Vuonna 2015

Tavoitteita uudelle hallituskaudelle

Suomi tarvitsee osaajia, jotka varmistavat maamme taloudellisen kasvun. Viime vuosina huippuosaajien vähyys – jopa puute – on johtanut talouden taantumaan. Taantumasta noustaan ennen kaikkea korkealaatuisella osaamiselle. Siksi koulutuksesta ei pi...

Aineopettajaliiton näkemyksiä Tulevaisuuden peruskouluun

Tulevaisuuden peruskoulua pohtinut työryhmä luovutti loppuraporttinsa 12.3.2015. Aineopettajaliitto pitää raportin sisältöä ja työryhmän kehittämisehdotuksia pääosin hyvinä, vaikka ei olekaan kaikista esityksistä samaa mieltä. Aineopettajaliitto ...