Lausunnot

Lausunnot

2019

HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
VST ry Sivistysvaliokunta HE 29 2019 vp talousarvio 2020.pdf

VNS 2/2019 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023
VST ry VNS 2 2019 vp Julkinen talous 2020-2023.pdf

Osallisuus ja yhdenvertaisuus luovat pohjan kestävälle tulevaisuudelle ja yhteiskuntarauhalle
VST_valtion bubjetti 2020.pdf

2018

HE 195/2018 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta.
Lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta 2018.pdf

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 2019
Sivistys- ja tiedejaosto talousarvio 2019 .pdf

HE 126/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetuin lain 11b §:n muuttamisesta.
Sivistysvaliokunta 17.10.2018.pdf

HE 96/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä.
Työelämä_ja_tasa-arvolautakunta 25.10.2018.pdf

HE 123/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Sivistys- ja tiedejaosto talousarvio 2019.pdf

HE 41/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta.
Sivistysvaliokunta_23.5.2018.pdf

2017

HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioiksi vuodelle 2018
 
VNS 6/2017 vp Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1.osa:
Jaettu ymmärrys työn murroksesta.
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle
 
HE 99/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11b §:n muuttamisesta
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle
 
HE 140/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle