Luettavaa

Puheenjohtajan joulukirje


JOULUKIRJE 18.12.2018christmas-3846685__340.png

 

Hyvää lukiovuoden 2018 loppua!

 

Lukiomaailmassa on tapahtunut ja tapahtumassa todella paljon. Erityisen koulutustehtävän uudistus, korkeakoulujen valintakoeuudistus, uusi lukio -hanke ja siihen liittyvä lukiolain, ylioppilastutkintolain ja lukion opetussuunnitelman uudistaminen ovat kaikki esimerkkejä uudistuksista tai prosesseista, jotka on joko saatu juuri päätökseen tai ovat parhaillaan niin sanotusti prosessissa. Vaikka tahti voi joskus tuntua vauhdikkaalta, niin täytyy ilolla todeta, että lukioon ja lukion uudistamiseen on todellakin kiinnitetty huomiota. 

Uusi lukiolaki hyväksyttiin eduskunnassa 21.6.2018. Laissa lukiokoulutusta uudistetaan vastaamaan entistä paremmin jatko-opintojen, tulevaisuuden työelämän ja kansainvälisyyden vaatimuksiin. Uusi lukiolaki vahvistaa yleissivistystä ja edistää nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä. Sen sijaan uusi ylioppilastutkintolaki on edelleen eduskuntakäsittelyssä. Keskustelua ja eriäviä mielipiteitä ovat aiheuttaneet erityisesti pakollisten kokeiden määrän nostaminen neljästä viiteen ja englanninkielinen ylioppilaskoe. Pro Lukio ry ei vastusta pakollisten kokeiden määrän lisäämistä ja englanninkielistä ylioppilaskoetta. Kumpikaan näistä uudistuksista ei ole ongelmaton ja toteutuessaan niiden vaikutuksia tulee seurata.

Opetussuunnitelman perusteiden valmistelutyö on jo täydessä käynnissä Opetushallituksessa. Aikataulu on todella raju. 23 työryhmää ovat työstäneet ainekohtaisia ym. sisältöjä syksystä lähtien ja perusteiden ensimmäinen versio valmistuu helmikuussa 2019. Lausuntojen jälkeen tavoitteena on, että ops-perusteet ovat valmiit kesällä 2019 ja niiden virallinen julkaisu olisi marraskuussa 2019. Uusien opetussuunnitelmien mukainen opiskelu on määrä aloittaa elokuussa 2021 eli paikallinen opetussuunnitelmatyö on syytä aloittaa jo nyt – ellei se ole jo käynnissä.  

Pro Lukio ry:n vuoden tärkein tapahtuma oli luonnollisesti marraskuun alun lukioseminaari. Osallistujia oli ennätysmäärä ja kerätyn palautteen mukaan seminaari oli myös erittäin onnistunut. Ohjelma oli rakennettu lukiouudistuksen teemojen ympärille ja konsepti toimi hyvin. Seminaarin yhteydessä Pro Lukio ry jakoi Vuoden lukiovaikuttaja –palkinnon. Sen sai tänä vuonna  Opetus- ja kulttuuriministeriön Lukiouudistuksen yksikkö. Yksikkö on vienyt merkittävää ja laajaa lukiouudistusta eteenpäin määrätietoisesti ja tehokkaasti. Erityiskiitoksen yksikkö ansaitsi siitä, että uudistusta on viety läpi avoimesti ja yhteistyössä lukiokentän kanssa.

Vuosi 2019 on eduskuntavaalivuosi. Koulutus laajasti ymmärrettynä on varmasti yksi keskeisimmistä vaaliteemoista. Pidetään yhdessä huolta siitä, että myös lukioteemat ovat mukana keskustelussa. Politiikalla on merkitystä ja siksi Pro Lukio aikoo pitää esillä lukioväelle tärkeitä teemoja kevään aikana. Lukiokoulutuksen saavutettavuus ja rahoituksen riittävyys ovat keskeisiä tavoitteita. Lukioverkon tulee olla riittävän kattava, jotta kaikilla nuorilla on tasapuolinen mahdollisuus laadukkaaseen lukiokoulutukseen. Lukion rahoitusta, ja ennen kaikkea valtion sille antamaa rahoitusta tulee lisätä, jotta voimme taata laadukkaan lukiokoulutuksen.

Aloitin Pro Lukio ry:n puheenjohtajana tämän vuoden toukokuussa. Kuluneet seitsemän kuukautta ovat olleet mielenkiintoisia ja antoisia. Marraskuun lukioseminaarin valmistelu vei suuren osan sekä minun että koko hallituksen ajasta. Nyt on aika pohtia sekä vuoden 2019 toimintaa että Pro Lukio ry:n roolia lukiovaikuttajana. Lukio on yksi koulutusjärjestelmämme kivijaloista – sen eteen on ilo tehdä työtä.

Pro Lukion hallitus kiittää jäsenistöään ja koko lukioväkeä arvokkaasta työstä kuluvana vuotena ja toivottaa oikein levollista ja rentouttavaa jouluaikaa sekä menestyksellistä lukiovuotta 2019.

 

Helsingissä 18.12.2018

 

Jussi Sutinen

puheenjohtaja

 

Tiedotteet ja lausunnot

Jäsen- ja lukiokirjeet