Ohjaamot

Ohjaamon perusteet

Uudet Ohjaamon perusteet on julkistettu 26.11.2018 ja ne korvaavat kaikki entiset. Ne löytyvät liitteenä alta pdf-muodossa. Perusteet on hyväksytty Ohjaamojen valtakunnallisessa ohjausryhmässä.

Liitteet:

Ohjaamon perusteet 26.11.2018

Ohjaamo-viikkoa vietetään 10. − 14.2.2020

Ohjaamo-viikon uutinen Etelä-Savon ELYn verkkosivulla 7.2.2020: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/valtakunnallinen-ohjaamo-viikko-10-14-2-omat-polut-ja-mutkat-etela-savo-

Valtakunnallinen Ohjaamo-viikko 10. - 14.2.: omat polut ja mutkat

Valtakunnallista Ohjaamo-viikkoa vietetään 10. - 14.2.2020. Ohjaamo-viikon kampanjassa valtakunnallisesti tunnetut vaikuttajat kertovat omista poluistaan ja niiden mutkista. Videomateriaalit löytyvät päivittäin sivulta https://www.facebook.com/ohjaamot/ sekä Etelä-Savon Ohjaamojen some-tileiltä.

Etelä-Savon kolme Ohjaamoa Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa osallistuu hyvin viikkoon. Etelä-Savon Ohjaamot viestittävät viikon aikana niiden toiminnasta ja kampanjoivat samalla kesätöiden ja muutenkin töiden hakua. Ohjaamot vastaavat mielellään juttupyyntöihin ja järjestävät viikon aikana ohjelmaa, jossa juttuja pääsee tekemään nuorten kanssa ja nuorista.

Etelä-Savon Ohjaamojen yhteyshenkilöt ja Facebook-sivut

Lisätietoja

Tuija Toivakainen
Johtava asiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus
0295 024 220
tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot
Facebookissa Nuorisotakuu Etelä-Savo: https://www.facebook.com/nuorisotakuues
Twitterissä @toivakainen

Ohjaamot

Ohjaamot ovat paitsi kaikenikäisille elinikäisen oppimisen periaatteen mukaan niin myös erityisesti nuorille tarkoitettu monihallinnollinen palvelu, jossa esimerkiksi nuori saa mahdollisimman kynnyksettömän palvelun hänen asioissaan. Ohjaamo kokoaa nykyiset pirstaleiset palvelut fyysisesti ja virtuaalisesti saman katon alle tai yhden oven aukaisun periaatteella toimivaksi. Tällä hetkellä Ohjaamoja on Suomessa noin 43.

Liitteessä on ministeriöiden määritelmä Suomen Ohjaamoista sekä lisäksi eteläsavolainen käsitys maakunnan tavoitteiden mukaisesti hankehaun yhteydessä. Etelä-Savossa korostetaan ennaltaehkäiseviä toimia, rinnallakulkemista sekä sitä, että Ohjaamo on osa elinikäistä oppimista ja ohjausta ja että palvelu on saatavissa kaikkien kuntien alueilla vuosina 2015 - 2016. Samalla korostuu käsitys, että kaikenikäisten palvelut kootaan yhteen elämänkaarikäsityksen mukaan, missä esimerkiksi nuorten Ohjaamo on yksi kokonaisuus ja kehittämiskohde. Päävastuu Ohjaamojen kehittämisestä kuntien alueilla on kunnilla tai kuntaryhmillä, missä mukana ovat monet kumppanit. Ohjaamojen tavoitteet, tehtävät ja toiminta vaatii sen, että esimerkiksi vastuut ja työnjako on sovittu avoimesti kumppanien kanssa. Etelä-Savon Ohjaamoissa on tavoitteena selkeä kokonaisuus nuoren itsenäiseen elämään, opintoihin ja työhön ohjaamisesta ainakin sivistys-, nuoriso-, sosiaali-, terveys-, työ- ja elinkeinotoimen yhteistyönä.

Ohjaamo-viikon avauksessa 25.1.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström kertoo lisää, mikä on Ohjaamo:

IV Ohjaamo-päivillä Vantaalla 16.3.2016 opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen avaa päivät ja kannustaa Ohjaamo-toimijoita:

Liitteet:

Ministeriöiden määritelmä Ohjaamoista 13.1.2015
Teemahaku 8.12.2014 - 16.2.2015 Ohjaamo-kokonaisuuteen - Etelä-Savon Ohjaamo
TEMin kuvaus Ohjaamo-toiminnasta 14.4.2015