≡ Navigointi

Elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Etelä-Savossa

Ohjaamojen tuki – ammattilaisen apuna nuoren parhaaksi: Kokemuksia ja kehitysehdotuksia Etelä-Savosta

Ohjaamojen tuen loppujulkaisun pääset lukemaan suoraan verkosta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-011-1. Jos jaat julkaisua eteenpäin, käytäthän tätä pysyvää verkkolinkkiä. Näin voidaan seurata julkaisun lukijamäärää. Kirjat saadaan painosta toukokuun 2017 aikana.

Miettinen S., (2017). Ohjaamojen tuki – ammattilaisen apuna nuoren parhaaksi: Kokemuksia ja kehitysehdotuksia Etelä-Savosta. Miettinen S. (Ed)., Ohjaamojen tuki – ammattilaisen apuna nuoren parhaaksi. Kokemuksia ja kehitysehdotuksia Etelä-Savosta., In: Xamk Kehittää 5, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. URN:ISBN:978-952-344-011-1

Sivustostamme julkaisu löytyy myös kohdasta Kirjallisuutta: https://peda.net/hankkeet/eejn/kirjallisuutta/eojok

Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssin aineistot ja videot nähtävänä

Tervetuloa mukaan Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssille!

Oma linja on mukana järjestämässä neljän seminaarin sarjaa, joka kulkee nimellä Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi. Mestarikurssilla kuulet, opit, ymmärrät ja pääset keskustelemaan ratkaisuista syrjäytymisen ehkäisemiseksi Suomen johtavien tasa-arvotutkijoiden johdolla. Seminaarit järjestetään Kelan auditoriossa osoitteessa Nordenskiöldinkatu 12, HKI. Seminaarit streamataan reaaliajassa. Stream ja tallenne sekä muu seminaarien materiaali tulevat nähtäville osoitteeseen tasaarvostn.fi.

Ohjelmat

28.3. klo 9–11 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN VARHAISLAPSUUDESSA

CHILDCARE: Tutkimusjohtaja Katja Repo, Tampereen yliopisto:
Kunnan, lapsen vai vanhempien etu? Lastenhoidon ratkaisujen monet kasvot.
TITA: Erikoistutkija Elina Kilpi-Jakonen, Turun yliopisto: Varhaiskasvatuksesta jokaisen lapsen velvollisuus?
TITA: Tutkija Jussi Tervola, Kela: Perhepolitiikka, maahanmuuttajalapset ja syrjäytymisen uhka Suomessa ja Ruotsissa.
APEX: Professori Andre Sourander, Turun yliopisto: Millaisia varhaisia interventioita tarvitaan?
WIP: Professori Markus Jäntti, Helsingin yliopisto: Mitä voidaan tehdä kasvaneelle lapsiköyhyydelle?

4.4. klo 9–11 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN NUORUUDESSA JA KOULUTUKSESSA

TITA: Erikoistutkija Johanna Kallio, Turun yliopisto: Miten ja miksi huono-osaisuus periytyy?
OMA LINJA: Professori Jouni Välijärvi, Jyväskylän yliopisto: Huolestuttaako PISA? Syrjäytyvät pojat ja syrjäytyvät alueet.
OMA LINJA: Tutkijatohtori Hannu Karhunen, Jyväskylän yliopisto: Toisen asteen opintojen keskeyttäminen ja tulemat.
TAIDOT TYÖHÖN: Professori Markku Jahnukainen, Helsingin yliopisto: Onko erityisopetuksesta korjaajaksi?
WE ALL: Dosentti Jukka Lehtonen, Helsingin yliopisto: Syrjäyttääkö seksuaalinen suuntautuminen?

11.4. klo 9–11 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN TYÖIÄSSÄ

WIP: Vanhempi tutkija Ilpo Suoniemi, Palkansaajien tutkimuslaitos: Miten ja miksi tulo- ja varallisuuserot periytyvät?
TITA: Professori Juho Härkönen, Tukholman yliopisto: Yksinhuoltajien alentunut työllisyys ja syrjäytymisen uhka.
WE ALL: Tohtorikoulutettava Emilia Kangas, Jyväskylän yliopisto: Syrjäyttävät sukupuolittuneet instituutiot.
STOPDIA: Tutkijatohtori Tanja Tilles-Tirkkonen, Itä-Suomen yliopisto: Auttaako kansansairauksien ennaltaehkäisy?
TITA: Tutkimustiimin päällikkö Jenni Blomgren, Kela: Työttömyys, sairaus, työkyvyttömyys: Tie syrjäytymiseen?

18.4. klo 12–14 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN ELÄKEIÄSSÄ

ARTSEQUAL: Yliopistolehtori Kai Lehikoinen, Taideyliopisto: Kulttuurilla yli elinkaaren.
WIP: Erikoistutkija Marja Riihelä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus: Eläkeläisetkö köyhiä?ARTSEQUAL: Tohtoriopiskelija Tuulikki Laes, Taideyliopisto: Aktiivisen ikääntymisen uudet muodot ehkäisevät syrjäytymistä.
PROMEQ: Professori Marja Vaarama, Itä-Suomen yliopisto: Mistä ja millaista hoivaa vanhuusiässä?
TITA: Professori Mikko Niemelä, Turun yliopisto: Syrjäytymisen ja syrjäyttämisen mekaniikat.

Seminaarisarjan järjestää yhteistyössä kolme STN-rahoitteista tutkimusohjelmaa: Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

Nuorisolaki astui voimaan 1.1.2017. Mikä muuttui?

Laki löytyy sivulta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072. ”Nuorisolaki vahvistaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Jatkossa nuoria on kuultava myös valtakunnallista nuorisotyötä koskevien asioiden käsittelyssä. Tämä vahvistaa järjestöjen, nuorisovaltuustojen ja nuorten mahdollisuuksia olla mukana ja vaikuttaa yhteisten asioiden päättämiseen kaikilla tasoilla”, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa lisää muutoksista: http://www.minedu.fi/…/Tie…/2016/06/HE_uusi_nuorisolaki.html.

Diginä vai livenä - ohjauksen menetelmät ja välineet -materiaali ja tallenteet katsottavissa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ja sen toimialueen ELY-keskukset järjestivät näistä lähtökohdista yhteistyössä seminaaripäivän, joka oli tarkoitettu kaikille ohjaustyötä tekeville sekä TNO-palvelujen kehittämisestä kiinnostuneille eri koulutusasteiden ohjaus- ja opetushenkilöstölle, työhallinnossa, SOTE-alalla sekä nuorisotoimessa ohjaustyötä tekeville.

Materiaalit sekä videotallenteet löytyvät linkistä (pahoittelut pitkästä linkistä)
http://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-8&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview_event&_8_redirect=http%3A%2F%2Fwww.avi.fi%2Fweb%2Favi%2Ftapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3D8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-8%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3%26_8_advancedSearch%3Dfalse%26_8_tabs1%3Devents%26_8_keywords%3D%26_8_delta%3D20%26_8_resetCur%3Dfalse%26_8_cur%3D77%26_8_struts_action%3D%252Fcalendar%252Fview%26_8_npage%3D78%26_8_andOperator%3Dtrue%26_8_shift%3D12&_8_eventId=7553125#.WD6aa8u7qUk