Kokoontumiset: ELOt ja nuorisotakuu

Kokoontumiset

Kokoontumisten sisältö

Kokoontumisten sisällössä on materiaaleja seuraavien ryhmien tapamisista vuodesta 2014 alkaen (kokoontumiset on aloitettu vuonna 2013). Päivitän sivuja sitä mukaa, kun kokoontumiset etenevät. Ohjaamo-toimijoiden suunnittelukokoontumiset vuodesta 2016 eteenpäin löytyvät erikseen sivulta
https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/eo/v.

- Etelä-Savon ELO-johtoryhmä
- Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä
- Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta
- Etelä-Savon Ohjaamo-toimijat
- Etelä-Savon elinikäisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen verkosto
- Kehittämiskohteet
- Vertaisfoorumi
- Kohti Ohjaamoa

Jatkuvan oppimisen uudistus


Opetus- ja kulttuuriministeriön
 sivulla jatkuvan oppimisen uudistuksesta: https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

Jotpan (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen) sivulla jatkuvasta oppimisesta, sen toimista, hankkeista ja tilaisuuksista: https://jotpa.fi

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää ja uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Tämän mahdollistamiseksi hallitusohjelmaan sisältyy jatkuvan oppimisen uudistus, jossa tarkastellaan mm. koulutuksen tarjontaa ja rahoitusta sekä opintojen aikaista toimeentuloa. Uudistuksen linjaukset valmistuivat vuoden 2020 lopussa. Uudistuksen toteutus jatkuu yli hallituskauden. Linjaukset ja aineistot löytyvät OKM:n sivulta https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

Selvitys jatkuvan oppimisen palveluorganisaation perustamisesta 23.6.2020: https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/83d58d9a-95e5-425b-9b21-8328982e883b/8c80d204-84b8-4555-ac3c-a14aad1cbcec/MUISTIO_20200820115641.pdf

Parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus: https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen-hanketiedot-ja-asiakirjat

Jatkuvan oppimisen uudistusta valmisteleva parlamentaarinen ryhmä on linjannut, kuinka osaamisen liittyviä palveluja tulisi järjestää, jotta ne vastaisivat paremmin ihmisten ja työelämän tarpeisiin. Nyt tehdyissä linjauksissa hahmotellaan uutta palvelujärjestelmää työikäisille. Parlamentaarinen ryhmä tarkastelee vielä erikseen muun muassa työpaikalla oppimiseen, ohjaukseen ja ennakointiin sekä opiskelun aikaiseen toimeentuloon liittyviä asioita.

Jatkuvan oppimisen uudistus - miten työikäisten osaaminen varmistetaan?

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä