Blogit

Blogipalsta

Blogipalstalla kirjoittavat vuorotellen Aineopettajaliiton jäsenliittojen edustajat. Kirjoittajan nimi näkyy tekstin otsikossa ja lopussa, ylläpitäjän nimi tekstin alussa.

Blogipalsta

Kasper Mäkelä, Liito ry.

Vuosittaiset liikunnanopettajien opintopäivät järjestettiin helmikuun alussa Jyväskylässä. Opintopäivien teemaksi valittu “Uudet OPSit haltuun” osoittautui onnistuneeksi. Uusi opetussuunnitelma keskeisenä osana opintopäivien teemaa osoittautui taikasanaksi, ja näin ollen opettajat saivat nauttia rehtorien myöntämistä täydennyskoulutusrahoista. Opintopäivien lähestyessä osallistujamäärä kasvoi ennennäkemättömiin mittoihin, ja lopulta päiville osallistui yli 650 liikunnanopettajaa. Järjestäjät voivat olla erittäin tyytyväisiä siitä, että päiviin osallistui likipitäen puolet koko jäsenkunnasta.

Opintopäivien avaajana oli Opetushallituksen edustajana opetusneuvos Matti Pietilä. Pietilä toi luentonsa aikana esille uudistuvan opetussuunnitelman vaikutuksia liikunnan opettamiseen. Avajaisten jälkeen liikunnanopettajille oli tarjolla varsin monipuolista ohjelmaa erilaisten liikuntademojen ja luentojen muodossa. Ehdittiinpä siinä sivussa kerrata myös hätäensiavun aakkoset sekä käydä läpi fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän suorittaminen. Opintopäivien yhteydessä olleet näyttelyt tarjosivat liikunnanopettajille tietoa muun muassa koulupäivän liikunnallistamisesta, uusista liikuntainnovaatioista sekä liikuntapaikkakalustamisesta. Terveystiedon opettajille oli tarjolla myös uuden opetussuunnitelman mukaisia oppikirjoja. Kahden päivän aikana tarjolla oli täydennyskoulutusta yli 100 tunnin edestä eri demojen ja luentojen parissa. Lisävivahteen koulutuspäiville toivat kansainväliset vieraat Hollannista, Virosta ja Venäjältä. Opintopäivien loppuluento liikunnan arvioinnista keräsi vielä kerran salin täyteen, vaikka kello tikitti jo pitkälti yli neljän.

Opintopäivät tarjosivat virikkeitä myös koulupäivän liikunnallistamiseen. Koulupäivän liikunnallistaminen ei kuitenkaan ole ainoastaan liikunnanopettajien tehtävä, vaan koko koulun yhteinen missio. Koko koulun yhteistyöllä on mahdollista lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta. Koulupäivän aktivoiminen ei vaadi erityisjärjestelyitä tai tuntikausien suunnittelua. Liikunnallistamisen ei tarvitse rajoittua vain välitunteihin, vaan oppitunteja muuttaa toiminnallisempaan suuntaan ja integroida liikuntaa oppitunteihin. Ideoita ja vinkkejä koulupäivän liikunnallistamiseen voi hakea seuraavan kerran esimerkiksi Aineopettajaliiton toiminnallisesta seminaarista “Liiku, opi ja virkisty”. Seminaari järjestetään 9.4.2016 Varalan urheiluopistossa Tampereella. Seminaarissa esimerkiksi kielten opettaja Kaisa Koski kertoo miten kieliä voi opettaa toiminnallisesti. Kaikki vain rohkeasti mukaan!

Kasper Mäkelä
Puheenjohtaja
Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry.

Anna Linna, Kuvataideopettajat

110 vuotta yhteistyötä

Kuvataideopettajat ry. täyttää tänä vuonna 110 vuotta ja on näin Suomen vanhin pedagoginen aineopettajajärjestö. Vuonna 1906 perustetun yhdistyksen tavoite oli piirustusopetuksen edistäminen ja kehittäminen sekä oppiaineen aseman vahvistaminen Suomen kouluissa. Piirustusopettajayhdistys, Kuvaamataidonopettajain liitto, Kuvataideopettajat ry.- yhdistyksemme nimi on vaihtunut opetussuunnitelmien ja oppiaineen nimen muutosten yhteydessä. Jokainen muutos kertoo jotain ajan hengestä, taidekäsityksestä ja ennen kaikkea siitä, mikä on käsitys oppiaineemme tehtävästä kyseisenä aikana. Yhdistyksen rooli ei kuitenkaan ole juuri aikojen saatossa muuttunut. Edelleenkin tavoitteemme on oppiaineen kehittäminen ja aseman vahvistaminen osana koulutusta.

Vuodesta 1907 ilmestyneen STYLUS-lehtemme sivuilta löytyy kiinnostava aineisto eri vuosikymmenten taidekasvatuskeskustelusta. Jäsenten voimin toimitetussa lehdessä on keskusteltu aineen tehtävästä, jaettu vinkkejä opetukseen, kerrottu ajankohtaisista ilmiöistä ja kansainvälisistä vaikutteista, sekä uudistettu opetusta. Lehtien sivuilta löytyy innokkaiden työhönsä intohimolla suhtautuvien opettajien ajatuksia. Vaikka yhdistyksen tavoitteet eivät ole muuttuneet paljoakaan, on oppiaineemme sisältö muuttunut ja laajentunut sitäkin enemmän. Visuaalisessa maailmassa ilmiöt, jotka tavalla tai toiselle liittyvät kuvataiteeseen ja sen opettamiseen, ovat lisääntyneet valtavasti. Kuvataideopettajat ovat kautta aikojen seuranneet aktiivisesti aikaansa niin taiteen, median kuin yhteiskunnallisten ilmiöidenkin suhteen. Uudistukset koulumaailmassa ovat usein jo osa kuvataideopetusta, ennen kuin ne on kirjattu virallisiin opetussuunnitelmiin. Näin tuntuu olevan uuden opetussuunnitelmankin kanssa: ilmiöpohjaisuus, tvt-taidot, monilukutaito, monialaiset oppimiskokonaisuudet ja yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa, mikään näistä ei tule uutena. Haasteet ovat jossain aivan muualla, eikä yhteiskunnan tiukka taloudellinen tila ole niistä suinkaan vähäisin.

Nykypäivänä yhteyden pitäminen ja informaation jakaminen on kehittynyt ja kuvataideopettajat jakavat tietoa ja kokemuksiaan yhä useammin myös sähköisten välineiden kautta. Linkit, kuvat, kysymykset ja vastaukset pulmatilanteisiin on helppo välittää sähköisesti. Perinteisillä koulutuksilla, joissa käsitellään ajankohtaisia taidekasvatuksen kysymyksiä ja joissa kasvotusten voi tavata kollegoitaan, sekä vanhalla kunnon Styluksella on edelleen paikkansa 110 vuotiaan yhdistyksen toiminnassa niin tietojen jakamisen kuin sosiaalisten kontaktien luomisenkin näkökulmasta. Tärkeintä on, että yhteistyötä tehdään edelleen, tavalla tai toisella, sillä kouluissa kuvataideopettaja on usein ainoa aineensa edustaja. Lisäksi aina yhtä rikastuttava yhteistyö muiden aineopettajien kanssa on kuvataideopettajille tärkeää ja tulee uuden opetussuunnitelman myötä jopa lisääntymään. Siksi myös AOL:n ja STAILI:n tapaamiset ovat meille tärkeitä.

Anna Linna
Puheenjohtaja
Kuvataideopettajat ry

Auli Ojala, Taloustiedon opettajat

ILMIÖPOHJAINEN OPPIMINEN JA OPETUS - MITÄ SE ON?

Uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan asteittain ensi syksynä. Opetussuunnitelman pääteema on yhdessä tekeminen, ilmiöpohjainen oppiminen ja digitaalisuus. Opettamisen sijasta nousee keskiöön oppilaan oppiminen. Sinänsä siinä ei ole mitään uutta. Oppilaan oppiminen on jokaisen opettajan työn onnistunut tulos. Tampereella on lähdetty ilmiöpohjaista oppimista viemään eteenpäin ns. kehittäjäopettajaverkoston kautta. Opettajat saavat koulutuksen opetussuunnitelman keskeisiin sisältöihin ja jakavat tietoa eteenpäin eri opettajille tarkoitetuissa koulutustilaisuuksissa. Olen tutustunut näihin kehittäjäopettajien tunteihin kuvannut ja mallintanut niitä Office365:lla kaupungin verkkoon. Mallintamisen teoreettisena pohjana ovat tulevat opetussuunnitelmat. Tutuksi ovat tulleet koodaaminen, jonka pitäisi alkaa jo alakoulusta ja jatkua sitten ohjelmointina yläluokilla. 3D-tulostus on myös tullut tutuksi. Erityisesti valtakunnallinen Innokas-verkosto on vienyt 3D-tulostusta ja koodaamista eteenpäin. 3D-tulostinkoneen avulla voidaan mallin mukaan tulostaa eri esineitä. Myös vanhemmat, ainakin Pohjois-Hervannan koulussa, ovat olleet innokkaasti mukana 3D-tulostinkoulussa.

Joka koulussa ei tätä tulostinta kuitenkaan ole vaan ns. kehittäjäkouluissa. Alakoululaisille tarkoitettu Pikkuyrittäjäklubi on levinnyt myös Tampereelle. Pikkuyrittäjät-klubi on ilmainen ja toimii Nuori Yrittäjä -verkoston alaisuudessa. Opettajina toimivat ammattikorkeakoulun yrittäjyyden opiskelijat. Koulussa pidetyt markkinatkin ovat ilmiöpohjaisuutta vaikkakin enemmän tekemällä oppimista. Marrasmarkkinat toteutettiin Tesoman yläkoulussa Tampereella.

Marrasmarkkinoiden mainoksien suunnittelussa ja toteuttamisessa on avustanut YES-kummi, mainostoimistoyrittäjä Jouko Kivinen. Oppilaat olivat jakaneet mainoksia Tesoman lähiöalueelle peräti 3000 kappaletta. Opettajat voivatkin kutsua YES-kummeja kouluunsa avuksi markkinoiden ja yrittäjyysopintojen suunnitteluun. YES-kummit ovat valtakunnallinen verkosto.

Linkkejä: http://www.slideshare.net/.../ilmipohjainen-oppiminen-ja-ops2016-perusteluon

ny-yritys.fi
kummi.yes-keskus.fi/

Kirjoittaja: Auli Ojala FT, KL, TTOP pj.

Anna Saurama, SUOL

Lauantaiaamuna 14.11.2015 mikrofoni tuntui painavalta kädessäni. Suomen uskonnonopettajain liitto ja Suomen Anna Lindh -verkosto järjestivät Helsingissä Satakuntatalolla yhteistyössä seminaarin ”Islam, nainen ja muuttuva maailma”. Olimme heränneet synkkään aamuun synkän viikon jäljiltä, ja avauspuheenvuoron pitäminen tuntui raskaalta tilanteessa, jossa yleensä riemuitsen eri puolilta Suomea yhteen kokoontuvien kollegoiden jälleennäkemisestä. Tässä katkelma aloitussanoistani:

”Beirutissa terrori-iskut ovat vaatineet yli 40 ihmisen hengen torstaina ja Pariisissa eilisyönä tällä tietoa ainakin 120:n. Myös Bagdadissa terroristien pommi murhasi perjantaina 26 ihmistä.

Pariisin terrori-iskuihin liittyen washingtonilainen toimittaja Noor Tagouri kirjoitti aamulla Facebookissa, että aina kuin tällaista tapahtuu, lukemattomat musliminaiset Yhdysvalloissa joutuvat pelkäämään heihin kohdistuvia kostotoimia. Monet kohtaavat ahdistelua, häirintää ja jopa pahoinpitelyä. Tiedämme, että Suomessakin tällaista on tapahtunut: huutelua, uhkailua ja jopa käsiksi käymistä. Viime viikkoina olemme valitettavasti saaneet kuulla myös hyökkäyksistä vastaanottokeskuksiin.

Nyt jos koskaan tarvitaan laadukasta uskonnonopetusta: tietoa uskonnosta ilmiönä ja uskontojen sisäisestä moninaisuudesta sekä ymmärrystä uskonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan monimuotoisista vuorovaikutussuhteista. Tätä viestiä liittomme on ahkerasti vienyt muun muassa eduskuntaan ja eri medioihin kuluneena syksynä.

Tämä seminaari tarjoaa meille juuri sitä ajankohtaista tietoa, jota tarvitaan alkavalla viikolla kun luokkahuoneissa, opettajainhuoneissa ja yhteiskunnassa laajemminkin keskustellaan. Siksi tahdon kiittää Anna Lindh -verkostoa ja Suomen Lähi-idän instituuttia yhteistyöstä seminaarin järjestämisessä.”

Edellä mainittujen yhteistyökumppaneiden kanssa järjestämme myös huhtikuussa seminaarin ”Uskonnot, uskovaiset ja valtio Lähi-idässä”, jossa perehdymme erityisesti Turkin, Iranin, Libanonin ja Egyptin tilanteisiin. Kevätkaudellamme vietetään myös Kirkko ja juutalaisuus -työryhmän kanssa järjestettävät Sapatin verran juutalaisuutta -koulutuspäivät, jolloin syvennymme kaikkiin uusien POPS:in ja LOPS:in mukaisiin teemoihin juutalaisuuteen liittyen. Vähän pikemmin koittaa jo liittomme Uskonnonopetus 2020 -talviseminaari, jossa pureudumme parhaitten asiantuntijoiden johdolla esimerkiksi ekososiaaliseen sivistyskäsitykseen, ihmisoikeuksiin yleissivistävän koulutuksen kontekstissa sekä uskonnollisuuteen tulevaisuuden Suomessa.

Seminaarien lisäksi liittomme järjestää tulevana vuonna kolme opintomatkaa. Kesäkuussa Etelä-Afrikan matkalla perehdytään ihmisoikeusteemaan ja alueen moninaiseen uskonnolliseen elämään. Samassa kuussa Israeliin ja Palestiinaan suuntautuvalla matkalla aiheena on ”Juutalaiset, kristityt ja muslimit pyhällä maalla”. Lokakuussa on mahdollista lähteä Andalusiaan tutustumaan muun muassa kulttuurien kohtaamiseen eri aikakausina sekä uskonnon ja taiteen suhteeseen.

Tervetuloa mukaan monipuoliseen toimintaamme! Liitossamme uurastetaan välttämättömiä tulevaisuuden taitoja tarjoavan oppiaineen aseman edistämiseksi ja sitä opettavien työn tueksi.

Laura Hallanoro, IOY

Oulun aikuislukio juhli 50-vuotispäiviään 6.-7.11.2015 järjestämällä Iltakoulujen opettajien yhdistyksen neuvottelupäivät. Neuvottelupäivien teemana oli Aikuislukion identiteetti. Aikuislukioissa opiskelevien taustat voivat olla hyvin monenlaiset. Opinnot ovat keskeytyneet ehkä montakin kertaa johtuen erilaisista sosiaalisista ja terveydellisistä syistä. Myös maahanmuuttajien määrän lisääntyminen näkyy aikuislukioissa.

Neuvottelupäivillä luennoivat Vesa Puuronen rasismista, Päivi Kuuva Temperamentista sekä Petteri Pietikäinen hulluuden historiasta. Mielenterveysongelmiin uudenlaista näkökulmaa toi Jarmo Stoorin kirjoihin pohjautuva musiikkiesitys. Esiintyjien käsittelemät teemat koettiin tärkeiksi ja ajankohtaisiksi. Luennoitsijat saivat vastatakseen suuren määrän kysymyksiä ja keskustelu esimerkiksi temperamenttien näkymisestä työyhteisöissä jatkui pitkään.

Perjantai-iltana juhlittiin 50-vuotiasta Oulun aikuislukiota hyvän ruuan ja Rommakko-yhtyeen musiikin kera ravintola Rauhalassa. Onnitteluja saatiin useilta aikuislukioilta, Iltakoulujen opettajien yhdistykseltä ja Aikuislukioiden Rehtorien yhdistykseltä. Oulun kaupungin terveiset juhliin toi lukiojohtaja Pekka Fredriksson

Tapahtumaan osallistui aikuislukioväkeä niin Rovaniemeltä kuin useilta Etelä-Suomen paikkakunniltakin. Neuvottelupäivät ovat aikuislukioiden opettajille tärkeä mahdollisuus vaihtaa kuulumisia ja saada tukea muilta samankaltaisessa ympäristössä toimivilta. Samalla kaikkialta Suomesta tulleet opettajat saivat mahdollisuuden tutustua Oulun aikuislukion uusiin hienoihin tiloihin arkkitehtuuriltaan mielenkiintoisessa Kastellin monitoimitalossa.

Teksti: Laura Hallanoro, tiedottaja IOY

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä