Aineenopetuksen ammattilaiset

Aineopettajaliitto AOL ry:n syysseminaari ja vuosikokous 10.11.2018 _ LINKIT SEMINAARIMATERIAALEIHIN ALLA

Aineopettajaliiton syysseminaari järjestetään Sampolassa Tampereella 10.11.2018.
Ilmoittautumislinkki: https://goo.gl/AAYNyg 
(Huom. AOL ry:n vuosikokous pidetään Sampolassa Tampereella syysseminaarin päätyttyä alkaen klo 15.30. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen tulee kokouskutsun yhteydessä.)

seminaarimainos_tjs.jpg

Seminaarin puhujat:

Sanna Leinonen
opettaja, kouluttaja, valmentaja

Sanna Leinonen Valiente
taustatietoja kotisivuilta: https://valiente.fi/
SeminaarimateriaaliTuukka Tomperi_kuva Kyösti Karila_3_hires (1).JPG Tuukka Tomperi 

 KT, FM, tutkija, aineenopettaja (Tampereen yliopisto / Koneen säätiö) 


Tuomo_Laakso.jpgTuomo Laakso

 Erityisasiantuntija (OAJ), koulutuspolitiikka,
vastuualueena aineenopetus perusopetuksessa ja lukiokoulutus.

Taustaltani olen musiikin aineenopettaja ja olen toiminut yläkoulun ja lukion musiikinopettajana 18 vuotta. Tänä aikana olen tehnyt yhteistyötä Sibelius-Akatemian kanssa toimien mm. opetusharjoittelun ohjaavana opettajana. Opettajantyöni ohessa olen toiminut vuosia luottamusmiehenä ja OAJ:n yleissivistävien opettajien paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenenä.


Materiaaleja:
Ratkaisuja Suomelle
#koulutusratkaisee


Päivi Christiansen 
Koulutyön päällikkö 

EHYT ry:n esittely
"Elämäniloa ja hyvinvointia -ilman päihde- ja pelihaittoja"
http://www.ehyt.fi
Materiaalia kouluille
http://www.ehyt.fi/paihdeilmio


Seminaarimainos: AOL-seminaari_2018.pdf

StarT

StarT kauden 2017-2018 yleisöäänestys on alkanut.

LUMA-keskus Suomi kutsuu kaikki osallistumaan StarT kauden 2017-2018 yleisöäänestykseen. StarT:in YouTube -kanavalla on julkaistu videoita StarT-projekteista ja hyvistä käytänteistä. Käy tutustumassa, inspiroidu ja opi uutta! Lue lisää täältä. Ää...

Nyt on lukion kehittämisen aika!

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa lukiokoulutuksen kehittämistyötä. Jatkotoimenpiteiden kohdentamiseksi ja valmistelemiseksi ministeriö pyytää kaikkia toimijoita mukaan innovoimaan ja kehittämään lukiota. Opetus- ja kulttuuriministeriön viesti...

Draama opetusmenetelmänä -koulutusta

Oletko kiinnostunut draaman käytöstä opetusmenetelmänä, mutta kaipaat siihen vielä perehdytystä? Tervetuloa Teatteri Pensaan ammattilaisten toteuttamaan koulutukseen joko Helsingissä (27.1.-18.3.2017) tai Joensuussa (24.3.-6.5.2017). Kokonaisuuden rahoittaa Opetushallitus, joten se on osallistujille maksuton. Tavoitteena on avata draamapedagogisen ajattelun perusteita ja oppia ohjatusti itse tekemällä draaman työvälineitä opetuksen monipuolistamiseksi. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta draamatyöskentelystä. Mukaan mahtuu 26 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tarkemmat tiedot linkistä alla.

Terveisin,

Jenni Bergius / Rosa-Maria Perä / Maaretta Riionheimo

www.pensas.org

Open ilmasto-opas

Kouluun voi nyt tilata ilmaisen opettajien ilmastokoulutuksen!

Ai mikä ilmastonmuutos ja miten se minun työhöni liittyy? Mitä opetussuunnitelman ekososiaalinen sivistys oikein tarkoittaa ja mitä sillä on tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa? Tuntuuko aihe tärkeältä, mutta et oikein tiedä miten sitä voisi oppilaiden kanssa käsitellä? Pitäisikö suunnitella ilmiöviikkoa, mutta ideat ovat vähissä? Eikö opettajakunnan ilmasto-osaaminen ole ihan ajan tasalla?

Nyt ongelmat voi ratkaista tilaamalla ilmaisen Open ilmastokoulutuksen suoraan kouluun! Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti yläkouluihin ja lukioihin, mutta yhtenäiskouluissa myös alakoulun opettajat ovat tervetulleita mukaan.

Koulutukset räätälöidään koulun toiveiden mukaan. Alustavia sabluunoita on kaksi:
- Perusteet kuntoon (2h). Käydään läpi ilmastonmuutoksen ja ilmastokasvatuksen perusteet, sekä eri oppiaineiden opettajien mahdollisuudet tehdä ilmastokasvatusta itsenäisesti ja yhteistyössä kollegoiden kanssa
- Sukellus monialaiseen ilmasto-oppimiseen (4h). Edellä mainitun lisäksi ryhdytään käytännössä suunnittelemaan ilmastoaiheista ilmiöviikkoa, teemapäivää tai muunlaista monialaista oppimista koulussa

Koulutusten taustamateriaalina käytetään Open ilmasto-opasta. Se on aineenopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty avoin ja ilmainen opasmateriaali. Materiaali kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle. Tutustu oppaaseen täällä. Opas ja koulutuskiertue on toteutettu Maj ja Tor Nesslingin säätiön tuella.

Uusi Opimuseossa.fi-verkkosivusto on avautunut

Opimuseossa.fi on verkkosivusto, joka tarjoaa ideoita mediakasvatukseen museoissa. Sivusto kokoaa linkkejä museoiden avoimiin kulttuuriaineistoihin, verkkonäyttelyihin ja pelillisiin sisältöihin sekä esittelee kokemuksia museoiden, koulujen ja päiväkotien yhteistyöstä mediakasvatuksen parissa. Sivusto on myös vuosittaisen koululaisten Mennään museoon! -viikon tapahtumakalenterin uusi kotipaikka.

Sivusto on suunnattu erityisesti opettajille. Sivuston sisällöistä on hyötyä myös museoammattilaisille, opiskelijoille ja mediakasvattajille. Suurin osa aineistosta on hyödynnettävissä verkon kautta ja niitä voi soveltaa opetustilanteen mukaan.

Sivuston on tuottanut Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke Linkki - museot mediakasvattajiksi. Hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Käy tutustumassa: http://www.opimuseossa.fi

Oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen

Suomi tarvitsee osaajia, jotka varmistavat maamme taloudellisen kasvun. Viime vuosina huippuosaajien vähyys – jopa puute – on johtanut talouden taantumaan. Taantumasta noustaan ennen kaikkea korkealaatuisella osaamiselle. Siksi koulutuksesta ei pidä leikata, vaan siihen pitää sijoittaa entistä enemmän.

Aineopettajaliiton teesit tälle vaalikaudelle:

 • jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen
 • jokaisella on oikeus korkeatasoiseen ja laadukkaaseen opetukseen
 • koulutus edistää hyvinvointia, kehitystä ja kilpailukykyä

Miten nämä voidaan saavuttaa:

 • perusopetus ja lukiokoulutus järjestetään lähipalveluina
 • opettajat saavat monipuolisen peruskoulutuksen ja säännöllisen täydennyskoulutuksen
 • opetusta rahoitetaan riittävästi
 • opetusryhmäkoko on riittävän pieni, jotta opettajalla on aikaa kaikille oppilaille ja opiskelijoille

Miten Suomi tästä hyötyy:

 • sijoitus koulutukseen ja kasvatukseen on merkittävä sijoitus tulevaisuuden hyvinvointiin
 • nuorten syrjäytyminen vähenee ja yhteiskunta säästää rahaa
 • koulutus torjuu työttömyyttä
 • yhteiskunta saa osaavaa työvoimaa, jonka avulla Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa