NOTE

NOTE = Nuoren Oma TiE

Kenelle?

Tukimalli kouluakäymättömille oppilaille. Poissaoloja on paljon, eivätkä koulun muut tukitoimet ole auttaneet.

Mitä?
Väliaikainen toimintamalli koulunkäyntikyvyn palauttamiseksi. Oppilaat opiskelevat vuosiluokkiin sitomattomasti ja etenevät omaan tahtiin. He tekevät usein muutamaa oppiainetta kerrallaan ja suorittavat oppiaineen keskeisen sisällön. Koulupäivät ovat yleensä lyhennettyjä ja opiskelu kestää pidempään.

Opintojen lisäksi pyritään tukemaan oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia mm. omien vahvuuksien, itsetunnon tukemisen, opiskelutaitojen ja sosiaalisten tilanteiden tukemisen avulla.Opintoihin voidaan sisällyttää työssäoppimista, verkkokursseja, tutustumiskäyntejä, vapaa-ajan harrastuksia, jne.

Opiskelua ohjaavat erityisopettaja Mira Lempinen ja kasvatusohjaaja Heini Hänninen.

Yhteystiedot:
Mira Lempinen
040-861 5767
mira.lempinen@aanekoski.fi