Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssäännöt ovat toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan turvallisuus, työrauha ja viihtyvyys. Niiden mukainen toiminta takaa kaikille tasa-arvoisen kohtelun.

Järjestyssäännöt ovat voimassa koulussa, koulumatkoilla, koulun järjestämissä tapahtumissa ja retkillä.

1. Koulun hengen mukaisesti käyttäydymme kunnioittavasti toisiamme kohtaan:

 • Käyttäydymme hyvien tapojen mukaisesti.
 • Noudatamme opettajien, muun henkilökunnan sekä kuljettajien ohjeita ja määräyksiä.
 • Annamme toisillemme työrauhan.
 • Saavumme ajoissa oppitunneille ja koulun kaikkiin tilaisuuksiin.
 • Puhumme vuorollamme ystävällisesti ja asiallisesti.
 • Pidämme matkapuhelimet, soittimet ja kamerat suljettuina oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa.
 • Oppitunnilla ja koulun tilaisuuksissa emme syö makeisia tai purukumia.
 • Huolehdimme omasta omaisuudestamme sekä kunnioitamme toistemme ja koulun omaisuutta.
 • Huolehdimme yleisestä siisteydestä ja viihtyvyydestä laittamalla ulkovaatteet paikoilleen ja roskat roskakoriin.
 • Siirrymme ruokailuun opettajan johdolla ja noudatamme hyviä ruokailutapoja.

2. Koulussamme noudatetaan Suomen lakia. Siksi esimerkiksi:

 • Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Kiusaaminen on kielletty.
 • Tupakointi, tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö on kielletty kaikilta.
 • Noudatamme liikennesääntöjä.
 • Koulun tai toistemme omaisuuteen kohdistuva ilkivalta on kiellettyä.

3. Koulualueella ja välitunneilla:

 • Välitunnit olemme ulkona. Emme viivyttele luokissa, käytävillä, WC:ssä tai muissa sisätiloissa vaan siirrymme ripeästi ulos. Yli 20 asteen pakkasella voimme olla sisällä.
 • Välitunnin päättymisestä päättää välituntivalvoja. Lähdemme sisälle vasta, kun hän antaa siihen luvan.
 • Oppilaat saavat poistua koulun alueelta ainoastaan opettajan luvalla. Koulupäivän aikana siirrymme jalkaisin oppitunnille ja tilaisuuksiin.
 • Koulun alueella polkupyörällä, mopedilla tai muulla kulkuneuvolla ajaminen on kiellettyä. Ajoneuvoja säilytetään niille osoitetussa paikassa, jossa emme oleskele välituntien aikana.
 • Huolehdimme koulualueen viihtyvyydestä ja siisteydestä laittamalla roskat roskakoriin. Pelaamme pallopelejä vain niille osoitetulla alueella. Emme heitä kiviä tai lumipalloja.

4. Jos joudumme olemaan poissa koulusta:

 • Sairauden tai tapaturman sattuessa huoltaja ilmoittaa siitä viipymättä luokanvalvojalle.
 • Ennakolta tiedossa oleviin poissaoloihin pyydämme luokanvalvojan (enintään 3 päivää) tai rehtorin (pidemmät) lupaa.
 • Selvitämme poissaolon syyn viipymättä luokanvalvojalle Wilmassa.

5. Ongelmatilanteissa:

 • Jos sattuu jokin vahinko, ilmoitamme asiasta lähimmälle opettajalle välittömästi.

 

Jälki-istunto

Jälki-istunto järjestetään joka toisen viikon torstaina kello 15.05. Oppilas suorittaa hänelle määrätyn jälki-istunnon sille määrättynä päivänä. Jos oppilas ei saavu suorittamaan jälki-istuntoa määrättynä ajankohtana, jälki-istunto siirtyy seuraavalle läsnäolopäivälle ja se korotetaan kaksinkertaiseksi.