Opetushallitus: Mitä uutta vuosi 2021 tuo ohjaukseen?

Opetushallitus: Mitä uutta vuosi 2021 tuo ohjaukseen?

Oppivelvollisuus laajenee ja toisen asteen opinnoista tulee maksuttomia laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on hyväksytysti suorittanut ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon tai niitä vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvollisuus sekä perusopetuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuu ovat tulleet voimaan jo 1.1.2021. Hakeutumisvelvollisuus koskee niitä nuoria, jotka päättävät perusopetuksen 31.12.2020 jälkeen, ja se tulee voimaan ikäluokka kerrallaan.

Oppivelvollisuutta voi suorittaa muun muasssa perusopetuksessa, lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa (perus- ja ammattitutkinnot), tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai kansanopistojen oppivelvollisuuskoulutuksessa sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa (TELMA).

Osana oppivelvollisuuden laajentamista uudistetaan nivelvaiheen koulutuksia, eli erilaisia toisen asteen koulutukseen valmentavia koulutuksia. Uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) on tarkoitus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Opetushallituksessa on laadittu koulutuksen perusteet yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Perusteita on mahdollisuus tarkastella vielä tulevan lausuntokierroksen yhteydessä. Uusi koulutus alkaa 1.8.2022.

Perusopetuksen ohjaukseen on tulossa 1.8.2021 alkaen uudistus, jossa sellaisella perusopetuksen oppimäärää suorittavalla oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus saada opetussuunnitelman mukaisen oppilaanohjauksen lisäksi tarpeidensa mukaista henkilökohtaista ohjausta. Tätä kutsutaan tehostetuksi henkilökohtaiseksi oppilaanohjaukseksi, ja sitä on mahdollista saada vuosiluokilla 8 ja 9. Opetushallitus valmistelee määräyksen alkuvuoden aikana ja perusopetuksen opetussuunnitelmia päivitetään kevään aikana siten, että uudet toimet ovat voimassa 1.8. alkaen. Uudistus edellyttää koulun ohjaussuunnitelman päivittämistä.

Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä 1.8.2021 alkaen tulee voimaan muutos, jonka mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella henkilöllä, jonka tarkoituksena on hakeutua tutkinnon suorittamiseen jälkeen jatko-opintoihin, mutta joka ei ole saanut opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada ohjausta jatko-opintoihin liittyvään hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa se koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa tutkinto on suoritettu. Oikeus tutkinnon suorittamisen jälkeiseen jälkiohjaukseen on vain perustutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla. Oikeus ohjaukseen kestää tutkinnon suorittamisvuotta seuraavan vuoden loppuun.

Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet (2019) otetaan käyttöön lukiokoulutuksessa 1. vuoden opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen. Lukiokoulutuksen suorittaneella henkilöllä, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa, on oikeus saada opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta oppimäärän suorittamista seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu.

Organisaatiouudistuksen merkitys kentän kanssa tehtävään yhteistyöhön

Opetushallituksen nykyisessä organisaatiossa on viisi päätoimintoa. Niistä yksi on Oppiminen ja kansainvälistymisen tuki. Tämän päätoiminnon alla ovat mm. perusopetus, lukiokoulutus sekä ammatillinen koulutus. Viime vuoden marraskuussa saimme kaikkiin edellä mainittuihin koulutusmuotoihin opinto-ohjauksen asiantuntijan. Kun työskentelemme samassa päätoiminnossa, on myös luontevaa tehdä yhteistyötä opinto-ohjauksen teemoissa. Esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamisen kokonaisuudessa olemme voineet tehdä yhdessä opinto-ohjaukseen tulevien toimintojen kehitystyötä ja viestintää. Kentän suuntaan tavoitteemme on, että viimeaikaiset organisaatiouudistukset tuottavat yleisesti sekä samalla ohjauksen ammattilaisille parempaa palvelutoimintaa. Viimeisimpänä kehityskulkuna on ohjauksen kysymyksille suunniteltu yhteissähköpostiosoitetta, jonka kautta tarjotaan tukea ja neuvontaa koulutuskentän ohjaustyötä tekeville. Uudesta ohjauksen palvelumuodosta viestitään myöhemmin tarkemmin.

Laajemmin olemme organisoituneet ohjauksen asioissa Opetushallituksen sisällä Oppijan palveluiden, Euroguidancen ja opinto-ohjauksen asiantuntijoiden kesken. Tässäkin työmuodossa tavoitteena on ajankohtaisten ohjauksen aiheiden mukaisesti tuottaa palveluita kentälle palveluita esimerkiksi koulutusten ja tilaisuuksien muodossa.

Opetushallituksen järjestämät webinaarit

Etätyöskentely on tuonut webinaarit osaksi lähes kaikkien asiantuntijatyötätekevien arkea. Mekin Opetushallituksessa ideoimme matalan kynnyksen “tuunaamot” sekä “aamukahvi”-webinaarit ajatuksella siitä, millaisia ajankohtaisia työhön liittyviä asioita keskusteltaisiin aamukahvilla työpaikalla. Kahvin nauttimisen lomassa voi helposti vaihtaa ajatuksia maailman menosta ja samalla saada eväitä omiin tehtäviinsä. Webinaareissa on tavattu asiantuntijoita sekä kentän väkeä ja tarjottu mahdollisuutta saada sparrausta ajankohtaisiin kehittämishaasteisiin. Näitä on järjestetty niin lukion opetussuunnitelman jalkauttamisen, TUVA-koulutuksen kuin oppivelvollisuuden laajentamisenkin teemoista. Ja lisää on luvassa! Opetushallitus järjestää erityisesti opinto-ohjaajille suunnattuja webinaareja alkuvuodesta 2021.

Webinaareissa on mahdollista kysyä oppivelvollisuuden laajentamisesta ja jakaa yhteisiä kehittämisajatuksia. Linkit Opetushallituksen tapahtumakalenterissa

22.1.2021 klo 8-9 Oppivelvollisuuden aamukahvit lukion opinto-ohjaajille

26.1.2021 kl. 8-9 Morgonkaffe för studiehandledare i gymnasieutbildningen kring den utvidgade läroplikten

28.1.2021 klo 8-9 Oppivelvollisuuden aamukahvit perusopetuksen opinto-ohjaajille

29.1.2021 klo 8-9 Oppivelvollisuuden aamukahvit ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille

2.2.2021 kl. 8-9 Morgonkaffe för elevhandledare i den grundläggande utbildningen kring den utvidgade läroplikten

5.2.2021 klo 8-9 Oppivelvollisuuden aamukahvit lukion opinto-ohjaajille

5.2.2021 kl. 8-9 Morgonkaffe för studiehandledare i yrkesutbildningen kring den utvidgade läroplikten

10.2.2021 klo 8-9 Oppivelvollisuuden aamukahvit perusopetuksen opinto-ohjaajille

12.2.2021 klo 8-9 Oppivelvollisuuden aamukahvit ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille

Opetushallituksen yhteystietoja

Perusopetus: Riia Palmqvist, riia.palmqvist@oph.fi
Lukiokoulutus: Sari Heiskanen, sari.heiskanen@oph.fi
Ammatillinen koulutus: Jouni Järvinen, jouni.jarvinen@oph.fi
Grundläggande utbildning: Maj-Len Engelholm, maj-len.engelholm@oph.fi
Gymnasieutbildning: Pamela Granskog, pamela.granskog@oph.fi
Yrkesutbildning: Helena Öhman, helena.ohman@oph.fi

Kirjoittajat:
Riia Palmqvist, Opetusneuvos, Opetushallitus
riia.palmqvist@oph.fi

Sari Heiskanen, Opetusneuvos, Opetushallitus
sari heiskanen@oph.fi

Jouni Järvinen, Opetusneuvos, Opetushallitus
jouni.jarvinen@oph.fi 


Edellinen |Seuraava| Palaa pääsivulle

Ajankohtaista elinikäisestä ohjauksesta nro 18, helmikuu 202a
https://peda.net/hankkeet/elotori/ajankohtaiskatsaus18

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä