Joustava perusopetus JOPO

JOPO joustava perusopetus

Joustavan perusopetuksen ryhmä toimii Äänekoskella Koulunmäen yhtenäiskoulun Kokon toimipisteessä. Ryhmässä opiskelee vuosittain enimmillään kymmenen 9.lk:n oppilasta. Oppilaat valitaan koko Äänekosken alueelta. Ryhmän opettajana toimii erityisluokanopettaja Marika Salojärvi ja kasvatusohjaajana Sami Maukonen.

Tällä opetusministeriön hankkeen kautta syntyneellä yleisopetuksen ryhmällä pyritään kehittämään peruskoulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä edelleen siten, että ne vastaisivat nykyistä paremmin nuorten yksilöllisiin tarpeisiin. Pyrkimyksenä on ehkäistä peruskoulun keskeyttämistä ja antaa erilaisia mahdollisuuksia saavuttaa peruskoulun päättötodistus. Kokemukset ovat olleet lupaavia; poissaolot ovat vähentyneet ja oppilaat ovat saaneet peruskoulun päätökseen. Päättötodistus on samanlainen kuin yleisopetuksen oppilailla.

Normaalin kouluopetuksen lisäksi tärkeänä osana ovat työpaikkaoppiminen, tutustumisjaksot ammatillisiin oppilaitoksiin, oppilaitosvierailut sekä leirikoulut. Lukuvuoden 2018-2019 jopo-ryhmään haku oli huhtikuussa 2018. 

Lisätietoja saa Marika Salojärveltä, puh. 040 825 9052.