2019 koulutusten materiaalit

2019 koulutusten materiaali

Näihin sivuihin on koottu Etelä-Savossa koulutuksia, verkostoitumistilaisuuksia ja infoja, jotka on tarkoitettu oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun teemoista vuonna 2019. Koulutukset voivat olla esim. ELYn, AVIn, hankkeiden ja eri verkostojen järjestämiä. Mukana voi olla myös alueen ulkopuolisia koulutuksia ja tilaisuuksia. Sivuilta löytyvät koulutusten julkisesti esitettävät kutsut, ohjelmat ja materiaalit sekä linkit esim. videoihin.