Hankkeita

Hankkeita oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun teemoista

Sivulla on koottuna hankkeita, joiden teemana on oppiminen, ohjaus ja nuorisotakuu. Tieto meneillään olevista hankkeista voi jäsentää Etelä-Savon toimijoille sitä, millaisia kehittämisen kohteita ja painotuksia verkostoissa ja organisaatioissa on meneillään ja suunnitteilla. Hanketiedoista tullaan kertomaan tiiviitä tietoja, esim. hankkeiden sisällöstä, organisaatioista, kestosta, yhteyshenkilöstä, verkkosivusta ym. Hankkeet ovat pääosin ESR-hankkeita, mutta lista sisältää myös muita rahoituksia.

Hankkeet on järjestetty päättymispäivän mukaan ensin päättyvästä hankeajasta viimeisimpään päivämäärän mukaan. Päättyneitä hankkeita sekä erillisen jatkuvan oppimisen rahoituksen saaneita hankkeita löydät lisää alasivulta.

Listaus on kooste, joten siinä on vain osa meneillään olevista hankkeista. Mukaan ovat päässeet ne hankkeet, joista on saatu tietoa tai joista on löydettävissä julkista tietoa esim. verkkosivulta. Jos haluat lisättäväksi sivulle hankkeen, ota yhteys tuija.toivakainen@ely-keskus.fi.

ReissuEllu - hyvinvointia kehittävä liikkuva oppimisympäristö

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa liikuteltava hyvinvoinnin oppimisympäristö, joka tarjoaa erilaisia hyvinvointipalveluita Essoten toimialueen asukkaille.

Hankeaika: 1.6.2019 - 30.11.2021
Toteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy
Osatoteuttajat: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Teija Räihä, teija.raiha@esedu.fi, puh. 044 711 5826
Hankkeen sivusto: ReissuEllu -hanke (esedu.fi)

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja -kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymistä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. 

Hankeaika: 1.8.2019 - 31.12.2021
Toteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattkorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Etelä-Savon Koulutus Oy, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti
Yhteyshenkilö: Taisto Hirvonen, taisto.hirvonen@esedu.fi, 050 3890987
Hankkeen sivusto: Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke (esedu.fi)

Kasvupolku työhön – Kasvun tuella uusiin työtehtäviin

Kasvupolku työhön -hankkeessa verkostomaisen yhteistyön ja toiminnan painopisteenä on huolehtia heikossa työmarkkina-asemassa olevan työttömän työnhakijan työllisyyden edistämisestä, työnhaun tukemisesta ja siihen perehdyttämisestä. Hakijaa tuetaan myös työpaikkojen etsimisessä ja mahdollisuuksien mukaan avoimille työmarkkinoille siirtymisessä. 

Hankeaika:
1.9.2019 – 31.12.2021
Toteuttaja:
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Osaoteuttajat:
Savonlinnan Toimintakeskus ry ja Bovallius-Palvelut Oy
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Tanja Andersin, 044 550 6347, etunimi.sukunimi@samiedu.fi
Hankkeen sivusto:
Kasvupolku työhön -hanke (samiedu.fi)

E=mc2 - Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon

E=mc2 - Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -hankkeen tavoitteena on lisätä eteläsavolaisten nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia nuoren taustasta ja elämäntilanteesta riippumatta. Hanke edistää ja rakentaa toimintamallia, jossa jokainen nuori nähdään asiantuntijana ja kumppanina oman ympäristön, maakunnan ja hyvinvointia tukevien palveluiden kehittämisessä. 

Hankeaika:
1.12.2019 - 31.12.2021
Toteuttaja:
Etelä-Savon maakuntaliitto
Yhteyshenkilö: 
Osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen, 040 655 9793, terhi.venalainen(at)esavo.fi
Hankkeen sivusto:
E=mc2 -hanke (esavo.fi)

OKO! - osallisuus, kokemuksellisuus ja osaaminen näkyväksi

Hankkeen tavoitteena on rakentaa nuorten aikuisten lukiokoulutukseen oppimisen organisoimisen tapoja, jotka sitouttavat opiskeluun ja tarjoavat opiskelijalle välttämättömiä jatko-opinto- ja työelämävalmiuksia jo aikuislukio-opintojen aikana.

Hankeaika: 1.1.2020–31.12.2021
Toteuttaja:
Otavia
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Heikki Koponen, heikki.koponen(at)otavia.fi, 044 7945307
Hankkeen sivusto: OKO! -hanke (edusuunta.fi)

Digitoinnin ammattilaiseksi

Hankkeen tavoitteena on tuottaa osaavia digitoijia ja digitoinnin asiantuntijoita alueen työelämän nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeen aikana digitoijien pilottikoulutus mallinnetaan ja kuvataan mahdollisia jatkokoulutuksia varten. 

Hankeaika:
1.9.2020 - 31.12.2021
Toteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja MikseiMikkeli
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Henna Ristolainen, 040 668 2656, henna.ristolainen(a)xamk.fi
Hankkeen sivusto:
Digitoinnin ammattilaiseksi -hanke (xamk.fi)

Logopediakoulutuksen työelämäyhteyksien rakentaminen, suunnittelu- ja kehittämishanke (LogoTyö)

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyöverkosto ja toimintamalli yliopiston ja alan ammatillisten toimijoiden välille Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. Hankkeella halutaan myös varmistaa kattavat ja laadukkaat puheterapiapalvelut koko Itä-Suomessa.  

Hankeaika:
1.1.2021 - 31.12.2021
Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto
Yhteyshenkilö:
Risto Turunen, risto.turunen(at)uef.fi, puh. 050-432 9521
Hankkeen sivusto:
LogoTyö -hanke (uef.fi)

Huuma – Tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin

Huumassa ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat 16–29-vuotiaat nuoret osallistuvat tanssityöpajoihin. Hankkeen keskiössä on nuorten osallisuuden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen vahvistaminen. Osallistujat ovat sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajataustaisia. Hanke vahvistaa nuorten kykyä kiinnittyä osaksi opintoja ja työelämää sekä tarjoaa heille edellytyksiä merkitykselliseen elämään.

Hankeaika:
1.3.2019 - 28.2.2022
Toteuttaja:
Lasten ja nuorten säätiö
Osatoteuttajat: Tanssiteatteri Raatikko, Etelä-Savon tanssiopisto, ANTI-Festivaali ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Angelika Polak, angelika.polak@xamk.fi, +35844 702 8482
Hankkeen sivusto: Huuma-hanke (nuori.fi)

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke

Hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisalan vetovoimaa, vahvistaa alan osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta kehitysvamma-alalle.

Hankeaika:
1.1.2020 – 28.2.2022
Toteuttaja:
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat: Etelä-Savon koulutus Oy (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu), Savas-Säätiö sr, Kirkkopalvelut ry/Seurakuntaopisto sekä Vaalijalan kuntayhtymä 
Yhteyshenkilö:
Projektikoordinaattori Katja Kirjalainen, 041 730 3434, katja.kirjalainen@savas.fi
Hankkeen sivusto:
VAVE-hanke (vetoavammaisalalle.fi)

Esavoennakoi 360° - Etelä-Savon ennakointihanke

Esavoennakoi 360°-hankkeen tarkoituksena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen ennakointikulttuuria, parantaa ennakointikyvykkyyksiä sekä hyödyntää verkostomaista toimintatapaa alueen päätöksenteossa ja suunnittelussa.

Hankeaika: 1.4.2019 - 31.3.2022
Toteuttaja:
Etelä-Savon maakuntaliitto
Yhteyshenkilö:
Ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen, 044 770 0519, hanna.kautiainen(at)esavo.fi
Hankkeen sivusto:
Esavoennakoi 360° -hanke (esavoennakoi.fi)

ROMBO-hanke

ROMBO-hankkeen tavoitteena on auttaa romanitaustaisia henkilöitä työllistämään itse itsensä yrittäjinä Itä-Suomen alueella. Tavoitteena on myös hankekauden aikana vaikuttaa romaniyhteisön sisällä yleiseen mielipiteeseen yrittäjyydestä mahdollisuutena työllistää itsensä.

Hankeaika:
1.1.2021 - 31.6.2022
Toteuttaja:
Savonlinnan kristillinen opisto ry 
Yhteyshenkilö: 
Rehtori / Hankepäällikkö Tommi Tuunainen, 044 554 7895, tommi.tuunainen@sko.fi
Hankkeen sivusto:
ROMBO-hanke (rombo.fi)

AIKU - Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa

Hanke on saanut jatkorahoituksen.

Jatkohankkeen tavoitteet 1.9.2021 – 30.7.2022

  1. Aikuisten koulutukseen ohjauksen verkoston toiminnan vahvistaminen ja osaamisen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
    1. Yhteistyö erityisesti kuntakokeilujen, KASVO-verkoston ja Koulutusportti-hankkeen kanssa.
  2. Aikuisten henkilökohtaisen koulutusneuvonnan ja palveluohjauksen pilotointia sekä koulutusinfojen järjestämistä jatketaan koko maakunnan alueella.
  3. Hankkeessa jatketaan toimintaa aikuisten koulutukseen ohjauksen kehittämiseksi osana jatkuvan oppimisen uudistusta ja kuntakokeiluja.

Hankeaika: 1.1.2020 - 30.7.2022
Toteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy
Osatoteuttajat: Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä SAMIedu, Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopisto
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Minna Hallikainen, puh. 044 711 5640
Hankkeen sivusto: 
AIKU-hanke (esedu.fi)

Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon

Hankkeen aikana toteutetaan pienimuotoinen tuotantolinja, joka sisältää luonnontuotteiden kuivaamon ja pakkauslinjaston. Toinen osakokonaisuus on oppimisympäristön luominen, jossa pääpaino on luonnontuotteiden kuivaamiseen liittyvällä tietotaidolla ja elintarvikkeiden tuotantoketjun osaamisella.

Hankeaika:
1.8.2020 - 31.7.2022
Toteuttaja:
Etelä-Savon Koulutus Oy
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Heidi Fagerlund, heidi.fagerlund@esedu.fi , 040 480 7994
Hankkeen sivusto:
Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon -hanke (esedu.fi)

eEDU – Verkko-oppimisen kehittäminen

Hankkeessa arvioidaan Samiedun verkko-oppimisympäristön toimivuutta ja uudistetaan verkko-oppimisympäristön toteutusta. Samiedu kehittää verkossa tapahtuvaa koulutuksen kokonaisprosessia benchmarkaten Xamk:n eKampus toimintamallia ja verkko-oppimisratkaisuja. Samiedu ja Xamk luovat yhteisen verkko-opetuksen tuotannon tuen Samiedun ja Xamk:n opettajille ja kehittävät yhteistyössä oppilaitosten opettajien verkko-opetus- ja -ohjaustaitoja. 

Hankeaika:
1.9.2020 - 31.8.2022
Toteuttaja:
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Sanna Laukkarinen, sanna.laukkarinen@samiedu.fi, 050 563 1587
Hankkeen sivusto:
eEDU -hanke (xamk.fi)

SOSRAKE-hanke

SOSRAKE-osaamisverkosto-hankkeessa kehitetään sosiaalialan ammattilaisten osaamista tuottaa, kerätä, jäsentää ja hyödyntää rakenteellista tietoa sekä sitä kautta vaikuttaa yhteiskunnallisiin ongelmiin ja eriarvoisuuteen. 

Hankeaika:
1.5.2020 - 31.10.2022
Toteuttaja:
Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kannatusyhdistys ry 
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Anne Surakka, 044 074 4674, anne.surakka@isonet.fi
Hankkeen sivusto: SOSRAKE-hanke (isonet.fi)

TUO - Teollisuuden uudet osaajat

Hankkeen keskeisenä tehtävänä ja tavoitteena on digitaalisuutta hyödyntävien koulutuksellisten toimintamallien kehittäminen sekä koulutusorganisaatioiden ja yritysten henkilöstöön kohdistuvilla kehittämistoimenpiteillä luoda osaamista, joka mahdollistaa yritysten kilpailukyvyn, kasvun ja kehityksen.

Hankeaika:
1.1.2020 - 31.12.2022
Toteuttaja:
Savon koulutuskuntayhtymä
Osatoteuttaja:
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy.
Yhteyshenkilö:
Hankepäällikkö Sulevi Komulainen, 040 1772 832, sulevi.komulainen@ysao.fi
Hankkeen sivusto:
TUO-hanke (ysao.fi)

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa

Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hankkeessa vahvistetaan eteläsavolaisten työikäisten maatalousyrittäjien hyvinvointia ja voimavaroja erilaisissa työhön ja elämään liittyvissä tilanteissa. 

Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2022
Toteuttaja:
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Osatoteuttaja: ProAgria Etelä-Savo
Yhteyshenkilö:
Merja Nykänen, merja.nykanen@diak.fi, 050 465 9698
Hankkeen sivusto: Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanke (proagria.fi)

Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla

Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Savon alueen matkailu- ja ravitsemisalan yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Hankkeessa tehdään työpaikat tietoisiksi digiohjauksen mahdollisuuksista perehdyttämisessä ja työnopastuksessa, tuodaan matkailu- ja ravitsemisalan yrityksiin uusia digitaalisia välineitä hyödyntäviä toimintatapoja ja pilotoidaan välineitä sekä toimintatapoja käytännössä.

Hankeaika:
1.10.2020 - 31.12.2022
Toteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
Yhteyshenkilö: 
Projektipäällikkö Heidi Kauppinen, 050 5269 522, heidi.kauppinen@xamk.fi
Hankkeen sivusto:
Virtuaalinen työnopastus ja perehdyttäminen palvelualalla -hanke (xamk.fi)

Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana

Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Kehittämistyötä tehdään yhteiskehittämisen menetelmin Etelä-Savon koulutustoimijoita osallistaen.

Hankeaika:
1.10.2020 - 31.12.2022
Toteuttaja:
Xamk, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat:
Esedu, Muc/Ruralia, Samiedu, Otavia, Savonlinnan kesäyliopisto, Seurakuntaopisto, Spesia
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Marianne Heikkinen, 0404869649
Hankkeen sivusto:
Koulutusportti-hanke (xamk.fi)

Valto - valmiuksien kehittäminen toimeksiantotyyppisillä työmarkkinoilla

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa työmarkkinoiden toimivuutta niiden työnhakijoiden osalta, jotka voivat tarjota työnantajille osittaista työpanosta niiden kriteerien mukaan, mitä avoimilla työmarkkinoilla vaaditaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä omalta osaltaan työmarkkinoiden toimivuutta, mutta lisätä samalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Hankeaika:
1.10.2020 - 31.12.2022
Toteuttaja:
Etelä-Savon Koulutus Oy
Osatoteuttaja: Mikkelin Toimintakeskus ry
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Timi Eskelinen, 040 844 6409, timi.eskelinen@esedu.fi
Hankkeen sivusto: VALTO-hanke (esedu.fi)

Osaava teknologiaklusteri 2025 - OSKU 2025

OSKU 2025 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Savon teknologiateollisuuden vetovoimaisuutta ja yritysten henkilöstön osaamista.

Hankeaika:
1.11.2020 - 31.12.2022
Toteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Osatoteuttajat:
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu)
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Kiti Venäläinen, +358 40 663 0546, kiti.venalainen@xamk.fi
Hankkeen sivusto:
OSKU 2025 -hanke (xamk.fi)

Yhessä eteenpäin. Yhteisöllinen nuorisotyö Etelä-Savon kouluissa

Yhessä eteenpäin -hanke kehittää eteläsavolaista oppilaitosnuorisotyötä yhdessä ammattilaisten ja nuorten kanssa. Hanke keskittyy yhteisöllisyyden, opiskelumotivaation, nuorten elämänhalun ja tulevaisuususkon vahvistamiseen. Huomio on erityisesti nivelvaiheen tuessa siirryttäessä perusopetuksesta toiselle asteelle. 

Hankeaika:
1.8.2020 - 31.1.2023
Toteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Mervi Hotokka, etunimi.sukunimi@xamk.fi, 050 524 7429
Hankkeen sivusto:
Yhessä eteenpäin. -hanke (xamk.fi)

Alueellisesti räätälöityjä korkea-asteen opintoja - ARKO

Hankkeella vastataan maakuntastrategian mukaisesti osaavan työvoiman saatavuuteen ja yritysten kilpailukykyyn. Hankkeen tavoitteena on tuottaa korkea-asteen koulutusmalli, jossa otetaan huomioon paikallinen osaamistarve, opiskeluun tarvittava tuki sekäk oulutusmallilla tähdätään aiempaa vahvempaan opintoihin sitoutumiseen, jotta itsenäisen tai työn ohella tapahtuvan opiskelun keskeytyksiä saataisiin vähennettyä.


Hankeaika:
1.10.2020-31.5.2023
Toteuttaja:
Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry
Osatoteuttaja: Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Merja Hämes, +358 44 313 2014, merja.hames@savonlinnankesayliopisto.fi
Hankkeen sivusto:
ARKO-hanke (savonlinnankesayliopisto.fi)

Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa

Hankkeen tavoitteena on luoda systemaattinen ja aktiivisesti toimiva maakunnallinen kansainvälisten osaajien, yritysten, oppilaitosten ja muiden tuki- ja palveluorganisaatioiden yhteistyöverkosto.

Hankeaika:
1.4.2021 - 31.5.2023
Toteuttaja:
Etelä-Savon Koulutus Oy
Osatoteuttajat: Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Riitta Lappi, riitta.lappi@esedu.fi, 040 844 8337
Hankkeen sivusto:
Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa -hanke (esedu.fi)

HOT - Hyvinvointipalvelut opiskelun tukena

Hankkeen tavoitteena on rakentaa opiskelijoille saavutettava ja helppokäyttöinen Opinvoimala-verkkosivusto, joka edistää ja ylläpitää opiskelukykyä ja -hyvinvointia sekä auttaa mahdollisten oppimisen esteiden varhaisessa tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa.

Hankeaika:
1.3.2021-31.8.2023
Toteuttaja:
Mikkelin kaupunki
Yhteyshenkilö:
Hankekoordinaattori Jani Loikkanen, jani.loikkanen@otavia.fi, 0401295137
Hankkeen sivusto:
HOT-hanke (edusuunta.fi)

Ohjaamo Olkkari 2.0

Tavoitteena Ohjaamo Olkkari 2.0 hankkeessa on laajentaa Ohjaamon palveluita ensisijaisesti digitaalisten palveluiden avulla Essoten kaikkiin kuntiin ja tiivistämällä yhteistyötä alueen kuntien toimijoiden kanssa. Tavoitteen on, että digitaalisten palveluiden avulla Ohjaamon palvelut ovat saatavilla Essoten kaikissa kunnissa sekä syrjäisillä alueilla asuvilla, alle 30-vuotiailla, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Hankeaika:
1.4.2021 - 31.8.2023
Toteuttaja: Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Osatoteuttaja:
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
Yhteyshenkilö: 
Hankepäällikkö Sari-Anne Ratia, 040 359 7993, sari-anne.ratia@essote.fi
Hankkeen sivusto:
Ohjaamo Olkkari 2.0 -hanke (ohjaamot.fi)

Uudet Kasvot

Tavoitteena on kehittää ja kokeilla pohjoismaista työvoimapalvelumallia jo vuonna 2021 Etelä-Savon TE-toimistossa, työllistää osatyökykyisiä työttömiä yrityksiin ja vahvistaa kumppanuusosaamista TE-palveluissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Savon TE-toimiston työnhakija-asiakkaat, kumppanuusverkoston toimijat (kuten kunnat, sote-toimijat, Kela, oppilaitokset, yritykset, elinkeinoelämän toimijat, välityömarkkinat, hankkeet) sekä myös koronan mukanaan tuomat uudet asiakasryhmät, erityisesti yrittäjät ja lomautukselta työttömäksi jäävät. Lisäksi kohderyhmänä ovat jo pidempää työttömänä olleet, joiden todellista palvelutarvetta ei ole aiemmin tunnistettu eikä siihen ole vielä vastattu. 

Hankeaika: 1.4.2021 - 31.8.2023
Toteuttaja: Etelä-Savon ELY-keskus
Osatoteuttajat:
Yhteyshenkilö:
Hankkeen sivusto:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä