Lausunnot

Lausunnot

2021

OKM/011/00/2020 Lausunto koulutuspoliittinen selonteko 22.1.2021
VST ry lausunto koulutuspoliittinen selonteko 22.1.2021.pdf

VNS 3/2020 vp Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta. Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa. 11.2.2021
VST ry lausunto VNS 3 2020 Agenda 2030 Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa.pdf

VN/1281/2020 Luonnos hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista 21.2.2021
VST ry lausunto VN selonteko kotoutumisen edistämisen uudistumistarpeista 21.2.2022.pdf

HE 19/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkinto-rekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 15.3.2021
VST lausunto HE 19 2021vp KOSKI-tietovaranto 15.3.2021.pdf

VN/727/2021 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi 25.3.2021
VST ry lausunto VN 727 2021 Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus 25.3.2021.pdf

HE 39/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta 29.3.2021
VST ry lausunto HE 39 2021 vp rajoitukset Sivistysvaliokunta 29.3.2021.pdf

VNS/1/2021 vp Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko 21.4.2021
VST ry lausunto VNS 1 2021vp koulutuspoliittinen selonteko 21.4.2021.docx

VN 3884/2020 Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma 11.5.2021
VST ry lausunto korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma 11.5.2021.pdf

VNS 3/2021 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025 huomioiden koulutuspoliittisen selonteon VNS 1/2021 tavoitteet ja toimenpiteet, korona-aikana syntyneet ongelmat sekä veikkauksen tuotoilla rahoitettavat kohteet. 18.5.2021
VST ry lausunto VNS 3 2021 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025_.docx

HE 76/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi 19.5.2021
VST ry lausunto HE 76 2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi 19.5.2021.docx

HE 95/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi 3.6.2021
VST ry lausunto HE 95+2021 vp eduskunnalle vuoden 2021 kolmanneksi lisätalousarvioksi 3.6.2021.docx

VN/15788/2021 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 9.8.2021
VST ry lausunto VN+15788+2021 laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 § muuttamisesta 9.8.2021.docx

Vapaa Sivistystyö ry:n ja Bildningsalliansenin kannanotto Valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen vuodelle 2022 3.9.2021
VST-BA kannanotto VM budjettiesitys 2022 3.9.2021.pdf

HE/113/2021 vp Lausunto hallituksen luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 16.9.2021
VST ry lausunto HE 113 2021 vp vst-lain 10§ muuttamisesta 17.9.2021.pdf

VNS 6/2021 vp Vapaa Sivistystyö ry lausunto Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista 6.10.2021

VST ry lausunto VN kotoutumisen selonteko 6.10.2021.pdf

HE 146/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022. 26.10.2021
VST ry lausunto HE 146 2021 vp talousarvioesitys 2022 26.10.2021.pdf

OPH/4461/2021 Luonnos kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2021 30.11.2021
VST ry lausunto OPH 30.11.2021 Kotokoulutusten - ops .pdf2020

Sivistysvaliokunta,
VNS 172020 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
VST ry lausunto VNS 1-2020 vp Valtioneuvoston selonteko budjettikehys 2021-2024.pdf

Sivistysvaliokunta, 
M4/2020vp Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämis-velvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
VST ry lausunto M4 2020vp Valtioneuvoston asetus 18.3.2020.pdf

Sivistysvaliokunta,
HE 15/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta ja opintotukilain §15 muuttamisesta
VST ry lausunto HE 15 2020 Aikuiskoulutustuki.pdf

2019

HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
VST ry Sivistysvaliokunta HE 29 2019 vp talousarvio 2020.pdf

VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023
VST ry VNS 2 2019 vp Julkinen talous 2020-2023.pdf

Osallisuus ja yhdenvertaisuus luovat pohjan kestävälle tulevaisuudelle ja yhteiskuntarauhalle
VST_valtion bubjetti 2020.pdf

Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista valmisteleva esitys
VST Osaamisen viitekehys 20.2.2019.pdf

2018

HE 195/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta.
Lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta 2018.pdf

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 2019
Sivistys- ja tiedejaosto talousarvio 2019 .pdf

HE 126/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetuin lain 11b §:n muuttamisesta.
Sivistysvaliokunta 17.10.2018.pdf

HE 96/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä.
Työelämä_ja_tasa-arvolautakunta 25.10.2018.pdf

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Sivistys- ja tiedejaosto talousarvio 2019.pdf

HE 41/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.
Sivistysvaliokunta_23.5.2018.pdf

2017

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioiksi vuodelle 2018
 
VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1.osa:
Jaettu ymmärrys työn murroksesta.
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle
 
HE 99/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11b §:n muuttamisesta
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle
 
HE 140/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä