Lausunnot

Lausunnot

2020

Sivistysvaliokunta,
VNS 172020 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
VST ry lausunto VNS 1-2020 vp Valtioneuvoston selonteko budjettikehys 2021-2024.pdf

Sivistysvaliokunta, 
M4/2020vp Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämis-velvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
VST ry lausunto M4 2020vp Valtioneuvoston asetus 18.3.2020.pdf

Sivistysvaliokunta,
HE 15/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain §15 muuttamisesta
VST ry lausunto HE 15 2020 Aikuiskoulutustuki.pdf

2019

HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
VST ry Sivistysvaliokunta HE 29 2019 vp talousarvio 2020.pdf

VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023
VST ry VNS 2 2019 vp Julkinen talous 2020-2023.pdf

Osallisuus ja yhdenvertaisuus luovat pohjan kestävälle tulevaisuudelle ja yhteiskuntarauhalle
VST_valtion bubjetti 2020.pdf

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista valmisteleva esitys
VST Osaamisen viitekehys 20.2.2019.pdf

2018

HE 195/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta.
Lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta 2018.pdf

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 2019
Sivistys- ja tiedejaosto talousarvio 2019 .pdf

HE 126/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetuin lain 11b §:n muuttamisesta.
Sivistysvaliokunta 17.10.2018.pdf

HE 96/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä.
Työelämä_ja_tasa-arvolautakunta 25.10.2018.pdf

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Sivistys- ja tiedejaosto talousarvio 2019.pdf

HE 41/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.
Sivistysvaliokunta_23.5.2018.pdf

2017

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioiksi vuodelle 2018
 
VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1.osa:
Jaettu ymmärrys työn murroksesta.
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle
 
HE 99/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11b §:n muuttamisesta
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle
 
HE 140/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä