Peruskoulut

Ilmoittautuminen ja hakeminen

ESIOPETUKSEEN
Esiopetukseen tulevat vuonna 2013 syntyneet lapset. Esiopetus on velvoittavaa ja lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Esiopetusta tarjotaan alakoulujen yhteydessä sekä päiväkodeissa. Esikoululaisella on oikeus esikoulun lisäksi laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajien työn tai opiskelun johdosta.

1. LUOKALLE
Ensimmäiselle luokalle tulevat vuonna 2012 syntyneet lapset. Koulunkäynnin voi aloittaa myös yhtä vuotta aikaisemmin tai myöhemmin lapsen yksilöllisten edellytysten mukaisesti. Oppilas ilmoitetaan lähikouluun. Koulukyytiin oikeutetuille kuljetus järjestetään liikenteen suunta huomioon ottaen lähimpään kouluun. Koulunkäynnin aloittamiseen ja koulun valintaan liittyvistä asioista toivotaan otettavan yhteyttä koulunjohtajaan, joka antaa tarvittavia lisätietoja esim. opetusryhmien koosta ja muista käytännön asioista.

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 3.-9. luokkien erityisen tuen oppilaille. Toimintaa järjestetään lapsen omalla koululla klo 7.00-16.30 välisenä aikana mahdollisuuksien mukaan.

VARHAISKASVATUKSEEN
Lasta voidaan hakea varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päätyttyä. Hoitopaikkaa on pyrittävä hakemaan neljä kuukautta ennen hoitotarpeen alkua. Kiireellisissä tapauksissa, työllistymisestä tai opiskelusta johtuvista syistä, hoitopaikka järjestetään kahden viikon kuluessa.

HAKUAIKA
Kouluun ilmoittaudutaan ja palveluihin haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ilmoittautumislinkki on kaupungin nettisivuilla. Kouluun ilmoittautuminen ja haku koululaisten APIP-toimintaan tehdään Wilmassa.

Hakuaika päättyy 24.2.2019. Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku.

 

Opetussuunnitelma 2014

Esi- ja perusopetuksen opetussuunitelman perusteet on hyväksytty 22.12.2014 ja ne ovat ohjanneet maakunnallisen opetussuunitelman tekoa. Uudet esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2016, kuitenkin siten, että yläkoulussa uusi opetussuunitelma otetaan käyttöön porrastetusti 1.8.2017 lähtien.

Eteläpohjalainen esiopetuksen opetussuunnitelma (linkki ePerusteisiin)

Esiopetuksen opetussuunnitelma - Alavuden kaupunki

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma (linkki ePerusteisiin)

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma - Alavuden kaupunki

Lisäys opetussuunnitelmaan: kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Opetussuunnitelma vuosiluokat 1-6

Oppiaineet

Väliarviointilomakkeet.pdf