Oppilashuolto

Koulutyössä apuna

OPPILASHUOLTO

Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa sekä puuttumaan niihin. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.

1.8.2014 astui voimaan uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki.
Töysän yläasteella toimii moniammatillinen koulun oppilashuoltoryhmä, joka vastaa koulun yhteisöllisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti. Yhteydenotot oppilashuoltoryhmään rehtorin, kuraattorin, opinto-ohjaajan, luokanvalvojan tai kouluterveydenhoitajan kautta.

Yksilökohtaista oppilashuoltoa toteuttavat yksittäisen oppilaan asian hoitamisesta vastaavat työntekijät yhteistyössä oppilaan ja tämän huoltajan kanssa (asiantuntijaryhmä).

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Koululääkäriin yhteydenotot terveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhoitaja Susanna Aho 040 839 8383
- tavattavissa terveysasemalla keskiviikkoisin
Kouluterveydenhuolto

Hammaslääkäri Ajanvaraus ma-pe klo 8-15 puh. 06 2525 7982. Kiireellisissä tapauksissa yhteydenotto mielellään klo 8–11.

Huom ! Mikäli 15 vuotta täyttänyt oppilas jättää menemättä varatulle hammaslääkäriajalle, perii hammashoito siitä maksun.

Koulukuraattori (koulun sosiaaliohjaaja)

Kuraattori auttaa oppilasta koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin, kotitilanteisiin ja elämäntilanteiden muutoksiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin tehtävä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista. Lisäksi tarvittaessa kuraattori toimii oppilaan tukena koulun ulkopuolisiin ongelmiin liittyvissä asioissa.

Oppilas voi käydä kuraattorilla koulupäivän aikana tai koulun jälkeen joko varaamalla ajan etukäteen tai ilman ajanvarausta kuraattorin ollessa paikalla. Oppilaat ohjautuvat kuraattorille itse, vanhempien tai opettajien aloitteesta tai esim. kouluterveydenhuollon kautta. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä vanhempien, opettajien sekä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Yläasteella kuraattorin työhuone sijaitsee koulurakennuksen yläkerrassa.

Kuraattorin tehtäviä hoitaa Anne Paalanen. Annen tavoitat parhaiten numerosta
040 829 2360 klo 8–16 tai anne.paalanen@alavus.fi

Merkkari

Merkkari auttaa pääosin 13-17 -vuotiaita nuoria mielialaoireissa, koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa, ihmissuhdepulmissa, kiusaamistilanteissa, erilaisissa riippuvuuksissa. Merkkaritoiminta on nuorten mielen hyvinvoinnin kokonaisvaltaista tukea.

Merkkarina toimii Marko Puttonen, 040 674 9363 tai marko.puttonen@pihlajalinna.fi

Tiivistelmä oppilashuollosta.pdf