Aineenopetuksen ammattilaiset

Aineopettajaliitto AOL ry. syysseminaari 11.11.2017 Riihimäki

"Tulevaisuus haastaa opettajan!"

lauantaina 11.11.2017 klo 8.30 – 15.00.

Pohjolanrinteen koulu, Pohjolankatu 8, 11120 Riihimäki

Ohjelma

8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen
9.00
Seminaarin avaus
Riihimäen lukion rehtori, AOL:n vpj. Kari Jukarainen ja kotitalousopettaja, AOL:n pj. Anneli Rantamäki

9.15 Muuttuva oppiminen, vahvistuva opettajuus
Tulevaisuustutkija Ilkka Halava

10.30 Tauko
10.40 "Oivalluksia arviointiin"Kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti Najat Ouakrim- Soivio

11.40 Lounas
12.30 Ryhmätyöskentely "Koulun arviointikulttuuri ja sen kehittäminen"
Kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti Najat Ouakrim- Soivio

13.45 Kahvi
14.00 Aineenopettaja 2.0 – onko päivityssuunta oikea?
OAJ:n koulutusasiainpäällikkö Nina Lahtinen


Ilmoittaudu seminaariin viimeistään 1.11.2017
https://www.lyyti.in/Aineopettajaliitto_AOL_ry_syysseminaari_11112017_2461

Seminaari maksaa 10 euroa, maksa viimeistään 8.11.2017 AOL:n tilille FI29 6601 0003 4463 33. Laita viitteeksi "syysseminaari".
ilkka_03_a.jpg

Puhujaesittelyt:

Ilkka Halava

Ilkka Halava on tulevaisuustutkija, yritysvalmentaja ja Prime Frontier Oy:n sekä Future Works Oy:n toimitusjohtaja.

Hän on asiantunteva ja valovoimainen puhuja, valmentaja ja monen organisaation luottosparraaja. Sosiokulttuurisen tutkimuksen ja soveltavan tulevaisuustutkimuksen välineillä Halava tekee tulevaisuuden kehityskuluista ymmärrettävää päätöksentekomaastoa ja ohjaa uusien mallien, konseptien ja läpimurtojen tekijöitä löytämään omat maalinsa – ja saavuttamaan ne. Yli 300 työyhteisön ja 100 johtoryhmän kokemuksella Ilkka on vahva luotsi organisaatiollesi.-631-634-kuva_2417_1.jpg-.jpg


Najat Ouakrim-Sovio

Najat Ouakrim-Sovio on koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti.
Hän on toiminut muun muassa historian ja yhteiskuntaopin opettajana, rehtorina ja opettajakouluttajana, Opetushallituksessa oppimistulosten arviointiyksikö projektipäällikkönä ja tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa.
Arviointiin liittyvissä tutkimuksissaan hän on käsitellyt muun muassa yleissivistävän koulutuksen arviointia niin oppilaiden, koulujen kuin koulutusjärjestelmän kannalta. Tutkijana hän on erityisen kiinnostunut siitä, kuinka tasa-arvoinen ja yhdenvertainen suomalainen koulutusjärjestelmä on.

Aiheesta lisää: www.arviointi.fi

Lahtinen_Nina.jpg

Nina Lahtinen

Nina Lahtinen on kasvatus- ja oikeustieteiden maisteri, joka työskentelee koulutusasianpäällikkönä OAJ:n edunvalvontaosastolla koulutuspolitiikan puolella. Hänen työpöydällään OAJ:ssä on tällä hetkellä muun muassa vision tekeminen koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan profession kehittymisestä ja vahvistamisesta, jonka myötä yleinen käsitys alan työtehtävistä, arjen haasteista ja todellisuudesta vahvistuu.

Hän innostuu kasvatus- ja opetusalan lainsäädännön kehittämisestä sekä koulutuspolitiikasta. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden monipuolinen kokemus rehtoreiden ja opettajien arjen työstä sekä juridisista haasteista. Hän on tutustunut niihin OAJ:n lisäksi monesta eri näkökulmasta niin opettajana, ministeriön laki- ja muissa työryhmissä jäsenenä, kuin ratkomalla opetusalan kanteluita ja valituksia. Hän on kirjoittanut kirjan Oppilaan oikeudet ja vanhempien vastuu sekä ollut mukana kirjoittamassa muun muassa kirjoja Lapsen oikeudet ja vanhempien vastuu varhaiskasvatuksessa sekä Lapsen oikeudet koulussa.

StarT

StarT kauden 2017-2018 yleisöäänestys on alkanut.

LUMA-keskus Suomi kutsuu kaikki osallistumaan StarT kauden 2017-2018 yleisöäänestykseen. StarT:in YouTube -kanavalla on julkaistu videoita StarT-projekteista ja hyvistä käytänteistä. Käy tutustumassa, inspiroidu ja opi uutta! Lue lisää täältä. Ää...

Nyt on lukion kehittämisen aika!

Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa lukiokoulutuksen kehittämistyötä. Jatkotoimenpiteiden kohdentamiseksi ja valmistelemiseksi ministeriö pyytää kaikkia toimijoita mukaan innovoimaan ja kehittämään lukiota. Opetus- ja kulttuuriministeriön viesti...

Draama opetusmenetelmänä -koulutusta

Oletko kiinnostunut draaman käytöstä opetusmenetelmänä, mutta kaipaat siihen vielä perehdytystä? Tervetuloa Teatteri Pensaan ammattilaisten toteuttamaan koulutukseen joko Helsingissä (27.1.-18.3.2017) tai Joensuussa (24.3.-6.5.2017). Kokonaisuuden rahoittaa Opetushallitus, joten se on osallistujille maksuton. Tavoitteena on avata draamapedagogisen ajattelun perusteita ja oppia ohjatusti itse tekemällä draaman työvälineitä opetuksen monipuolistamiseksi. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta draamatyöskentelystä. Mukaan mahtuu 26 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Tarkemmat tiedot linkistä alla.

Terveisin,

Jenni Bergius / Rosa-Maria Perä / Maaretta Riionheimo

www.pensas.org

Open ilmasto-opas

Kouluun voi nyt tilata ilmaisen opettajien ilmastokoulutuksen!

Ai mikä ilmastonmuutos ja miten se minun työhöni liittyy? Mitä opetussuunnitelman ekososiaalinen sivistys oikein tarkoittaa ja mitä sillä on tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa? Tuntuuko aihe tärkeältä, mutta et oikein tiedä miten sitä voisi oppilaiden kanssa käsitellä? Pitäisikö suunnitella ilmiöviikkoa, mutta ideat ovat vähissä? Eikö opettajakunnan ilmasto-osaaminen ole ihan ajan tasalla?

Nyt ongelmat voi ratkaista tilaamalla ilmaisen Open ilmastokoulutuksen suoraan kouluun! Koulutukset on suunnattu ensisijaisesti yläkouluihin ja lukioihin, mutta yhtenäiskouluissa myös alakoulun opettajat ovat tervetulleita mukaan.

Koulutukset räätälöidään koulun toiveiden mukaan. Alustavia sabluunoita on kaksi:
- Perusteet kuntoon (2h). Käydään läpi ilmastonmuutoksen ja ilmastokasvatuksen perusteet, sekä eri oppiaineiden opettajien mahdollisuudet tehdä ilmastokasvatusta itsenäisesti ja yhteistyössä kollegoiden kanssa
- Sukellus monialaiseen ilmasto-oppimiseen (4h). Edellä mainitun lisäksi ryhdytään käytännössä suunnittelemaan ilmastoaiheista ilmiöviikkoa, teemapäivää tai muunlaista monialaista oppimista koulussa

Koulutusten taustamateriaalina käytetään Open ilmasto-opasta. Se on aineenopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty avoin ja ilmainen opasmateriaali. Materiaali kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle. Tutustu oppaaseen täällä. Opas ja koulutuskiertue on toteutettu Maj ja Tor Nesslingin säätiön tuella.

Uusi Opimuseossa.fi-verkkosivusto on avautunut

Opimuseossa.fi on verkkosivusto, joka tarjoaa ideoita mediakasvatukseen museoissa. Sivusto kokoaa linkkejä museoiden avoimiin kulttuuriaineistoihin, verkkonäyttelyihin ja pelillisiin sisältöihin sekä esittelee kokemuksia museoiden, koulujen ja päiväkotien yhteistyöstä mediakasvatuksen parissa. Sivusto on myös vuosittaisen koululaisten Mennään museoon! -viikon tapahtumakalenterin uusi kotipaikka.

Sivusto on suunnattu erityisesti opettajille. Sivuston sisällöistä on hyötyä myös museoammattilaisille, opiskelijoille ja mediakasvattajille. Suurin osa aineistosta on hyödynnettävissä verkon kautta ja niitä voi soveltaa opetustilanteen mukaan.

Sivuston on tuottanut Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran yhteishanke Linkki - museot mediakasvattajiksi. Hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Käy tutustumassa: http://www.opimuseossa.fi

Oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen

Suomi tarvitsee osaajia, jotka varmistavat maamme taloudellisen kasvun. Viime vuosina huippuosaajien vähyys – jopa puute – on johtanut talouden taantumaan. Taantumasta noustaan ennen kaikkea korkealaatuisella osaamiselle. Siksi koulutuksesta ei pidä leikata, vaan siihen pitää sijoittaa entistä enemmän.

Aineopettajaliiton teesit tälle vaalikaudelle:

 • jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen oppimiseen
 • jokaisella on oikeus korkeatasoiseen ja laadukkaaseen opetukseen
 • koulutus edistää hyvinvointia, kehitystä ja kilpailukykyä

Miten nämä voidaan saavuttaa:

 • perusopetus ja lukiokoulutus järjestetään lähipalveluina
 • opettajat saavat monipuolisen peruskoulutuksen ja säännöllisen täydennyskoulutuksen
 • opetusta rahoitetaan riittävästi
 • opetusryhmäkoko on riittävän pieni, jotta opettajalla on aikaa kaikille oppilaille ja opiskelijoille

Miten Suomi tästä hyötyy:

 • sijoitus koulutukseen ja kasvatukseen on merkittävä sijoitus tulevaisuuden hyvinvointiin
 • nuorten syrjäytyminen vähenee ja yhteiskunta säästää rahaa
 • koulutus torjuu työttömyyttä
 • yhteiskunta saa osaavaa työvoimaa, jonka avulla Suomi menestyy kansainvälisessä kilpailussa