Liikunta

Kevään 2019 liikuntaohjelmat ennen hiihtolomaa

Töysän yläaste
LIIKUNTAOHJELMA KEVÄT 2019 (kaikki muut ryhmät paitsi 7 lk yksöistunnit ja 8 lk valinnainen)
(ALUSTAVA – voi tulla muutoksia!) 7-LUOKKIEN JA 9B:N TUPLATUNTIEN SISÄLIIKUNTATILANA YA SALI, MUILLA IIVARIN SALI! 

vko 
 1 Aloitus / sisäpalloilu 
 2 Salibandy
 3 Hiihto Varustus: Hiihtovälineet
 4 Hiihto Varustus: Hiihtovälineet
 5 Sulkapallo, 9B ja 7lk pallopelit YA salissa
 6 Luistelu ja jääpelit Paikka: Yläasteen jää Varustus: Luistimet ja kypärä + maila
 7 Kuntopiiri 
 8 Salibandy
 9 HIIHTOLOMA 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Töysän yläaste
LIIKUNTAOHJELMA KEVÄT 2019 / ma-ke klo 12:15-13:00 / 7 lk yksöistunnit
(ALUSTAVA – voi tulla muutoksia!) Sisäliikuntatilana YA sali (Iivari ei tähän aikaan käytettävissä)

vko 
 1 Aloitus / sisäpalloilu 
 2 Sisäliikunta 
 3 Sisäliikunta 
 4 Sisäliikunta 
 5 Luistelu Paikka: Yläasteen jää Varustus: Luistimet ja kypärä
 6 Sisäliikunta
 7 Sisäliikunta
 8 Sisäliikunta 
 9 HIIHTOLOMA 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8lk valinnaisen palloilukurssin seuraavan tunnin laji sovitaan aina edellisellä tunnilla!

Koululiikunnan tiedote

Koululiikunnan tavoitteet

- Antaa oppilaalle sellaiset valmiudet, tiedot ja taidot, joiden pohjalta oppilas voi omista lähtökohdistaan muodostaa elinikäisen liikunnallisen elämäntavan.
- Ilon ja virkistyksen tuottaminen.
- Taitojen ja sosiaalisuuden kehittäminen.

Liikunta ei ole pelkkää hikoilua ja hengästymistä. Liikunnan avulla voi tuntea henkiset voimavaransa ja tietää miten toimitaan haasteiden edessä ja paineiden alla.

Koululiikunnan tuntimäärät eivät riitä nuorten liikunnan tarpeen täyttämiseen, sillä jokaisen lapsen ja nuoren tulisi nykyisten suositusten mukaan liikkua päivittäin 1-2 tuntia. Liikunta voi olla arki-, hyöty- tai kuntoliikuntaa ja koostua päivän mittaan useista eri pätkistä.

Numeron muodostuminen

Koululiikunnan numero muodostuu opettajan havainnoista oppilaan kehittymisessä, oppimisessa ja työskentelyssä.

Arviointiin vaikuttavat:
- oma-aloitteinen, vastuullinen ja yritteliäs toiminta tunneilla
- ystävällinen ja tasapuolinen käytös kaikkia kohtaan
- motoriset perustaidot ja monipuolinen tekeminen
- fyysisten ominaisuuksien arviointi, ylläpito ja kehittäminen
- uima- ja vesipelastustaidot

Kunnon mittaaminen

Kaikki 8-luokkalaiset tekevät koulussa valtakunnalliset MOVE!-mittaukset. Mittaustulokset välitetään kouluterveydenhuoltoon. Lisäksi teemme erilaisia kuntotestejä, joilla oppilaita opetetaan arvioimaan fyysisiä ominaisuuksia, ylläpitämään ja kehittämään niitä. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena.

Sairastelut

Vammat tai sairaudet eivät tarkoita sitä, että liikuntatunnille ei tarvitse tulla. Tunnilla järjestetään tapauksesta riippuen erilaisia tehtäviä, joita oppilas voi suorittaa. Asiasta tulee kuitenkin olla viesti huoltajalta tai terveydenhoitajalta. Jos olet niin terve, että pystyt tulemaan kouluun, pystyt yleensä osallistumaan liikuntatunnilla kuntosi rajoissa. Lääkärintodistus liikuntaa rajoittavissa tapauksissa on hyvä tuoda liikunnanopettajalle.

Varusteet

Oikeanlaiset varusteet tekevät liikunnasta turvallisempaa ja nautittavampaa. Jokaisella liikuntatunnilla oppilaalla on oltava asianmukainen liikunta- ja peseytymisvarustus. Liikuntatunnilla on oltava omat ns. hikivaatteet, joita ei pidetä muilla oppitunneilla liikuntatunnin jälkeen. Peseytyminen ja puhtaiden vaatteiden vaihtaminen ei vie paljon aikaa. Näin jokaisella on mukavampi olla myös muilla tunneilla, kun hiki ei haise. Muista, että vaikka et itse sitä haistaisi, muut kyllä haistavat. Toivon, että koulussa huomioitaisiin hajusteallergikot ja suihkutettavat deodorantit ja hajusteet jätettäisiin vähemmälle.

Huomioitavaa:
- Pitkien hiusten tulee olla kiinni ja korujen on oltava pois.
- Purkat ja karkit roskiin ennen tunnin alkua.
- Sisällä suositellaan pidettäväksi sisäpelikenkiä, jotka eivät jätä jälkiä lattiaan. Jos oppilaalla ei ole sisäpelikenkiä, tunneilla ollaan paljain jaloin, sillä sukat ovat vaaralliset liukkaissa saleissa.
- Ulkoliikunnassa on oltava sään mukainen varustus, talvella pipo ja hanskat. Kostealla kelillä muista vaihtokengät ja sukat vaihtovaatteiden yhteydessä.
- Luistelussa on oltava omat luistimet + jos löytyy kypärä. Kypärä on luistelussa pakollinen ja niitä saa tarvittaessa lainaksi koululta.
- Hiihtovarustus tulee olla oma, koululla ei ole välineitä.
- Uintiin on oltava uimapuku/ bikinit/ uimahousut (ei uimashortseja) ja mielellään uimalasit. Uimapuvun ja pyyhkeen voi tarvittaessa vuokrata omakustanteisesti hallilta.

Tunnin aloittaminen

Tunti alkaa lukujärjestykseen merkittynä aikana, jolloin jokaisen tulee olla ajoissa paikalla. Opettaja tulee päästämään oppilaat sisälle, sillä pukuhuoneiden ovet pyritään pitämään aina lukittuina. Älä silti jätä arvoesineitä pukuhuoneisiin. Liikuntapaikoille kuljetaan kävellen ja liikennesääntöjä noudattaen.

Käyttäytyminen

Tavoitteena on pitää hauskaa ja nauttia liikunnasta. Näin ollen kiellettyä tunneilla on kiusaaminen, kiroileminen, toisten moittiminen, turha suuttuminen, tuomiosta valittaminen ja kaikenlainen väkivaltaisuus. Hyvä käytös on osa liikunnan iloa.

Yhteistoiminta ja muiden auttaminen ja kannustaminen luovat hyvää yhteishenkeä ja iloa liikkumiseen. Vaikka kaikki lajit eivät olisikaan mieluisia, silti on tärkeä yrittää parhaansa.

Tiedottaminen

Seuraa liikuntatuntien sisältöjä ja paikkoja koulun ilmoitustaululta ja peda.net -sivustosta (https://peda.net/alavus/perusopetus/toysanylaaste) mahdollisista muutoksista sekä kilpailuista.

Liikuntaa koskevissa asioissa vanhemmat voivat ottaa yhteyttä liikunnanopettajaan wilman kautta.

 

Terveisin liikunnanopetta Atte Hotti

 

- - - - - - - - leikkaa irti alaosa ja palauta se Atelle - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Olemme tutustuneet lapsemme kanssa liikuntakäytänteisiin ja olemme tietoisia käytäntöjen tärkeydestä ja merkityksestä. Omalta osaltamme sitoudumme niitä noudattamaan ja pyrimme kannustamaan lastamme niiden noudattamiseen.

 

Annan luvan MOVE! -tietojen luovuttamiseksi kouluterveydenhuoltoon.

 

Oppilas _____________________________________________ Luokka ________

Huoltajan nimi ja allekirjoitus ____________________________________________________

Huoltajan puhelinnumero __________________________________________________

Muuta tärkeää (esim. vakaumukselliset asiat, jotka vaikuttavat liikuntatunteihin)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma / Liikunta

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.”

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

Liikunnanopetuksen painopistealueet vuosiluokilla 7-9

  • Painotetaan fyysistä aktiivisuutta, parhaansa yrittämistä sekä oma-aloitteista ja yhteisvastuullista toimintaa. Oppilaita ohjataan huomioimaan ja auttamaan toinen toisiaan sekä kantamaan vastuuta liikkumiseen liittyvistä turvallisuusseikoista.
  • Liikuntataitojen kehittelyssä edetään motorisista perustaidoista kohti liikunnan lajitaitoja. Opittuja taitoja sovelletaan erilaisissa liikuntamuodoissa ja -ympäristöissä.
  • Murrosiässä nuorten fyysinen aktiivisuus usein laskee harrastusten lopettamisesta (”drop out”) ja liikunnallisen leikkimisen vähentymisestä johtuen. Tämän vuoksi opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota fyysisten ominaisuuksien, kuten kestävyyden, voiman, nopeuden ja liikkuvuuden, ylläpitoon ja kehittämiseen. Tätä painotusta tukee myös nuoren herkkyyskausi suhteessa näihin ominaisuuksiin. Keskiössä on fyysisen kunnon yhteys nuorten arkielämän toimintakykyyn.

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokalla 7-9:

  • Opettaja havainnoi oppilaan kehittymistä, oppimista ja työskentelyä ja antaa oppilaalle suullista palautetta.
  • Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
  • Liikunta arvioidaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden ja eteläpohjalaisen opetussuunnitelman luvun 6 mukaisesti opetuksen järjestäjän linjaukset huomioiden.
  • Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
  • Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 26) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 710), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena.
  • Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina.
  • Kilpailumenestys tai harrastuneisuus ei ole arviointikriteeri. Arviointi perustuu liikuntaan koulussa.​

MOVE! -mittaukset

Move-järjestelmän tavoitteena on auttaa ensisijaisesti oppilasta ja hänen perhettään ymmärtämään fyysisen toimintakyvyn yhteydet oppilaan terveyteen, päivittäiseen hyvinvointiin, jaksamiseen ja opiskeluun.

Oppilaiden fyysisen toimintakyvyn mittaamiseksi Move-järjestelmään on kehitetty kahdeksan osiota sisältävä mittaristo, jonka avulla kerätään tietoa fyysisen toimintakyvyn tilasta. Move-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Mittaristo on kehitetty ja luotettavuus varmistettu monien eri kokeilujen sekä esitutkimusten kautta. Osiot mittaavat oppilaan kestävyyttä, voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, tasapainoa ja motorisia perustaitoja.


Move-mittaukset tehdään kaikille 8. luokan oppilaille. Myös 7. luokalla harjoitellaan testiliikkeitä. Tulokset kirjataan valtakunnalliseen järjestelmään ja myös kouluterveydenhuolto saa tiedot mittauksista.


Lisätietoja: http://www.edu.fi/move/move-mittaus