Nuorisotakuu

Nuorisolaki astui voimaan 1.1.2017. Mikä muuttui?

Laki löytyy sivulta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072. ”Nuorisolaki vahvistaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Jatkossa nuoria on kuultava myös valtakunnallista nuorisotyötä koskevien asioiden käsittelyssä. Tämä vahvistaa järjestöjen, nuorisovaltuustojen ja nuorten mahdollisuuksia olla mukana ja vaikuttaa yhteisten asioiden päättämiseen kaikilla tasoilla”, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa lisää muutoksista: http://www.minedu.fi/…/Tie…/2016/06/HE_uusi_nuorisolaki.html.

Nuorisotakuu

Nuorisotakuun sisällössä ovat erityisesti nuorille suunnatut tapahtumat 2016 - 2013 sekä tietoa nuorista. Kuva on Nuorten foorumi 2015: Nuoret ja työ kohtaavat! Pieksämäen Veturitorilta 19.11.2015.

Nuorisotakuu hallituksen yhtenä kärkihankkeena

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä. Lisäksi syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa ja kootaan hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti. Nuorisotakuun johtoryhmä on juuri aloittanut tehtävässään. Syksyn aikana ministeriöt luovat suuntaviivat ja painotukset nuorisotakuun uusille toimille jo voimassa olevien nuorisotakuutoimien lisäksi kärkihankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ministeriöt tiedottavat niistä syksyn aikana. Hallitusohjelman toimintasuunnitelmasta (linkki tässä alla) löytyy sivulta 47 alkaen kärkihankkeen tavoitteet ja rahoitus.

Valtioneuvoston kanslia vastaa pääministerin ja hallituksen keskitetystä viestinnästä ja viestii kärkihankkeista kokonaisuutena.
Nuorisotakuun perusviestintä hoidetaan vastuuministeriössä eli opetus- ja kulttuuriministeriössä ja viestinnän yhteyshenkilöt eri ministeriöissä on nimetty.

Muissakin hallituksen kärkihankkeissa esim. työttömyysturvan uudistaminen ja osallistava sosiaaliturva ja reformeissa esim. ammatillisen koulutuksen reformissa tuetaan nuorisotakuun toteutumista.

Nuorisotakuun kärkihankkeelle johtoryhmä

Lue uutinen kokonaan OKM:n sivulta http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2016/05/nuorisotakuu_johtoryhma.html?lang=fi

Hallituksen Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeelle on asetettu johtoryhmä ja sihteeristö. Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen, oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan yhteisen kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä.