Vuonna 2020

  Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

Aineopettajaliitto AOL:n

Asia: Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi: päättöarvioinnin kriteeriluonnokset

 

Viite: Lausuntopyyntö OPH-3170–2020

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteeriluonnos

 

Kriteeriluonnos koskee kaikkia oppiaineita. Aineopettajaliitto AOL ry. käsittelee lausunnossaan pääasiassa kokonaisuutta koskien kaikkia oppiaineita. 

Yleistä

Aineopettajaliitto on tyytyväinen siihen, että perusopetuksen arviointia uudistetaan ja arvioinnin yhdenvertaisuutta vahvistetaan. Opettajat ovat pitkään toivoneet perusopetuksen arviointiin selkeyttä ja lisääntyneen työmäärän rajaamista. Aineopettajaliitto olisi toivonut, että tavoitteet ja arviointi olisi mietitty yhtenä kokonaisuutena, mutta toivomme, että uudet kriteerit selkeyttäisivät tulkinnanvaraisuutta ja helpottaisivat tuentarpeessa olevien oppilaiden arviointia.

Nyt lausunnolla olevat päättöarvioinnin kriteerien parannus aiempaan on kriteerien laadinta useammalle arvosanalle ja etenkin vähimmäisosaamisen arvosananalle 5. Arvosanan 5 kriteerit ovat erittäin tärkeitä riittävän osaamisen varmistamiseksi sekä kriittisten tuen tarpeiden osoittamiseksi. AOLpitää myös määriteltyä arvosanan 5 kriteerien tasoa pääasiassa oikeana.

Laaditut kriteerit arvosanoille 7 ja 9 parantavat erottelevuutta, mutta arvosanan 9 kriteerit ovat useimmissa oppiaineissa todella vaativat ja hyvin lähellä arvosanaa 10. Arvosanojen lisääminen parantaa arvioinnin yhdenvertaisuutta alueellisesti päättöarvosanojen vertailussa, mutta olemme huolissamme edelleen, miten kriteerejä tulkitaan.

Uutena kriteeriluonnoksessa on oppiaineen opetuksen tavoitteista johdetut oppilaan oppimisen tavoitteet. Näitä AOL pitää arviointia selkeyttävinä ja parannuksena kriteerikokonaisuuteen. Osassa oppiaineista sisältötavoitteista on kirjoitettu auki hyvin vähän. Tavoitteiden arvioinnin menetelmällä voimme joutua todella suuriin sisällöllisiin eroihin - miten tällöin varmistetaan arvioinnin yhteismitallisuus koulun sisällä ja eri koulujen välillä? Painottuuko oppimateriaalien rooli liiaksi sisältöjen tuottajana?

 

Kriteerien käyttöönotto edellyttää tukea opettajille

Kriteerien käyttöönotto edellyttää hyvää, selkeää ja laadukasta tukimateriaalia sekä valtakunnallista täydennyskoulutusta. AOL vaatiikin vahvempia panostuksia opettajien arviointiosaamiseen osana jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Aineopettajaliitto on tyytyväinen, että arviointia yhtenäistetään, jotta kaikilla oppilailla olisi yhtäläiset mahdollisuudet pyrkiä jatko-opintoihin päättötodistuksella koulutuksen järjestäjästä riippumatta.

Aineopettajaliitto AOL ry.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä