Yhdistyksen toiminta

Pro Lukio ry:n yhdistyskokous 22.5.2017, Tampereen yhteiskoulun lukio

Pro Lukion tarkoitus

Lukiolla ylioppilastutkintoineen on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä tärkeä ja arvostettu asema. Lukiokoulutuksen käyneillä nuorilla on laaja yleissivistys ja erinomaiset jatko-opintovalmiudet. 2000-luku on tuonut uusia haasteita, joihin lukion on vastattava. Lukiokoulutusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Suomalainen lukiokoulutus tarvitsee puolestapuhujia, panostusta ja resursseja.

Mikä Pro Lukio on?

Pro Lukio on lukioiden, lukioissa toimivien sekä muiden lukion etua ajavien yhdistys. Pro Lukion tarkoituksena on lukiokoulutuksen puolestapuhujana ja kehittäjänä turvata ja vahvistaa lukion asemaa omana koulutusmuotona suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Kuinka Pro Lukio toimii?

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Pro Lukio edistää lukiokoulutuksen tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Se lisää lukioiden keskinäistä yhteistoimintaa sekä kokemusten ja tietojen vaihtoa. Pro Lukio nostaa esille lukiokoulutuksen ajankohtaisia teemoja ja osallistuu koulutuspoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pro Lukio toimittaa julkaisuja, järjestää koulutusta ja seminaareja sekä jäsenistölleen että muille lukiokoulutuksesta kiinnostuneille.