskartat, erilaiset muistiinpanot, taimien tilausluettelot, paikallishistoriikit ja lehtileikkeet.

Tiedon koonti

Tiedot kootaan yleensä lomakkeilta tietokoneelle. Kullekin tutkittavalle kasviyksilölle annetaan koodi (numero) siihen liittyvät tiedot kirjataan otsikoiden alle. Esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmat tai tekstinkäsittelyohjelmat sopivat tähän tarkoitukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä