Elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Etelä-Savossa

Itä-Suomen ohjauksen päivät 3. - 4.11.2022: Syvästä vedestä valoon

Ohjelma ja materiaalit

https://peda.net/hankkeet/eejn/km/2022-koulutusten-materiaalit/ita-suomen-ohjauksen-paivat-3.-4.11.2022-syvasta-vedesta-val

Vuoden 2022 ohjaajaksi valittiin Tiia Neuvonen Etelä-Savon ammattiopistosta. Onnea Tiialle hienosta työstä! Perustelut valinnasta: Palkinto myönnettiin seuraavin perustein Mikkelissä 4. päivänä marraskuuta 2022: Tiia Neuvonen on valovoimainen, aktiivinen, osaava, ystävällinen ja opiskelijalähtöinen opinto-ohjaaja Etelä-Savosta.

Lisäperustelut: Tiia Neuvonen on helposti lähestyttävä työkaveri, joka tarjoaa aina tukensa muille. Tiian asenne on ennakkoluuloton ja joustava. Yhteistyö Tiian kanssa on helppoa. Vuoden 2022 aikana Tiia on ollut isossa roolissa ja kantanut vastuuta laajentuneen oppivelvollisuuden mukanaan tuomasta ohjauksen kehittämisestä sekä ollut mukana rakentamassa nivelvaiheen yhteistyötä. Omassa yhteisössään Tiia on erittäin pidetty kollega. Yhteistyö toimii erinomaisesti myös perusasteen ja lukiokoulutuksen suuntaan. Neuvokas ja näppärä Neuvonen - tarttuu toimeen napakasti!

Tervetuloa Itä-Suomen ohjauksen päiviin 3. - 4.11.2022.
Savostamon etusivu.

Savostamo

Opiskele Etelä-Savossa, se voi muuttaa elämäsi!

READY...STUDY...GO!

Savostamo (savostamo.fi)

Savostamo tarjoilee kattauksen Etelä-Savon huippukoulutuksia sekä ideoita itsesi kehittämiseen. Tutustu koulutuksiin, joiden kautta voit työllistyä nopeasti, opiskele ja harrasta omaksi iloksi tai ota suunta tulevaisuuden työhön.

Tule mukaan uuteen työelämän digitaaliseen oppimisverkostoon Hyvä työelämä 3.10. – 30.11.2022

Hyvä työelämä -kutsu.
Haluatko sparrausta ja käytännön kokeilua? Onko aikasi kohentaa omaa työhyvinvointia tai luoda työpaikallasi jokin uusi käytäntö? Jos vastasit kyllä, on Hyvä työelämä sopiva digitaalinen oppimisen verkosto työelämän laadusta sinulle, joka et pelkää tehdä asioita yhdessä rennosti mutta tavoitteellisesti seuraavien loka- ja marraskuun aikana!

Ilmoittaudu Hyvään työelämään 27.9.2022 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/3E8BE6A809AFB371.

Muutamaa päivää ennen saat kalenterikutsun sekä lisäksi henkilökohtaisen Howspace-linkin sähköpostiisi. Tarkista sitä varten Muut-kansio ja roskapostit, jotta Howspace-viesti ei ole hukkunut matkalla. Työskentely ja etätapaamiset käydään Howspacessa. Mukaan on tulossa osallistujia ja asiantuntijoita ainakin Etelä-Savosta, Kymenlaaksosta sekä Etelä-Karjalasta.

Tervetuloa Hyvä työelämä -oppimisverkostoon 3.10. - 30.11.2022 Howspace-yhteyden kautta! Teemoistamme voit valita tai ottaa molemmat: Hyvää itselle ja Hyviä työkäytäntöjä. Lisätietoja Hyvästä työelämästä pdf-muotoisessa liitteessä sekä verkkosivullamme:
www.ely-keskus.fi/web/hyva-tyoelama-etela-savossa

Uutisia

Opinnäytetyö Parasta Itää! -teemasta!

Heidi Hartikaisen opinnäytetyö Parasta Itää! -teemassa ekosysteemin kehittämisestä on julkaistu!

Hartikainen, Heidi 2022: PARASTA ITÄÄ!: rakenteita, työtapoja ja menestystekijöitä ekosysteemin kehittämiseen. Opinnäytetyö. Savonia-ammattikorkeakoulu.


Julkaisun pysyvä osoite Parasta Itää! -opinnäytetyö (https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203233914)

Tiivistetty pdf-esitys sivullamme: Kirjallisuutta (peda.net)

Opinnäytetyön tuloksia tiiviisti

Opinnäytetyön tulosten mukaan ekosysteemin kannalta tärkeää on, että sen muodostaa monipuolinen, toisiaan täydentävä ja tasapainoinen toimijajoukko, jonka välisillä vuorovaikutusmalleilla on suurempi merkitys kuin yksittäisten toimijoiden ominaisuuksilla tai käyttäytymisellä. Ekosysteemin toimintaa voi tukea monenlaisilla käytännöillä, työtavoilla ja yhteistyörakenteilla. Niiden valinnassa tulee huomioida ekosysteemin kulloinenkin kehitysvaihe, laajuus ja tavoitteet. Lisäksi yhteistyön edellytyksiä ovat todellinen tarve, yhteinen tavoite ja visio, motivaatio, sitoutuminen ja keskinäinen luottamus. Johtopäätöksenä voi todeta, että vaikka ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa organisoida ekosysteemin toimintaa, tulokset ohjaavat kiinnittämään huomiota edellä mainittuihin ekosysteemin kannalta merkittäviin näkökulmiin.

Jatkotutkimusaiheiksi ehdotetaan PARASTA ITÄÄ! -ohjelman hyvinvointi- ja kustannusvaikutuksia sekä empiiristä tutkimusta systeemisen muutoksen toteuttamisesta yksilöiden, yhteisöjen ja johtamisen näkökulmista.

Sitran seitsemän suositusta kohti elinikäisen oppimisen Suomea

Viilailun sijaan tarvitaan ajattelun, johtamisen ja rakenteiden kokonaisvaltaista uudistusta. Näin rakennetaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia suomalaisille. Ajattelun keskiöön tulee asettaa yksilö.

Lue kokonaan Sitran uutinen, jossa myös linkit julkaisuun ja muihin kohteisiin!

Seitsemän suositusta kohti elinikäisen oppimisen Suomea
  1. Kokonaisvaltainen johtaminen. Ajatusten törmäytys. Yksilö ajattelun keskiöön. Elinikäisen oppimisen tarkastelu edellyttää kokonaisvaltaista johtamista, jossa ajattelumalleja uudistetaan törmäyttämällä ja ajattelun keskiöön asetetaan yksilö.
  2. Strategia yhdessä. Se, että keskeiset toimijat asettavat strategiset tavoitteet yhdessä, antaa toiminnalle yhteisen suunnan sekä alueille ja oppilaitoksille aiempaa suuremman strategisen vapauden. Johtamisessa tulee siirtyä hierakkisesta verkostomaiseen johtamismalliin.
  3. Poliittinen yhteisymmärrys yli hallituskausien. Lisätään poliittista yhteisymmärrystä pitkän aikavälin investointien tuotoista osaamisen kehittämisessä. Ilmiöpohjaista budjetointia on edistettävä tavoitteellisesti.
  4. Tarpeisiin vastaaminen. Yritysten ja koulutusalan toimijoiden välisen kehittämistyön punaiseksi langaksi on otettava todellisiin tarpeisiin vastaaminen.
  5. Osaamisen ekosysteemit. Toimijat kehittävät tavoitteellisia osaamisen uudistumisen verkostoja, joissa ratkaisuja etsitään kokeillen. Julkisten toimijoiden kannattaa tukea uudenlaisten ekosysteemien ja osaamiskeskittymien syntymistä.
  6. Laadukas tieto. Elinikäisen oppimisen toimijat tuottavat ja hyödyntävät laadukasta tietoa sekä tulkitsevat sitä yhdessä. Viranomaisdataa ja avointa dataa tulee tuoda yhteisille alustoille ja tekoälyn hyödyntämistapoja kehittää yli hallinnonalojen.
  7. Tiedolla johtamisen toimintamalli. Rakennetaan ja otetaan käyttöön laaja-alainen ja eri toimijat mukaan ottava tiedolla johtamisen toimintamalli.

Osaamisen aika -podcastit julkistettu 17.11.2021

Miten osaaminen näkyväksi?

Sitran artikkelissa kootaan vuoden 2021 päätteeksi, miten yhdessä 350 toimijan voimin herätimme suomalaisia huomaamaan osaamistaan Osaaminen näkyviin -viikoilla.

Ensisijainen Sitran tavoite oli kannustaa laajasti erilaisia työikäisiä suomalaisia huomaamaan monenlaista osaamistaan myönteisessä valossa. Pyrimme saamaan ison kirjon toimijoita mukaan mahdollisimman erilaisten ihmisten saavuttamiseksi. Lisäksi halusimme herättää keskustelua osaamisen tunnistamisen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille, työllisyydelle, kilpailukyvylle, osallisuudelle ja sivistykselle.

Sitra järjesti Osaaminen näkyviin -viikot 30.8. - 12.9.2021. Niitä suunnittelivat yhteistyössä Osaamisen aika -projektitiimin kanssa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis. Viikkojen ohjelmaa toteutti yli 350 erilaista yritystä, työelämän ja vapaa-ajan järjestöä, oppilaitosta, kansalais- ja työväenopistoa, työeläkeyhtiötä, julkisen hallinnon organisaatiota ja hanketta. Kukin taho innosti omia kohderyhmiään – asiakkaita, henkilöstöä, opiskelijoita ja jäseniä – eri keinoin huomaamaan omaa osaamista yhteisten periaatteiden mukaisesti. Sitra toimi koollekutsujana ja koordinoi kokonaisuutta.

Lue koko juttu tuloksineen ensimmäisen linkin kautta Sitran sivulta!

Sitra: Miten osaajat liikkuvat alueilla? -julkistus

Sitran julkistustilaisuus ke 27.10.2021 klo 9 - 10:30 Miten osaajat liikkuvat alueilla?

Minne koulutetut osaajat sijoittuvat? Miten he liikkuvat alueiden välillä?

Minne vastavalmistuneet sijoittuvat työmarkkinoilla? Mitkä alueet vetävät puoleensa ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistotutkinnon suorittaneita? Mihin koulutettujen muuttoliike suuntautuu? Miten voisimme ennakoida osaajien riittävyyttä eri puolilla Suomea ja toimia kestävän tulevaisuuden eteen?

Esiteltävä aineisto luo kokonaiskuvan vastavalmistuneiden sijoittumisesta työmarkkinoille ja koulutettujen osaajien liikkuvuudesta alueiden välillä.

Tilaisuus tarjoaa tietoa ajankohtaiseen keskusteluun työpaikkojen ja osaavan työvoiman alueellisesta kohtaamisesta.

Tilaisuudessa julkaistavat sisällöt:

Selvitys on jatkoa Sitran 2020 julkaisemalle Mille väestölle? -selvitykselle ja verkkopalvelulle, jossa voit tutkia eri alueiden väestön ja sen ikäjakauman kehittymistä 2040-luvulle asti: www.sitra.fi/millevaestolle - löydät sivulta myös linkin laajaan verkkopalveluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä