Hankkeita

Hankkeita oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun teemoista

Sivulla on koottuna hankkeita, joiden teemana on oppiminen, ohjaus ja nuorisotakuu. Tieto meneillään olevista hankkeista voi jäsentää Etelä-Savon toimijoille sitä, millaisia kehittämisen kohteita ja painotuksia verkostoissa ja organisaatioissa on meneillään ja suunnitteilla. Hanketiedoista tullaan kertomaan tiiviitä tietoja, esim. hankkeiden sisällöstä, organisaatioista, kestosta, yhteyshenkilöstä, verkkosivusta ym. Hankkeet ovat pääosin ESR-hankkeita, mutta lista voi sisältää myös muita rahoituksia. Organisaatioissa, yhteyshenkilöissä ym. on voinut tulla muutoksia vuosien saatossa, joten hankkeista kerrotuissa tiedoissa on varmasti poikkemia nykyhetkeen verrattuna. 

Hankkeet on järjestetty päättymispäivän mukaan ensin päättyvästä hankeajasta viimeisimpään päivämäärän mukaan. Päättyneitä hankkeita sekä erillisen jatkuvan oppimisen rahoituksen saaneita hankkeita löydät lisää alasivulta.

Listaus on kooste, joten siinä on vain osa meneillään olevista hankkeista. Mukaan ovat päässeet ne hankkeet, joista on saatu tietoa tai joista on löydettävissä julkista tietoa esim. verkkosivulta. Jos haluat lisättäväksi sivulle hankkeen, ota yhteys tuija.toivakainen@ely-keskus.fi.

LIsäksi Sitran Osaamisen ajan tilannekuvafoorumeissa keväällä 2021 luotiin eteläsavolainen hankeportfolio, johon voi tutustua:

https://embed.kumu.io/8adcfd7b7667ec35c8e60d577bcfe49c#etelae-savo. Se on nyt jo vanhentunut, mutta se kuitenkin antaa kuvaa sitä, minkätyyppiset organisaatiot Etelä-Savossa hankkeistavat kehittämisen kohteita ja mitkä organisaatiot näkyvät hanketoimijoiden roolissa aktiivisina. Yritysten ja järjestöjen roolia voisimme hyvin painottaa enemmän aktiiviseksi toimijaksi kuin hankkeen kohteeksi. 

Nainen juoksee kellon edessä.

Yhessä eteenpäin - Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa

Yhessä eteenpäin kehittää eteläsavolaista oppilaitosnuorisotyötä yhdessä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Hanke keskittyy yhteisöllisyyden, opiskelumotivaation, nuorten elämänhalun ja tulevaisuususkon vahvistamiseen. Huomio on erityisesti nivelvaiheen tuessa siirryttäessä perusopetuksesta toiselle asteelle. 

Hankeaika:
1.8.2020 - 31.7.2023
Toteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Mervi Hotokka, etunimi.sukunimi@xamk.fi, 050 524 7429
Hankkeen sivusto:
Yhessä eteenpäin (xamk.fi)

HOT - Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena

Hankkeen tavoitteena on rakentaa opiskelijoille saavutettava ja helppokäyttöinen Opinvoimala-verkkosivusto, joka edistää ja ylläpitää opiskelukykyä ja -hyvinvointia sekä auttaa mahdollisten oppimisen esteiden varhaisessa tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa.

Hankeaika:
1.3.2021 - 31.8.2023
Toteuttaja:
Mikkelin kaupunki
Yhteyshenkilö:
Hankepäällikkö Aki Luostarinen, aki.luostarinen@otavia.fi; 050 311 7255
Hankkeen sivusto:
HOT-hanke (edusuunta.fi)

Uudet Kasvot

Tavoitteena on kehittää ja kokeilla pohjoismaista työvoimapalvelumallia jo vuonna 2021 Etelä-Savon TE-toimistossa, työllistää osatyökykyisiä työttömiä yrityksiin ja vahvistaa kumppanuusosaamista TE-palveluissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon TE-toimiston rajatut työnhakija-asiakkaat, kumppanuusverkoston toimijat (kuten kunnat, sote-toimijat, Kela, oppilaitokset, yritykset, elinkeinoelämän toimijat, välityömarkkinat, hankkeet) sekä myös koronan mukanaan tuomat uudet asiakasryhmät, erityisesti yrittäjät ja lomautukselta työttömäksi jäävät. Lisäksi kohderyhmänä ovat jo pidempää työttömänä olleet, joiden todellista palvelutarvetta ei ole aiemmin tunnistettu eikä siihen ole vielä vastattu. 

Hankeaika: 1.4.2021 - 31.8.2023
Toteuttaja: Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto
Osatoteuttajat: Ei ole
Yhteyshenkilö: hankekoordinaattori Meeri Kanula, 0295 024 298, meeri.kanula@ely-keskus.fi
Hankkeen sivusto: Tietoja löytyy alustavasti sivulta https://www.ely-keskus.fi/ely-etela-savo-projektit-ja-hankkeet

KYNNYKSELLÄ

Tavoitteena on tukea työttömien työnhakijoiden koulutuspalveluita, luoda yksilöllisiä osaamisen kehittämisen malleja erilaisille työnhakijoille. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa työvoimatarpeiden ja koulutuksen joustavaa kohtaantoa.

Hankeaika:
1.8.2020 - 31.10.2023
Toteuttaja: Esedu
Yhteyshenkilö:
Timo Häkkinen, 044 711 5718, timo.hakkinen@esedu.fi
Hankkeen sivusto:
KYNNYKSELLÄ-hanke (esedu.fi)

Ohjaamo Olkkari 2.0

Tavoitteena Ohjaamo Olkkari 2.0 hankkeessa on laajentaa Ohjaamon palveluita ensisijaisesti digitaalisten palveluiden avulla Essoten kaikkiin kuntiin ja tiivistämällä yhteistyötä alueen kuntien toimijoiden kanssa. Tavoitteen on, että digitaalisten palveluiden avulla Ohjaamon palvelut ovat saatavilla Essoten kaikissa kunnissa sekä syrjäisillä alueilla asuvilla, alle 30-vuotiailla, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Hankeaika:
1.4.2021 - 30.11.2023
Toteuttaja: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Osatoteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
Yhteyshenkilö: Elina Niiranen (elina.x.niiranen@mikkeli.fi)
Hankkeen sivusto:
Ohjaamo Olkkari 2.0 -hanke (ohjaamot.fi)

Punos - osaamisen verkostot ja toimintatapojen kehittäminen Etelä-Savossa

Punos-hankkeessa kehitetään entistä vaikuttavampia tapoja osaamistarpeiden ennakointiin kasvavaan osaajapulaan vastaamiseksi. Työelämän muutosten ja erityisesti digitalisaation kiihtyessä sekä osaajapulan samaan aikaan syventyessä on tarpeen kehittää erityisesti toimijoiden väliseen yhteistyöhön perustuvia työkaluja ja toimintatapoja ja tuoda eri toimijoiden omiin tarpeisiin tuottamaa tietoa yhteiseen keskusteluun ja yhteisesti hyödynnettäväksi. Hankkeen tavoitteena on 1. toimia tiedon kokoajana ja kokonaiskuvan muodostajana osaamistarveteemassa, 2. toimia osaamisen teeman kannalta oleellisten toimijoiden kokoajana ja kartoittajana, 3. kokeilla ja pilotoida erilaisia osallistumisen tapoja.

Hankeaika: 1.4.2022 - 31.12.2023
Toteuttaja: Etelä-Savon maakuntaliitto
Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Antti Rajala, 040 610 8205, antti.rajala@esavo.fi
Hankkeen sivusto: Punos

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä