Elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Etelä-Savossa

Ohjaajille laadukkaat koulutukset ja valmennukset syyskaudella 2019

Tule mukaan laadukkaisiin koutuksiimme syyskaudelle 2019!

 Elokuu käynnistyy loman jälkeen Ohjaajien hyvinvointi-piknikillä (https://bit.ly/2YzllCX) Mikkelissä Kenkäverossa ja Mikkelipuistossa 27.8. Tyhy-tuupparivalmennus ohjaajille Mikkelissä (ohjelma ja lisätiedot https://bit.ly/2SZEVGk) tarjoaa mahdollisuuden saada omaan työhyvinvointiin käytännön keinoja pitkäksi aikaa! Marraskuussa 18.11. Nuorten foorumi: Kohti unelmia! on nuorille ja nuorten ohjaajille Savonlinnassa. Ja Työhyvinvoinnin aamukahvien III osa aivotyöstä palautumisen teeman mukaan tarjoillaan ke 11.9. Mikkelissä, tapahtuman tiedot https://bit.ly/2WLGmct !

Ilmoittaudu mukaan seuraavista linkeistä suoraan:
  • Ohjaajien hyvinvointi-piknik 27.8. (https://bit.ly/2Wap1O0)
  • Työhyvinvoinnin aamukahvit E-Savossa: III aivojen kuormitus työssä – palaudu työstä ke 11.9. klo 8:30 - 10:30 ELYssä, ilmoittaudu viim. 4.9.: https://ly/2ZxrWhX 
  • Tyhy-tuupparivalmennus ohjaajille ti 24.9., 29.10. ja 3.12. (https://bit.ly/30pnxi7)
  • Nuorten foorumi: Kohti unelmia! 18.11. (ilmoittautuminen syyskuussa)
Hyvää työtä syyskaudeksi 2019!

Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY

Jatkuvan oppimisen keskustelutilaisuus ke 27.2.2019 klo 11.00 – 13.00 ja selvitys

Miten Suomen tärkeimmät korkean teknologian vertailumaat ovat edistäneet jatkuvaa oppimista tai pyrkineet poistamaan sen esteitä? Mitä muiden maiden malleista voitaisiin soveltaa suomalaisessa työelämässä?

Työn murroksen myötä jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa, sillä työelämässä pysyminen edellyttää osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Owal Group on selvittänyt valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta, miten yhteiskunnan rakenteiden tulisi tukea jatkuvaa oppimista. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää TEAS-hankkeen tuloksista keskustelutilaisuuden.

Jatkuvaa oppimista käsittelevä selvitys tarkastelee Suomen keskeisten, korkean teknologian verrokkimaiden keinoja reagoida työn murrokseen sekä tapoja kehittää jatkuvan oppimisen rakenteita. Raportin mukaan jatkuvaa oppimista on muissa maissa edistetty muun muassa laatimalla yhteisiä toimenpideohjelmia, uudistamalla koulutus- ja opetustarjontaa sekä kokeilemalla yksilöön kohdistuvia rahoituskannusteita, kuten koulutusseteleitä.

Selvityksessä kuvataan Tanskan, Irlannin, Etelä-Korean, Alankomaiden ja Singaporen keinoja tukea jatkuvaa oppimista. Selvityksessä ei arvioida Suomen jatkuvaa oppimista tukevia rakenteita ja menettelyjä. Selvityksen tulokset perustuvat kirjallisuuskatsaukseen, kotimaisten ja kansainvälisten koulutuksen asiantuntijoiden haastatteluihin sekä asiantuntijatyöpajoihin. Useat maat ovat kehittäneet jatkuvan oppimisen monikanavaista rahoitusta sekä yksilön oppimismahdollisuuksien tukimuotoja erilaisia koulutustili- ja -setelimalleja hyödyntäen. Vertailun tulosten pohjalta esitettyjen suositusten mukaan myös Suomessa voisi olla hyödyllistä kokeilla vastaavia rahoitusmalleja vahvistaa yksilöön kohdistuvia rahoitusmalleja.

Raporttiin suora linkki: https://bit.ly/2H3Jaxj

Tilaisuus (2 t) katsottavissa YouTubessa: https://bit.ly/2ElcQTU

Lisätietoja: https://bit.ly/2T2Trkx

Tilaisuuden ohjelma

11.00 Tilaisuuden avaus
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

11.15 Jatkuvan oppimisen kansainvälinen vertailu – selvityshankkeen tulokset
Senior partner Olli Oosi, Owal Group

11.45  Kommenttipuheenvuoro
Projektipäällikkö Raimo Vuorinen, Jyväskylän yliopisto

11.55 Kommenttipuheenvuoro
Tutkimusjohtaja Antti Kauhanen, ETLA

12.00  Paneelikeskustelu
Anne Brunila, Hanken
Kirsi Heinivirta, OKM
Tapio Huttula, Sitra
Ida Mielityinen, Akava

Reetta Räty juontaa

13.00 Tilaisuuden päättäminen