Aineenopetuksen ammattilaiset

Aineopettajaliiton syysseminaari lauantaina 9.11.2019 klo 9.00 – 15.00

 

 "OPS:ien uudistaminen ja opettajan hyvinvointi"

Aineopettajaliiton syysseminaari lauantaina 9.11.2019 klo 9.00 – 15.00

Teatterihotelli Riihimäki, Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki

Ohjelma  

9.00 Kahvi ja ilmoittautuminen


9.25 Seminaarin avaus

 AOL:n pj. Anneli Rantamäki ja AOL:n vpj. Kari Jukarainen

 
9.30 Perusopetuksen arvioinnin uudistamisen tilanne

 Erja Vitikka, opetusneuvos Oph


10.40 ”Lukiouudistuksen askelmerkit LOPS:in tahdissa”

 Tuomo Laakso, erityisasiantuntija OAJ

 

11.45 Lounas

 

12.30 Iloa ja energiaa työhön – stressi ja palautuminen

Tiina Ekman, psykologi ja psykoterapeutti

 

13.40 " Oy Minä Ab - itsensä johtamisen taito"

Heli Hämäläinen, Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto - liikunnan osaamisalan vastaava opettaja, Kisakallion Urheiluopisto

 

15.00 Kahvi

 

AOL syysseminaari 1.pdf

 

AOL:n vuosikokous 9.11.2019 Teatterihotelli Riihimäki

Aineopettajaliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 9.11.2019 klo. 15.30.
Kokouspaikkana on Teatterihotelli Riihimäki, Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki (Vuosikokous alkaa AOL:n syysseminaarin jälkeen.)

Tarjoilun järjestämiseksi kunkin järjestön tulee erikseen ilmoittaa vuosikokoukseen osallistuvien edustajiensa määrä viimeistään 1.11.2019

Ilmottaudu tästä

Kullakin jäsenjärjestöllä on oikeus lähettää viralliseksi kokousedustajaksi yksi edustaja kutakin alkavaa tuhatta AOL-henkilöjäsentä kohti.

Kokousasiakirjat löytyvät Aineopettajaliitto AOL ry:n kotisivuilta, https://peda.net/yhdistykset/aol

etusivun kansiosta AOL vuosikokous 9.11.2019. (Kansion avain: vuosikokous2019)

Kokouksen aikataulu:

klo 15.00 Kahvi

klo 15.00 Valtakirjojen tarkistus

klo 15.30 Aineopettajaliiton sääntömääräinen syyskokous

Tervetuloa!

Helsingissä 15. lokakuuta 2019

Aineopettajaliiton hallitus

Anneli Rantamäki

puheenjohtaja

 

Seuraavat asiakirjat löytyvät AOL:n kotisivuilta kansiosta AOL vuosikokous 9.11.2019

Vuosikokousasiakirjat:

* Vuosikokouksen esityslista
* Valtakirja
* Tuloslaskelma ja tase 2018
* Talousarvioehdotus vuodelle 2020
* Toimintakertomus 2018
* Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Muuta kokoukseen liittyvää:

*AOL:n kokousten työjärjsetyssäännöt
* Päätösehdotus_HENKILÖVAALEISSA
* Päätösehdotus
* Tietoa AOL:n poolijaosta 

 

 

Aineopettajaliiton syysseminaari esiintyjäterja_vitikka_pysty_aleksi_kuitunen_profiilikuva.jpg

Erja Vitikka, opetusneuvos Opetushallituksessa. Pääasiallisina tehtävinä perusopetuksen oppilaan arvioinnin kehittäminen sekä opetussuunnitelmaan liittyvät asiat.


Laakso Tuomo 7-lähis-iso.jpg

Tuomo Laakso, erityisasiantuntija, Opetusalan ammattijärjestö OAJ.
Vastuualueena lukiokoulutuksen kehittämiseen ja koulutuspolitiikkaan liittyvät aiheet._MG_9892 pikku.jpg

Tiina Ekman psykologi ja psykoterapeutti.
Työskentelen työterveyshuollossa ja olen erikoistunut stressinhallintaan ja ahdistuksen ja pelkojen hoitoon.

http://psykologit.fi/psykologi-tiina-ekman/

Perusopetuksen opetussuunnitelman arviointiluvun verkkokommentointi on avattu

Arviointiluvun verkkokommentointi avattu

Arviointiluvun luonnos on nyt avattu Opetushallituksen verkkosivuilla avoimesti kommentoitavaksi ajalle 16.9. ̶ 18.10.2019! Opetushallitus toivoo saavansa mahdollisimman runsaasti palautetta eri tahoilta.

 

Linkit mediatiedotteeseen:

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2019/perusopetuksen-arvioinnin-periaatteet-uudistuvat-luonnos-avattu-kommentoitavaksi 

 

https://www.oph.fi/sv/nyheter/2019/principerna-bedomningen-i-den-grundlaggande-utbildningen-fornyas-utkastet-kan

 

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/7D24EDDE27FF8263, kyselyssä voi valita kieleksi suomen tai ruotsin.

 

Nyt on lukion kehittämisen aika!

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa lukiokoulutuksen kehittämistyötä. Jatkotoimenpiteiden kohdentamiseksi ja valmistelemiseksi ministeriö pyytää kaikkia toimijoita mukaan innovoimaan ja kehittämään lukiota. Opetus- ja kulttuuriministeriön viesti...

Draama opetusmenetelmänä -koulutusta

Oletko kiinnostunut draaman käytöstä opetusmenetelmänä, mutta kaipaat siihen vielä perehdytystä? Tervetuloa Teatteri Pensaan ammattilaisten toteuttamaan koulutukseen joko Helsingissä (27.1.-18.3.2017) tai Joensuussa (24.3.-6.5.2017). Kokonaisuuden rahoittaa Opetushallitus, joten se on osallistujille maksuton. Tavoitteena on avata draamapedagogisen ajattelun perusteita ja oppia ohjatusti itse tekemällä draaman työvälineitä opetuksen monipuolistamiseksi. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta draamatyöskentelystä. Mukaan mahtuu 26 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tarkemmat tiedot linkistä alla.

Terveisin,

Jenni Bergius / Rosa-Maria Perä / Maaretta Riionheimo

www.pensas.org

Open ilmasto-opas

Kouluun voi nyt tilata ilmaisen opettajien ilmastokoulutuksen!

Ai mikä ilmastonmuutos ja miten se minun työhöni liittyy? Mitä opetussuunnitelman ekososiaalinen sivistys oikein tarkoittaa ja mitä sillä on tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa? Tuntuuko aihe tärkeältä, mutta et oikein tiedä miten sitä voisi oppilaiden kanssa käsitellä? Pitäisikö suunnitella ilmiöviikkoa, mutta ideat ovat vähissä? Eikö opettajakunnan ilmasto-osaaminen ole ihan ajan tasalla?

Nyt ongelmat voi ratkaista tilaamalla ilmaisen Open ilmastokoulutuksen suoraan kouluun! Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti yläkouluihin ja lukioihin, mutta yhtenäiskouluissa myös alakoulun opettajat ovat tervetulleita mukaan.

Koulutukset räätälöidään koulun toiveiden mukaan. Alustavia sabluunoita on kaksi:
- Perusteet kuntoon (2h). Käydään läpi ilmastonmuutoksen ja ilmastokasvatuksen perusteet, sekä eri oppiaineiden opettajien mahdollisuudet tehdä ilmastokasvatusta itsenäisesti ja yhteistyössä kollegoiden kanssa
- Sukellus monialaiseen ilmasto-oppimiseen (4h). Edellä mainitun lisäksi ryhdytään käytännössä suunnittelemaan ilmastoaiheista ilmiöviikkoa, teemapäivää tai muunlaista monialaista oppimista koulussa

Koulutusten taustamateriaalina käytetään Open ilmasto-opasta. Se on aineenopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty avoin ja ilmainen opasmateriaali. Materiaali kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle. Tutustu oppaaseen täällä. Opas ja koulutuskiertue on toteutettu Maj ja Tor Nesslingin säätiön tuella.

Uusi Opimuseossa.fi-verkkosivusto on avautunut

Opimuseossa.fi on verkkosivusto, joka tarjoaa ideoita mediakasvatukseen museoissa. Sivusto kokoaa linkkejä museoiden avoimiin kulttuuriaineistoihin, verkkonäyttelyihin ja pelillisiin sisältöihin sekä esittelee kokemuksia museoiden, koulujen ja päiväkotien yhteistyöstä mediakasvatuksen parissa. Sivusto on myös vuosittaisen koululaisten Mennään museoon! -viikon tapahtumakalenterin uusi kotipaikka.

Sivusto on suunnattu erityisesti opettajille. Sivuston sisällöistä on hyötyä myös museoammattilaisille, opiskelijoille ja mediakasvattajille. Suurin osa aineistosta on hyödynnettävissä verkon kautta ja niitä voi soveltaa opetustilanteen mukaan.

Sivuston on tuottanut Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke Linkki - museot mediakasvattajiksi. Hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Käy tutustumassa: http://www.opimuseossa.fi

Oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen

Suomi tarvitsee osaajia, jotka varmistavat maamme taloudellisen kasvun. Viime vuosina huippuosaajien vähyys – jopa puute – on johtanut talouden taantumaan. Taantumasta noustaan ennen kaikkea korkealaatuisella osaamiselle. Siksi koulutuksesta ei pidä leikata, vaan siihen pitää sijoittaa entistä enemmän.

Aineopettajaliiton teesit tälle vaalikaudelle:

 • jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen
 • jokaisella on oikeus korkeatasoiseen ja laadukkaaseen opetukseen
 • koulutus edistää hyvinvointia, kehitystä ja kilpailukykyä

Miten nämä voidaan saavuttaa:

 • perusopetus ja lukiokoulutus järjestetään lähipalveluina
 • opettajat saavat monipuolisen peruskoulutuksen ja säännöllisen täydennyskoulutuksen
 • opetusta rahoitetaan riittävästi
 • opetusryhmäkoko on riittävän pieni, jotta opettajalla on aikaa kaikille oppilaille ja opiskelijoille

Miten Suomi tästä hyötyy:

 • sijoitus koulutukseen ja kasvatukseen on merkittävä sijoitus tulevaisuuden hyvinvointiin
 • nuorten syrjäytyminen vähenee ja yhteiskunta säästää rahaa
 • koulutus torjuu työttömyyttä
 • yhteiskunta saa osaavaa työvoimaa, jonka avulla Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa