Vieraskynä

Atso Taipale: Lukion tuntijakokokeilu tulee tarpeeseen (6.5.2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on päätetty kokeiluluvista, joissa joillekin lukioille myönnettiin hakemuksesta lupa poiketa valtioneuvoston hyväksymästä ensi syksynä käyttöön otettavasta uudesta tuntijaosta nk. reaaliaineiden osalta. Oheinen ta...

Hannu Suoniemi: Miksi aina historia? (13.4.2016)

Ihminen ei ole oppinut historiasta mitään. Jos olisi, niin emme enää sotisi. Lukiokoulutus on kuin museokoulutus. Mitään ei saa muuttaa, kun kyseessä ovat jonkun intressiryhmän saavutetut edut. Tämä tulee aina esiin, jos halutaan siirtää lukiokou...