5.4. Etelä-Savon kulttuurileijonien luola (Mikkeli)

Palaute osallistujilta 5.4.2019

Kirjallisesti kerätyn palautteen mukaan Etelä-Savon kulttuurileijonien luola onnistui oikein hyvin, kun arviointien keskiarvo hymynaamoin mitattuna on 4,39 asteikolla 5 - 1.

Tilaisuudessa pidettiin erityisesti seuraavista asioista: hyvät leijonavalinnat, monialainen raati, hyvä keskustelu, leijonien antama palaute ideoiden esittäjille, erilaiset näkökulmat ja sparraukset, sparraajien monipuoliset taustat, asiantuntijat ja luovat ideat keskustelivat keskenään, mahdollisuus tämäntyyppiseen tilaisuuteen yleisön läsnäollessa, kokonaisuus onnistunut, mukava konsepti, hyvät esittelyt, kiva ympäristö, aikaa keskustella muiden kulttuurintuottajien kanssa sekä myös enkeleiden ja asiantuntijoiden kanssa, avoin ilmapiiri, monipuoliset esitykset, mahdollisuus päästä esittelemään ideaa.

Tulevaisuuteen ehdotettiin esim. seuraavaa: Näitä useammin! Lisää näitä! Samankaltaisia tilaisuuksia saisi olla enemmän. Toukokuuksi! Arin tarjoama ullakko kesemmällä toimii varmasti hyvin. Tila voisi olla isompi ja avoimempi, takahuoneesta ei nähnyt hyvin. Tämänkaltaisia tapaamisia säännöllisesti, esim. 1 kerta vuodessa tai useampi vuodessa. Voisi olla myös jokin taho, joka arvioisi ulkopuolisena ideoita netin kautta. Isompaan tilaan ja enemmän esitysaikaa! Tämä olisi hyvä uusia! Idean esittelypuheenvuorot voisivat olla 2 minuutin sijaan 3 - 4 - 5 min. Myös sparraukseen voisi olla vähän pitempi aika kuin 18 minuuttia. Esittelijöille voisi tallentaa videoon omasta ideasta koko keskustelun. Koska yleisö ei saanut esittelypuheenvuorojen materiaaleja etukäteen, voisi aikaa lisätä. Voisiko ryhmittää eri alojen yrityksiä? Yhdistykset pitää ottaa huomioon, sillä ne eivät tavoittele voittoa (yleishyödyllisyys). Lopputiivistys voisi olla yleisölle avoimen tilaisuuden jälkeen täyteläisempi tai sitten voisi ottaa ensin ne ideat, joissa yleisö ei ole mukana.

Oivallisista palautteista suullisesti vedimme myös vielä yhdessä esimerkiksi seuraavat johtopäätökset: mainio tilaisuus, uusitaan esim. syksymmällä miniluolana, keväällä samanlainen luola, tarkennamme tilankäyttöä, muokataan hiukan aikataulua ohjelmassa.

Etelä-Savon kulttuurileijonien luolan kutsu, ohjelma ja ilmoittautuminen

Etelä-Savon kulttuurileijonien luola

Aika
Perjantaina 5.4.2019 kello 12:00 – 16

Paikka 
GalleriAri, Kasarminkatu 3, 50100 Mikkeli, www.galleriari.fi

Ilmoittaudu mukaan!
Ilmoittaudu seuraavasta linkistä mukaan viimeistään pe 22.3.2019, sillä mukaan mahtuu noin 60 henkeä!

Osallistujat vastaavat omista matka- ja osallistumiskuluistaan. Tilaisuus on maksuton.

Kun haluat osallistua kulttuurileijonien luolaan siten, että tarjoat leijonille ideasi, kerro se samalla ilmoittautumisen yhteydessä kuvaamalla ideaasi tiiviisti.

Kenelle?
Tilaisuus on tarkoitettu luovien alojen ja kulttuurin toimijoille, yrityksille, organisaatioille, ammatinharjoittajille ja harrastajille sekä näiden kumppaneille ja verkostoille. Tilaisuus antaa jatkosteppejä oman työn, ideoiden ja yrityksen liiketoiminnan jalostamiseksi.

Ilmoita tarjouksesi Leijonan luolaan etukäteen!

Pyydämme ilmoittamaan tarjouksesi Etelä-Savon kulttuurileijonien luolalle etukäteen! Voit esittää idean tai hyvän käytännön tai esittää kysymyksen esim. yrityksesi liiketoiminnan tai yhdistyksesi toiminnan kehittämiseksi ja siten tarjota kulttuurileijonille ja yleisölle pohdittavaa. Leijonat ovat kovia ammattilaisia, jotka sanovat suoraan, miten he ottaisivat myymäsi idean, käytännön tai kysymyksen omakseen – jos ottaisivat! Testaa siis kulttuurileijonilla oma juttusi, johon haluaisit saada vahvistusta. Ilmoita muutamalla sanalla ajatuksesi ja ideasi ilmoittautumisen yhteydessä.

Kutsu ja ohjelma ladattavissa alla liitteessä!

Liitteet:

Etelä-Savon kulttuurileijonien luolan kutsu ja ohjelma