2.4.2019 Luovat menetelmät ohjaajien työssä (Pieksämäki)

Kutsu ja ohjelma: Luovat menetelmät ohjaajien työssä - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun koulutuspäivä Pieksämäellä

Aika
Tiistaina 2.4.2019 kello 9:30 – 15

Paikka
Poleenissa kirjaston nuorten tila (II krs), Savontie 13, 76100 Pieksämäki

Ilmoittaudu mukaan!
Ilmoittaudu seuraavasta linkistä mukaan viimeistään ti 26.3.2019, sillä mukaan mahtuu enintään 40 henkeä!

Osallistujat vastaavat omista matka- ja osallistumiskuluistaan. Tilaisuus on maksuton.

Kenelle?
Koulutuspäivä on tarkoitettu tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville laajasti ymmärrettynä, opetuksen ja ohjauksen parissa työskenteleville, kaikkien koulutusasteiden henkilöstölle, lasten, nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville, verkostoille, monihallinnollista tai -alaista työtä tekeville, Ohjaamon ohjaajille, myös vertaisohjaajille. Lisäksi päivä on tarkoitettu ELO- ja nuorisotakuuverkostoille koulutuspäiväksi.

Päivän tavoite ja pääsisältö
Tavoitteena on saada omaan työkäytäntöön ainakin yksi yksilö- ja yksi yhteisömenetelmä, jossa hyödynnetään kulttuurin ja taiteen menetelmiä. Tavoitteena on oivaltaa omia ja ohjaustilanteeseen osallistuvien voimavaroja ja potentiaalia kokeilemalla kulttuurin ja taiteen menetelmiä ohjaustilanteessa. Päivä voimaannuttaa tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviä ja ihmisten kanssa työskenteleviä.

Tilaisuudessa voidaan tarvita älypuhelinta, tablettia, digikameraa tai läppäriä, joten ota väline mukaan!

Päivä antaa jatkoideoita oman työn, ohjauksen järjestelyjen ja verkostojen työn jalostamiseksi.

Koulutuspäivän teema tukee vuoden 2019 ELO-toiminnan, Työelämä 2020 -alueverkoston, alueellisen tyhy-verkoston, kulttuurihyvinvointisuunnitelman sekä Parasta Itään -verkoston ja niitä tukevien hankkeiden (esim. Parasta Etelä-Savoon) painotuksia soveltaa kulttuurin ja taiteen menetelmiä opintoihin ja töihin.

Koulutuksen järjestäjä ja yhteistyökumppanit
Koulutuspäivän järjestää Etelä-Savon ELY-keskus, jonka kumppaneina ovat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja ELO-verkosto Ohjaamo-toimijoineen. Muut yhteistyökumppanit: Itä-Suomen AVI.  

Ohjelma
Ohjelmaan tai sen aikatauluun voi tulla pieniä muutoksia sen mukaan, miten ilmoittautumisessa valitaan halutuimmat menetelmät kokeiluun. Ohjelmasta vastaavat

  • johtava asiantuntija Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY
  • lehtori Laura Hokkanen, XAMK.

HUOM! Päivässä otetaan valokuvia ja videoita, jotka voidaan julkistaa verkossa.

Ohjelma tiistaina 2.4.2019 klo 9:30 – 15 Pieksämäellä: Luovat menetelmät ohjaajien työssä - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen ja nuorisotakuun koulutuspäivä

9:30  Mokkaa tarjolla (Etelä-Savon ELY tarjoaa)
9:45 Tervetuloa!

  • Ohjelmasta vastaavat
  • Osallistujien toiveet ja kokemuksia luovista menetelmistä ja valitut menetelmät
10:15 Valitut yksilömenetelmät ja yhden menetelmän kokeilu käytännössä
  • Laura Hokkanen, XAMK
  • Harjoituksia ja työvälineitä
  • Taukojumppa aivoille ja kropalle

11:45  Lounas (omakustanteinen)

12.30 Yhteisömenetelmät ja yhden menetelmän kokeilu käytännössä

  • Harjoituksia ja työvälineitä yhdessä
  • Taukojumppa aivoille ja kropalle

14:00 Kahvitauko (Omakustanteinen)

14:15 Koontia, keskustelua, menetelmiä ja välineitä työhön

14:45 Palaute ja seuraava tapaaminen

15.00 Tilaisuus päättyy

Tervetuloa mukaan!

 

Yhteydenotot

Tuija Toivakainen
Puh. +358 29 502 4220, vaihde +358 29 502 4000
Sähköp. tuija.toivakainen@ely-keskus.fi
Johtava asiantuntija
Twitterissä @toivakainen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kotisivu: www.ely-keskus.fi/etela-savo
Nuorisotakuu ja elinikäinen oppiminen https://peda.net/hankkeet/eejn
Nuorisotakuu myös Facebookissa https://www.facebook.com/nuorisotakuues 

Käyntios. Jääkärinkatu 14, Mikkeli
Postios. PL 164, 50101 Mikkeli

Laura Hokkanen on yhteisöpedagogiopettaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta: --Koen olevani ennen kaikkea (ja toivottavasti) innostaja, joka koulutuksissa toivoo jokaisen löytävän omanlaisensa tyylin toteuttaa luovia ja kulttuurisia menetelmiä. Ideana on, että kenelläkään osallistujista ei tarvitse olla mitään etukäteisosaamista tai taiteellisiksi koettuja vahvuuksia. Luovuus löytyy meistä kaikista. Koulutuksissa testatut menetelmät toimivat ennen kaikkea virikkeinä soveltaa niitä omaan työhön sopivin osin.


Äänestettävät menetelmät

Yksilömenetelmiä

Digitaalinen tarinankerronta on menetelmä, jonka avulla luodaan lyhyitä videoita teknisesti matalan kynnyksen välineillä. Digitarinan avulla voidaan käsitellä laajasti erilaisia teemoja ihmisen oman tarinan ja näkökulman pohjalta. Digitarinat ovat luovaa ja taiteellista tarinankerrontaa ihmisestä itsestään ja parhaimmillaan ne voivat auttaa tekijäänsä myös tarkastelemaan elettyä elämää uudella tavalla. Digitarinan pystyy luomaan helposti ilman aiempaa kokemusta videotyökaluista. Digitarinassa otetaan ensisijaisesti valokuvia ja ääniä, jotka yhdistyvät videoksi.

Minulle tärkeä henkilö -menetelmä mukailee käsityöilmaisua. Menetelmässä luodaan muotoilemalla hahmo, jota lähdetään työstämään prosessina pieniin yksityiskohtiin asti. Lopputuotosta oleellisempaa on työstää rinnalla kulkevissa sanataideharjoituksissa omia muistoja ja ajatuksia inspiraation kohteesta eli minulle tärkeästä henkilöstä. Henkilö voi olla myös tuntemattomaksi jäänyt ohikulkija, joka on osunut juuri oikealla hetkellä kokijan elämään. Menetelmän rinnalla tarkastellaan myös kohtaamisen tärkeyttä ja merkitystä. Minulle tärkeässä henkilössä muovaillaan massasta ja rautalangasta hahmoja.

Yhteisömenetelmiä

Äänimaisemamenetelmä: Menetelmässä tarkastellaan maailmalla paljon huomiota saanutta äänimaisematutkimusta ja sen yhteyttä kunkin osallistujan omiin muistoihin: millaisia merkityksellisiä lapsuuden tai nuoruuden ja tämän hetken muistoja äänten avulla voidaan elää uudelleen? Äänimaisemista tuotetaan sanataidetekstit, joista tuotetaan lopuksi ryhmän yhteinen varjoteatteriteos. Varjoteatterissa syntyy liikeilmaisua hyödyntävä lopputuotos, johon voidaan yhdistää esim. luovaa liikettä erilaisin liikeilmaisuin ja luovan tanssin harjoituksia, joissa osallistujat ottavat ideoita liikkeeseen esineiden äänestä (sanomalehti, lyhty jne.). Aiempaa kokemusta ei tarvita lainkaan myöskään tähän menetelmään.

Kirjan sisällä -menetelmä: Menetelmän tavoitteena on toteuttaa sosiokulttuurisen lukemisen ajatusta, jossa kaunokirjallisen teoksen ympärille tuotetaan yhteisöllinen hetki. Kirja ikään kuin käsikirjoitetaan uudelleen yhteiseksi elämykseksi. Menetelmäesimerkkinä kokeillaan Joel Haahtelan teosta Mistä maailmat alkavat, jossa lukukokemuksen rinnalla kulkee koko ajan yhteisen maalauksen synnyttäminen. Kirjan sisällä -menetelmässä ensisijaisesti maalataan.

Linkkejä

Tämän tilaisuuden materiaalit

Etelä-Savon ELY

Hyvä työelämä Etelä-Savossa

Etelä-Savon Ohjaamo-toimintaa

https://peda.net/hankkeet/eejn/ohjaamot/eo

Liitteet:

Laura Hokkanen 2.4.2019: Äänimaisema
Laura Hokkanen 2.4.2019: Digitaalinen tarinankerronta
Kutsu ja ohjelma 4.2.2019