2018 koulutusten materiaalit

2018 koulutusten materiaalit

Näihin sivuihin on koottu Etelä-Savossa koulutuksia, verkostoitumistilaisuuksia ja infoja, jotka on tarkoitettu oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun teemoista vuonna 2018. Koulutukset voivat olla esim. ELYn, AVIn, hankkeiden ja eri verkostojen järjestämiä. Mukana voi olla myös alueen ulkopuolisia koulutuksia ja tilaisuuksia. Sivuilta löytyvät koulutusten julkisesti esitettävät kutsut, ohjelmat ja materiaalit sekä linkit esim. videoihin.