Tutkimustietoa hyvinvoinnista

Move-mittaukset 5. ja 8. luokilla

Move! – fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

Move! on perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn valtakunnallinen tiedonkeruu- ja palautejärjestelmä, joka tuottaa muun muassa tietoa yhdistettäväksi 5. ja 8. vuosiluokilla koululaisille tehtäviin laajoihin terveystarkastuksiin. Järjestelmän keskeisenä tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen.

Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja kunto laskenut, myös heidän fyysiset edellytyksensä selviytyä arkipäivän haasteista ovat huonontuneet. Voimmekin ajatella, että monien kouluikäisten fyysinen toimintakyky ei riitä kaikista arjen tilanteista selviämiseen


Tästä linkistä saat lisätietoa tutkimustuloksista:

Linkki MOVE sivustolle