Arkisto

Aineopettajaliiton kannanotto suunnitteilla olevaan lukion reaaliaineiden tuntijakokokeiluun

Lukion kehittäminen ja kokeilut sinänsä toivottavia

Aineopettajaliitto kannattaa lukion kehittämistä yleissivistävänä ja jatko-opintoihin valmistavana oppilaitoksena. Opiskelijoiden mahdollisuus valita opintojaan ohjatusti saattaa lisätä heidän opiskelumotivaatiotaan, mutta voi huonosti toteutettuna lisätä eri lukioiden kurssitarjonnan eriarvoistumista sekä eri sukupuolten kurssivalintojen segregaatiota.

Kokeilun ajankohta valittu hätäisesti

Meneillään on lukioiden opetussuunnitelmatyö ja ylioppilastutkinnon sähköistäminen. AOL ehdottaa suunnitteilla olevan tuntijakokokeilun siirtämistä aikaisintaan syksyyn 2017.

Huoli valintojen yksipuolistumisesta

AOL on huolestunut alueellisen tasa-arvon ja erikokoisten lukioiden välisen tasa-arvon säilymisestä. Opiskelijoille tulee taata mahdollisuus opiskella kaikkia "koreihin" kuuluvia oppiaineita kontaktiopetuksessa. Tätä varten kokeiluun tulee varata tarvittava rahoitus.

Lisäksi AOL on huolestunut siitä, että opiskelijoiden valinnat reaaliaineiden “korien” sisällä eivät tulisi olemaan riittävän laaja-alaisia ja yleissivistäviä. Huolta on myös herättänyt se, millä tavoin opiskelijat valitsisivat niitä oppiaineita, joita ei opeteta peruskoulussa. Opiskelijoille on taattava pätevät aineenopettajat ja riittävästi opinto-ohjausta.

Opiskelijoiden tasa-arvo jatko-opintoihin pyrittäessä taattava

Kokeilu voi johtaa jatko-opintojen kannalta epäsuotuisiin kurssivalintoihin. Toivottavaa on, että tuntijako laaditaan siten, että opiskelija voi turvallisesti valita opintonsa niin, että lukioista valmistuneille taataan tasapuoliset jatko-opintomahdollisuudet.
Anneli Rantamäki
Aineopettajaliiton puheenjohtaja
Jaakko Lindfors
Aineopettajaliiton lukiotoimikunnan puheenjohtaja

Syyskokous pidettiin Helsingissä

Aineopettajaliiton sääntömääräinen syyskokous on pidettiin Helsingissä 7.11.2015.

Otteita kokouksessa käsitellyistä asioista:
 • hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus
 • vahvistettiin vuoden 2014 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2014 hallitukselle
 • hyväksyttiin vuoden 2016 toimintasuunnitelma
 • hyväksyttiin vuoden 2016 talousarvio
 • valittiin seuraavat hallituksen varsinaiset (ja varajäsenet) vuosiksi 2016 - 2017
 • Jaakko Lindfors, FETO (Tiina Kärkkäinen, HYOL)
 • Armi Nurmi SOPO (Kalle Kytölä, BMOL)
 • Terhi Söderling TAO (Maritta Virtanen TOL)
 • Jaana Jakorinne IOY (Marja Happonen MAOL)
 • Kari Jukarainen SUKOL (Päivi Liitti-Saarela SUKOL)
 • Carina Eklund SUKOL (Irmeli Kaustio SUKOL)
 • Jaakko Sarmola ÄOL (Susanna Huhta ÄOL)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä